Klimarabatt ved valg av elektrisk varebil

Det har i sommer vært en del snakk om at Enova vil komme med en støtteordning til de bedrifter som ønsker å anskaffe en elektrisk varebil. Som en del av det nye Nullutslippsfondet ble det idag offentliggjort at Enova vil gi støtte til kjøp av elektrisk varebil og tilhørende lader, fra og med 27.august 2019.

Hva med leasing?
LeasePlan søker støtte på vegne av kunder. Enova gir kun investeringsstøtte til eier av kjøretøyet. Derfor er det LeasePlan som vil stå for søknaden som må gjøres før bilen bestilles. Det er ingen tilbakevirkende kraft.
LeasePlan kan også søke støtte for tilhørende lader til kjøretøyet.

Kjøretøyet må være en en hel-elektrisk varebil klasse 2, med tillatt totalvekt under 4250 kg. Støttebeløpet gjelder kun ved førstegangsregistrering.

Hva er støttesatsene?
Støttetilbudet har standardsatser basert på bilens motorytelse:

Motorytelse < 80 hk, maks effekt per halvtime < 60 kW: kr 15 000 i støtte
Motorytelse 80-120 hk, maks effekt per halvtime 60-90 kW: kr 25 000 i støtte
Motorytelse > 120 hk, maks effekt per halvtime > 90 kW: kr 50 000 i støtte

I tillegg kan man få 5.000 kroner i støtte til lader til bilen. Dette søkes det først om når bilen er registrert.

Enova kommer til å trappe ned støttesatsene over tid, og vil varsle endringer tre måneder i forkant.

Hva vil dette si rent konkret?
Hvis man ser på de aktuelle elektriske varebilene som er tilgjengelig i det norske markedet, vil det si at f.eks. en Renault Kangoo Z.E vil få en støtte på 15.000 kroner, en Nissan e-NV200 vil få en støtte på 25.000 kroner og en Maxus EV80 får 50.000 kroner i klimastøtte.

Denne støtten vil komme kundene til gode i form av lavere leasingleie.

Forutsetninger for å få støtte
De fulle kriteriene for støtteprogrammet ligger på siden til Enova, men noen sentrale punkter er:
• Man må søke Enova om støtte før bilen bestilles
• Alle virksomheter som er registrert i norsk foretaksregister, og som ikke er i økonomiske vansker, kan søke
• Det er den virksomheten som skal stå oppført som eier av kjøretøyet i kjøretøyregisteret som må søke. Bilforhandlere kan imidlertid søke på vegne av sine kunder
• Skal du lease bil, kan du ikke søke Enova om støtte (men leasingselskapet kan gjøre dette for sine kunder)
• Støttetilbudet gjelder kun ved førstegangsregistrering av bilen (ikke bruktbilkjøp eller import)