Hvorfor må du vente lenger på nye biler nå, og hvordan bør man forholde seg til det?

Tar 4 min å lesePresse
LeasePlan og det internasjonale konsulentfirmaet Roland Berger arrangerte i september et webinar om mangelen på halvledere (mikrochips) og hvordan flåteansvarlige kan forholde seg til dette. Eksperter fra begge selskapene delte sin innsikt om den generelle makrosituasjonen og hvilke konsekvenser dette medfører i bilsektoren.
Del dette

Å håndtere en bilflåte kan være vanskelig i dag, med mangel på halvlederbrikker som resulterer i lengre leveringstid for nye biler. Med elektrifisering av kjøretøyer og våre voksende digitaliseringsbehov har vi skapt en annen måte å bygge biler på. Biler pleide å være en mekanisk enhet, men bilen er i dag en programvare-aktivert og sky-tilkoblet dataenhet. I utgangspunktet en smarttelefon på hjul. Drives av et genialt operativsystem som krever halvledere (eller enklere sagt: mikrochips). De muliggjør de fleste innovasjonene innen bilutvikling.

Hvordan bør flåteansvarlige forholde seg til dette?

Være proaktive, forvente at det kan være forsinkelser i bestillingsprosessen

 • Legg inn bestillinger så tidlig som mulig: minimum 9 til 12 måneder før utløp
 • Fremskynde elektrifiseringen av flåten ettersom bilprodusenter (OEM’er) prioriterer produksjon av lav- og nullutslippskjøretøy
 • Vurder hvilket utstyr som trengs når du bestiller et kjøretøy
 • Vurder om deres bilpolicy bør inkludere flere modeller/merker

Produksjonstidene øker fortsatt i 2021

Følg med på tilgjengeligheten. Det kan bety at ikke alle kjøretøy innfrir sjåførens krav eller forventninger, men de produseres i alle fall.

 • OEM -selskaper vil fortsette å prioritere lav- og nullutslippsmodeller
 • Valgfritt utstyr med høyt "chip -forbruk" vil gi forsinkelser
 • Varebil-tilgjengeligheten vil forbedres i 2022
 • Økning i pris: Råvareprisene øker (stål/aluminium), noe som kan føre til prisøkninger

Når vil det gå tilbake til normalen?

 1. Q4 2021 – forbedret “chip” tilgjengelighet (Taiwan)
 2. Q1-Q2 2022 – OEM’er jobber seg gjennom høy ordrebank
 3. Q3+ 2022 – nye produksjonsanlegg for mikrobrikker blir operative

  (f.eks. Bosch -fabrikken i Dresden, Tyskland)

 4. Q4 2022 – OEM’er går i økende grad tilbake til normale ledetider
 5. 2023 – Store nye «chip» -produksjonsanlegg kommer på nett

  F. eks Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TMSC)

Hvorfor er det mangel?

For å forstå problemet må man se det i et større perspektiv. Kort sagt: mangelen er et resultat av den massive kanselleringen av chipbestillinger fra bilprodusenter når etterspørselen etter biler kollapset, hovedsakelig på grunn av covid-krisen.

Men etterspørselen etter nye biler kom seg raskere enn forventet, og bilprodusentene ble liggende på etterskudd siden den globale etterspørselen etter chips hadde steget i mellomtiden. Men vær oppmerksom på at biler står for mindre enn 1% av alle tilkoblede enheter, noe som er en direkte ulempe for bilindustrien.  

Teknologiske trender, ny elektronisk arkitektur og uforutsigbare forsyninger krever at man nå må redefinere måten man ser på hele forsyningskjeden av mikrochips

Halvlederkravene i de fleste sluttmarkeder er drevet av disse globale digitale trendene:

 • 5G Internet of Things (IoT) (forbruker og industri)
 • Kunstig intelligens (AI)/big data
 • Autonome systemer
 • Cybersikkerhet

  I 2025 vil det være mer enn 70 millioner tilkoblede IoT enheter.

Kunne vi ikke sett det komme?

Vel.. ja, men ikke så alvorlig som det er nå.

I bilindustrien er det på etterspørselssiden:

 • Konkurranse om kapasitet med neste generasjons elektriske/elektroniske kjøretøysystemarkitekturer (E/E-arkitektur)
 • Eksterne sjokkfaktorer forårsaker svingende etterspørsel: sannsynligvis er den viktigste Covid
 • Kjøretøyets elektrifisering - mengden halvledere i elektriske kjøretøyer øker

På tilbudssiden er det:

 • Et konkurrerende krav og politiske risikoer
 • Forstyrrelser fra eksterne faktorer f.eks. covid
 • Halvledernes syklustid

Denne forskjellen mellom tilbud og etterspørsel har skapt den globale mangelen på forsyning av halvledere.

Mangelen er ikke bare et resultat av pandemien, det er en kombinasjon av mange faktorer vi har stått overfor det siste halvannet året. På tilbudssiden var det vanskeligheter med tilgang: Covid var en stor inngripen og sjokk, men det var også blokkeringen av Suez-kanalen eller ekstremkulden i Texas i vinter.

De eksterne problemene var ikke de eneste problemene. Det er en mismatch i forsyningskjeden. For bilindustrien er forsyningskjeden mer kompleks enn den virker på grunn av ulike produksjonstrinn, forretningsmodeller og et stort antall selskaper i verdikjeden. Det tar minst 3 måneder å produsere og sende en mikrochipbrikke, selv om det er nok kapasitet!

En annen viktig faktor er kostnadene ved utvikling. Avanserte mikrobrikker (SoC -er) utvikles fort og tilbakebetaling av høye utviklingskostnader gir et behov for store volum. Bare to selskaper i verden kan produsere avanserte halvledere (og de er begge i Asia). Dette er en betydelig høy risiko, og politikere vil presse på for å omlokalisere forsyningskjeden for halvledeer.

Lokalisering av halvlederproduksjon

USA, EU og Kina møter denne mangelen som har oppstått av halvledere ved å revurdere forsyningskjeden og prøve å lokalisere produksjonen på nytt.

USA

 • CHIPS Act gir 52 milliarder dollar i subsidier til innenlandsk halvlederproduksjon
 • Den amerikanske regjeringen revurderer eksportkontroll og importrestriksjoner for halvledere

EU

 • EU investerer 145 millioner dollar i teknologi
 • Strukturert tilnærming for å håndtere Europas svakheter innen digital teknologi
 • Tre pilarer for fremtidig politikk: AI, data og industriell strategi - knyttet til forskjellige initiativ/investeringer

Kina

 • National Semiconductor Plan for å øke den innenlandske halvlederindustrien støttet av omfattende finansiering
 • Made in China 2025 – Direkte statlig støtte (Huawei)

Hvordan reagerer OEM’s og Tier-1 på mangelen?

Det er faktisk ingen enkel løsning. Mangel vil vare ut i 2022 og den tapte produksjonen vil merkes globalt. Vi må være klar over at risikofaktorer alltid vil forbli og dukke opp igjen. OEM-er og Tier-1-er (chipleverandører som handler direkte med OEM-er) demper krisen på tvers, nær og mellomlang og lang sikt. Dette er de strategiske svarene på krisen:

1. Umiddelbar løsning; ta risikoen (neste 6-12 måneder)

 • Transparent forsyningskjede
 • Volumforpliktelser
 • Fleksible produksjoneplaner

2. Risikoreduksjon; kilde til risiko (neste 1-3 år)

 • Avansert innkjøpsadministrasjon
 • Dedikerte halvlederteam & prosesser
 • Beholdningsstrategier

3. Grunnleggende endring; design til risiko (neste 3-10 år)

 • Komponentstandardisering
 • Samling av volum
 • Next gen E/E arkitektur

  Vi forventer at utfordringene i forsyningskjeden for bilhalvledere fortsetter, så bilaktører og Tier-1-er må være forberedt.

  Situasjonen vil fortsette, men til slutt vil vi kunne gå tilbake til normale produksjonsnivåer. Men trolig ikke før 2023. Se hele webinaret nedenfor:

Talere

 • Falk Meissner, Roland Berger
 • Thomas Kirschstein, Roland Berger
 • James Patmore, LeasePlan
 • Gavin Eagle, LeasePlan

Ordbok

IoT: Internet of things LEV: Low emission vehicle (Lavutslippskjøretøy) OEM: «Original Equipment Manufacturer» – original produsent av et kjøretøys komponenter og deler Tier 1: Elektroniske systemleverandører som integrerer chipsteknologi i moduler og sender til OEM’er for montering. SoCs: System on a chip – integrert krets 

Publisert den 14. september 2021

Mer om
14. september 2021
Del dette

Relaterte artikler

LeasingTeknologien som trygger barna dine i trafikken23 april 2018 - Tar 1 min å leseArrowRight
LeasingElbilene som får deg til hytta på 1-2-323 mars 2018 - Tar 1 min å leseArrowRight
LeasingDette vil 8 av 10 ha i sin neste bil24 mars 2017 - Tar 2 min å leseArrowRight