8 teknologier som vil skape fremtidens mobilitet

Tar 2 min å leseLeasing
Bilindustrien står ovenfor en raskere og mer dramatisk endring de neste ti årene enn den har sett det siste århundret. En dag kan de fremtidige barna eller barnebarna dine kanskje stille deg spørsmål som: «Hva brukte dere pedaler til?» eller «Hvordan så en bensinstasjon egentlig ut?». Nedenfor kan du lese om åtte teknologier som vil påvirke utviklingen i årene fremover.
Del dette

1. Elektrifisering

«Dieselgate»-skandalen i 2015 fungerte som en vekker for bilindustrien, og førte til større restriksjoner på karbonutslipp. Dette har igjen fremskyndet energiovergangen og ført til økt elektrifisering av flåter. Elektriske kjøretøy (også kalt EV) og CO2-frie alternativer er nå godt på vei til å passere analoge kjøretøy som drives av fossilt brennstoff.

2. Faststoffbatterier

Faststoffbatterier er «superbatterier» med opptil 2,5 ganger større batterikapasitet og raskere lading enn dagens elbilbatterier. Det arbeides hardt i bransjen og forskningen for å kunne tilby faststoffbatterier til en rimelig pris – noe som betyr at bekymringer rundt rekkevidde, lange ladetider og dyre kjøpspriser for elbiler snart vil forsvinne.

3. Induktiv lading

Induktiv – eller trådløs – lading er en ladeløsning uten kabler. Utvikling pågår for å løse problemet med «lekkasjer» av strøm i elektromagnetiske felt, siden dette for tiden fører til en tregere ladeprosess enn hos tradisjonelle kabelbaserte løsninger. Men en rekke ledende kjøretøyprodusenter tilbyr allerede de første løsningene, deriblant BMW, Mercedes-Benz og Kia.

4. Selvkjørende biler

Utviklingen av selvkjørende biler har gått raskt, og flere nye prosjekter er på vei. Men skytilkobling alene vil ikke gi selvkjørende biler nok datakraft til å kunne analysere og sikkert reagere på alle data de behandler mens de befinner seg på veien, og en tilstrekkelig prosessorenhet (CPU) med høy ytelse kreves om bord. Bransjen står også overfor en rekke andre utfordringer: etterspørsel etter flere sensorer, kontinuerlig 360-graders sikt, kunstig intelligens, satellittnavigasjon og lovgivning/globale standarder. Derfor vil det sannsynligvis ta flere år før autonome kjøretøy blir en realitet.

5. V2V- V2I-teknologi

Selvkjørende biler krever mer data enn bildedata som tas opp av kameraer, radar og Lidar. Kjøretøyene må også kunne kommunisere med infrastruktur (en server) og hverandre i sanntid for å forutse og unngå mulige farer (f.eks. køer og ulykker, soner med begrenset sikt). Disse kommunikasjonsteknologiene mellom kjøretøy (V2V) og fra kjøretøy til infrastruktur (V2I) optimerer komfort og sikkerhet under reisen, og er derfor en viktig del av de autonome kjøretøyenes fremtid.

Når kunstig intelligens (KI) og maskinlæring legges til, vil autonome kjøretøy ikke lenger kun dreie seg om sikker transport. Komfort, smarte løsninger og underholding – støttet av KI-baserte tilkoblede apper og digitale personlige assistenter – vil også spille en avgjørende rolle. Selv om KI-markedet fremdeles befinner seg i startgropen, forventes det at dette markedet vil ha en verdi på nesten 11 milliarder dollar i 2025, med en økning på 109 % i installasjon av KI-baserte løsninger i nye biler.

7. Mobility as a Service (MaaS)

Delingsøkonomiens fremvekst spiller en avgjørende rolle i den raske veksten av Mobility as a Service (MaaS). For eksempel er den yngre generasjonen i mye mindre grad interessert i å eie et eget kjøretøy. Det vil bli mer normalt å velge fra en rekke forskjellige mobilitetsløsninger, som samkjøring, deling av bil/sykler eller bruk av offentlige transportnettverk som kan reserveres og betales for med én enkelt app.

8. Hydrogen

Hydrogen kan bli et drivstoff uten CO2 for alle typer mobilitet i fremtiden, fra personbiler til lastebiler – og selv fartøy. Selv om mangelen på infrastruktur for påfylling er dagens største hindring, øker bruken av hydrogendrevne biler, og det er iverksatt planer for å bygge flere påfyllingsstasjoner for hydrogen i Europa.

Publisert den 4. august 2020
Var denne artikkelen til hjelp?

4. august 2020
Del dette

Relaterte artikler

Leasing
Er den tilkoblede bilen fremtidens kjøreopplevelse?04 august 2020 - Tar 4 min å leseArrowRight
Leasing
Fem spennende bilnyheter for 201821 november 2017 - Tar 2 min å leseArrowRight
Leasing
Dette vil 8 av 10 ha i sin neste bil24 mars 2017 - Tar 2 min å leseArrowRight