Enova gir økonomisk støtte til kjøp av elvarebil og lader

Tar 1 min å lesePresse
Som en del av Nullutslippsfondet, med mål om å kutte klimagassutslipp i næringstransporten, gir Enova støtte til kjøp av elektrisk varebil og tilhørende lader.
Del dette

Klimarabatt ved valg av elektrisk varebil

Forutsetninger for å få støtte til el-varebil De fulle kriteriene for støtteprogrammet ligger på sidene til Enova, men noen sentrale punkter er: • Kjøretøyet må være en hel-elektrisk varebil klasse 2 med tillatt totalvekt under 4250 kg • Man må søke Enova om støtte før bilen bestillesAlle virksomheter som er registrert i norsk foretaksregister, og som ikke er i økonomiske vansker, kan søke • Det er den virksomheten som skal stå oppført som eier av kjøretøyet i kjøretøyregisteret som må søke. Bilforhandlere kan imidlertid søke på vegne av sine kunder • Skal du lease bil, kan du ikke søke Enova om støtte, men leasingselskapet kan gjøre dette for sine kunder • Støttetilbudet gjelder kun ved førstegangsregistrering av bilen (ikke bruktbilkjøp eller import)

Hva med leasing? LeasePlan søker støtte på vegne av kunden, da Enova kun gir investeringsstøtte til eier av kjøretøyet. Støtten kommer kunden til gode i form av lavere leasingleie. LeasePlan kan også søke støtte for tilhørende lader til kjøretøyet, men dette søkes det først om når bilen er registrert.

Hva er støttesatsene? Støttesatsene beregnes individuelt for hver bilmodell, fordi de baserer seg på hvor mye mer den gitte elvarebilmodellen koster enn en tilsvarende bensin- eller dieseldrevet varebil. Dette kan variere over tid. Sjekk oppdaterte støttesatser i oversikten på Enova sine sider.

I tillegg gir også Enova støtte til lader til de bedrifter som har kjøpt, og fått levert, en el-varebil med Enova-støtte. Støttesatsen er kr 5.000,-. For å få støtte må man blant annet sende inn kopi av faktura, og fakturaen kan ikke være eldre enn 12 måneder. Les alle forutsetninger her!

Enova kommer til å trappe ned støttesatsene over tid, men vil varsle endringer tre måneder i forkant.

Publisert den 27. august 2019
Var denne artikkelen til hjelp?

27. august 2019
Del dette

Relaterte artikler

Leasing
Spørsmål & svar om elektrisk varebil27 august 2019 - Tar 2 min å leseArrowRight
Økonomi
Reduser kostnadene med elektrisk varebil27 august 2019 - Tar 1 min å leseArrowRight
Leasing
Posten kjører elektrisk varebil hele dagen – uten å lade26 august 2019 - Tar 2 min å leseArrowRight