Fordelene med EV-telematikk

Tar 3 min å lesePresse
Bærekraft, langsiktig kostnadseffektivitet og førerkomfort blir ofte sett på som de viktigste fordelene ved å kjøre en elbil, men telematikk bør også få en annerkjennelse.
Del dette

Hva tilkoblet data kan gjøre for elbilparken din

Som sagt er bærekraft, langsiktig kostnadseffektivitet og førerkomfort ofte blir sett på som de viktigste fordelene ved å kjøre en elbil, men også telematikken bør nevnes. Tross alt gir det flåteforvaltere massevis av sanntids pålitelige data som kan bidra til å optimalisere driften.

Men først, hva er telematikk?

Telematikk er en kombinasjon av to begreper: telekommunikasjon og informatikk. En telematikkenhet samler inn data fra et kjøretøy og overfører dataen til en server. Derfra kan informasjonen brukes på ulike måter. Tenk på telematikk som den svarte boksen på et fly. Akkurat som en dataflyregistrator, samler og registrerer en telematikkenhet beregninger for kjøretøyets hastighet, plassering, akselerasjon og bremsemønstre, men også drivstofforbruk, tomgangstider og generell motordiagnostikk. Disse dataene kan hjelpe med sanntidsdeteksjon av mekaniske problemer, forhindre usikker kjøring og forbedre driften.

Få telematikk til å fungere for deg

De fleste moderne biler har innebygd telematikk; Imidlertid kan elektriske kjøretøy generere og overvåke mange flere kjøretøydatapunkter enn ICE-er. Når det er sagt, må flåteforvaltere velge en telematikkleverandør for å overvåke alle relevante EV-datapunkter. Å gjøre det kan sikre større effektivitet og færre havarier og ulykker. For flåteforvaltere som fortsatt er i ferd med å gå over til en grønnere flåte, er ICE-telematikkløsninger fortsatt et nyttig verktøy. Nyere forskning fra LeasePlan UK fant at telematikk bare brukes av 35 % av virksomhetene som overvåker flåteytelsen deres. Det er synd, siden det kan hjelpe flåteforvaltere med å etablere en trinn-for-trinn-overgangsplan. For eksempel kan ICE-telematikk identifisere hvilke kjøretøyer som kan erstattes av elbiler og hjelpe fremtidssikre bedrifter ved å opprettholde deres tilgang til byer med ICE-ekskluderingssoner.

5 fordeler med EV-telematikk

Telematikk gir flåteforvaltere informasjonen de trenger for å kutte kostnader og forbedre flåteytelsen. Spesifikt lar EV-telematikk flåteforvaltere:

  • Finn de beste rutene. Selv de mest grunnleggende EV-telematikkløsningene tilbyr live kartoppdateringer via GPS. Den viser plasseringen av alle EV-kjøretøyer (og eiendeler som tilhengere) på et digitalt kart slik at flåteforvaltere kan holde øye med hele flåten. Proaktiv ruteplanlegging kan bidra til å dempe rekkeviddeangst, spesielt i de første dagene etter elektrifisering. Sanntidsfordelene inkluderer også trafikkovervåking slik at trafikkork og kø kan unngås.
  • Planlegg når du må lade. En effektiv EV-telematikkløsning kan gi sanntidsdata om batterirekkevidde og forbruk, så vel som faktorer som påvirker den sanne rekkevidden, som trafikkork, høyde, vær og temperatur. Den identifiserer også alle tilgjengelige ladestasjoner, slik at sjåførene kan velge de beste reiserutene, og dermed spare tid og energikostnader. Praktiske EV-funksjoner inkluderer kontinuerlige ladeoppdateringer, muligheten til å bestemme ladeprioriteter basert på driftsplaner og sending av varsler til ladestasjoner underveis.
  • Administrer ladekostnader. I tillegg til å vise CO2-besparelsene ved å drive en EV-flåte, kan EV-telematikk hjelpe til med å beregne drivstoffbesparelser ved å bruke data om kjørelengde og tomgangstid, og foreslå mulige alternative ruter. Redusering av tomgangstid og opplading i rushtiden ved hjelp av V2G (bil-til-nett-kommunikasjon) er noen av de beste måtene å redusere ladekostnadene på.
  • Forbedre kjøreatferd. EV-telematikk samler kontinuerlig data om kjøretøyet, for eksempel tilbakelagt distanse, tid, fart, funksjonsfeil, uvanlige hendelser og advarsler. Den gir oppdateringer om kjøretøyservicestatus og usikker kjøringspraksis og lar forsikringsselskaper vurdere risikonivåer bedre.
  • Identifiser problemer med kjøretøyet på forhånd. EV-telematikksensorer kan gi flåteledere varsler om defekte deler eller dekk med fare for feil. Vedlikehold kan planlegges, noe som sikrer at elbilspesialiserte mekanikere og deler er tilgjengelige når det er nødvendig, og lar flåteledere dra nytte av prediktive service- og vedlikeholds besparelser.

Hva er det neste?

I LeasePlan ser vi alltid etter hva det neste innen mobilitet er, og vi vil fortsette å overvåke utviklingen innen EV-telematikk. 

Publisert den 15. mars 2022

Mer om
15. mars 2022
Del dette

Relaterte artikler

LeasingNå kommer bilene uten ratt03 juli 2018 - Tar 1 min å leseArrowRight
LeasingFem spennende bilnyheter for 201821 november 2017 - Tar 2 min å leseArrowRight
LeasingDette vil 8 av 10 ha i sin neste bil24 mars 2017 - Tar 2 min å leseArrowRight