Hvorfor må du vente lenger på nye biler nå, og hvordan bør man forholde seg til det?

Tar 4 min å lesePresse
LeasePlan og det internasjonale konsulentfirmaet Roland Berger arrangerte i september et webinar om mangelen på halvledere (mikrochips) og hvordan flåteansvarlige kan forholde seg til dette. Eksperter fra begge selskapene delte sin innsikt om den generelle makrosituasjonen og hvilke konsekvenser dette medfører i bilsektoren.
Del dette

Å håndtere en bilflåte kan være vanskelig i dag, med mangel på halvlederbrikker som resulterer i lengre leveringstid for nye biler. Med elektrifisering av kjøretøyer og våre voksende digitaliseringsbehov har vi skapt en annen måte å bygge biler på. Biler pleide å være en mekanisk enhet, men bilen er i dag en programvare-aktivert og sky-tilkoblet dataenhet. I utgangspunktet en smarttelefon på hjul. Drives av et genialt operativsystem som krever halvledere (eller enklere sagt: mikrochips). De muliggjør de fleste innovasjonene innen bilutvikling.

Hvordan bør flåteansvarlige forholde seg til dette?

Være proaktive, forvente at det kan være forsinkelser i bestillingsprosessen

Produksjonstidene øker fortsatt i 2021

Følg med på tilgjengeligheten. Det kan bety at ikke alle kjøretøy innfrir sjåførens krav eller forventninger, men de produseres i alle fall.

Når vil det gå tilbake til normalen?

  1. Q4 2021 – forbedret “chip” tilgjengelighet (Taiwan)
  2. Q1-Q2 2022 – OEM’er jobber seg gjennom høy ordrebank
  3. Q3+ 2022 – nye produksjonsanlegg for mikrobrikker blir operative

    (f.eks. Bosch -fabrikken i Dresden, Tyskland)

  4. Q4 2022 – OEM’er går i økende grad tilbake til normale ledetider
  5. 2023 – Store nye «chip» -produksjonsanlegg kommer på nett

    F. eks Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TMSC)

Hvorfor er det mangel?

For å forstå problemet må man se det i et større perspektiv. Kort sagt: mangelen er et resultat av den massive kanselleringen av chipbestillinger fra bilprodusenter når etterspørselen etter biler kollapset, hovedsakelig på grunn av covid-krisen.

Men etterspørselen etter nye biler kom seg raskere enn forventet, og bilprodusentene ble liggende på etterskudd siden den globale etterspørselen etter chips hadde steget i mellomtiden. Men vær oppmerksom på at biler står for** mindre enn 1% av alle tilkoblede enheter**, noe som er en direkte ulempe for bilindustrien.

Teknologiske trender, ny elektronisk arkitektur og uforutsigbare forsyninger krever at man nå må redefinere måten man ser på hele forsyningskjeden av mikrochips

Halvlederkravene i de fleste sluttmarkeder er drevet av disse globale digitale trendene:

I 2025 vil det være mer enn 70 millioner tilkoblede IoT enheter.

Kunne vi ikke sett det komme?

Vel.. ja, men ikke så alvorlig som det er nå.

I bilindustrien er det på etterspørselssiden:

På tilbudssiden er det:

Denne forskjellen mellom tilbud og etterspørsel har skapt den globale mangelen på forsyning av halvledere.

Mangelen er ikke bare et resultat av pandemien, det er en kombinasjon avmange faktorer vi har stått overfor det siste halvannet året. På tilbudssiden var det vanskeligheter med tilgang: Covid var en stor inngripen og sjokk, men det var også blokkeringen av Suez-kanalen eller ekstremkulden i Texas i vinter.

De eksterne problemene var ikke de eneste problemene. Det er en mismatch i forsyningskjeden. For bilindustrien er forsyningskjeden mer kompleks enn den virker på grunn av ulike produksjonstrinn, forretningsmodeller og et stort antall selskaper i verdikjeden. Det tar minst 3 måneder å produsere og sende en mikrochipbrikke, selv om det er nok kapasitet!

En annen viktig faktor er kostnadene ved utvikling. Avanserte mikrobrikker (SoC -er) utvikles fort og tilbakebetaling av høye utviklingskostnader gir et behov for store volum. Bare to selskaper i verden kan produsere avanserte halvledere (og de er begge i Asia). Dette er en betydelig høy risiko, og politikere vil presse på for å omlokalisere forsyningskjeden for halvledeer.

Lokalisering av halvlederproduksjon

USA, EU og Kina møter denne mangelen som har oppstått av halvledere ved å revurdere forsyningskjeden og prøve å lokalisere produksjonen på nytt.

USA

EU

Kina

Hvordan reagerer OEM’s og Tier-1 på mangelen?

Det er faktisk ingen enkel løsning. Mangel vil vare ut i 2022 og den tapte produksjonen vil merkes globalt. Vi må være klar over at risikofaktorer alltid vil forbli og dukke opp igjen. OEM-er og Tier-1-er (chipleverandører som handler direkte med OEM-er) demper krisen på tvers, nær og mellomlang og lang sikt. Dette er de strategiske svarene på krisen:

1. Umiddelbar løsning; ta risikoen (neste 6-12 måneder)

2. Risikoreduksjon; kilde til risiko (neste 1-3 år)

3. Grunnleggende endring; design til risiko (neste 3-10 år)

Vi forventer at utfordringene i forsyningskjeden for bilhalvledere fortsetter, så bilaktører og Tier-1-er må være forberedt.

Situasjonen vil fortsette, men til slutt vil vi kunne gå tilbake til normale produksjonsnivåer. Men trolig ikke før 2023. Se hele webinaret nedenfor:

**Talere **

Ordbok

IoT: Internet of things LEV: Low emission vehicle (Lavutslippskjøretøy) OEM: «Original Equipment Manufacturer» – original produsent av et kjøretøys komponenter og deler Tier 1: Elektroniske systemleverandører som integrerer chipsteknologi i moduler og sender til OEM’er for montering. SoCs: System on a chip – integrert krets

Publisert den 14. september 2021
Var denne artikkelen til hjelp?

Mer om
14. september 2021
Del dette

Relaterte artikler

Leasing
Teknologien som trygger barna dine i trafikken23 april 2018 - Tar 1 min å leseArrowRight
Leasing
Elbilene som får deg til hytta på 1-2-323 mars 2018 - Tar 1 min å leseArrowRight
Leasing
Dette vil 8 av 10 ha i sin neste bil24 mars 2017 - Tar 2 min å leseArrowRight