Kjenn din kunde-prinsippet

Alle finansinstitusjoner er lovpålagte om å ha god innsikt om sine nåværende og potensielle kunder. Det er viktig å kjenne til hvem som eier eller kontrollerer et selskap for å sikre god etterlevelse av bestemmelsene i for eksempel hvitvaskingsloven.

Dette omtales ofte som KYC (Know Your Customer) eller Kjenn din kunde-prinsippet. I tråd med retningslinjer i bransjen vil LeasePlan iverksette en KYC-prosess som sikrer oss en forbedret kundeinnsikt og digitalt sporbar dokumentasjon.

Hvorfor gjennomfører vi en KYC-prosess?

Det er et krav i henhold til regelverket, at finansinstitusjoner skal kjenne sine kunder og deres forretningsformål. Vi må i tillegg kunne dokumentere overfor tilsynsmyndigheter at vi oppfyller lovens krav til kundekontroll og løpende oppfølging av kundeforhold.

Hva bruker vi informasjon til?

Hovedformålet med denne prosessen er å samle informasjon om våre kunder for å identifisere og redusere risikoer som hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme og andre ulovlige aktiviteter. Det skaper forutsigbarhet og trygget i forretningssamarbeidet, og vi unngår store risikoer for økonomisk kriminalitet i samfunnet.

Må du som kunde svare?

Ja, det er viktig at du som kunde besvarer de spørsmål du får fra oss i denne forbindelse. Du kan bli bedt om å sende inn dokumentasjon for dine svar, og vi behandler denne informasjonen etter gjeldende retningslinjer som sikrer din identitet.

Alle våre kunder vil jevnlig bli spurt om å svare og dokumentere det vi spør om.

I ytterste konsekvens vil uteblivelse av svar eller dokumentasjon føre til at kundeforholdet må avvikles.

Spørsmål

Har du spørsmål, ta kontakt med din Account manager