Personvernerklæring

Oppdatert 1. mai 2018

Våre tjenester

LeasePlan Norge er et billeasingfirma, så mesteparten av opplysningene vi behandler, er knyttet til de biladministrasjonstjenester vi yter til deg som fører og til din arbeidsgiver dersom du har firmabil.
Dette starter med registrering av den leasede bilen og fortsetter når vi kommuniserer med deg om våre tjenester, f.eks. for å avtale periodisk vedlikehold og reparasjoner. Vi kan også behandle opplysninger når bilen ved et uhell blir innblandet i en ulykke, enten fordi vi skal gjenopprette mobilitet og håndtere eventuell skade, eller fordi vi mottar trafikkbøter i tilknytning til den leasede bilen. Ved siden av kjernevirksomheten leasing yter vi også en rekke andre relaterte tjenester, f.eks. bensinkorttjenester, bilutleietjenester og veihjelp.

For å yte tjenester til deg samarbeider vi ofte tett med tjenestepartnere og tjenesteleverandører. Tjenestepartnere bistår oss i å yte leasing og andre tjenester til deg og omfatter bilforhandlere, vedlikeholdsleverandører, karosseriverksteder og veihjelpsleverandører, men også bilutleiefirma og forvalterne av våre førersikkerhetsprogrammer. Tjenesteleverandører er selskaper vi bruker, og som støtter oss i virksomhetsdriften, f.eks. for å hjelpe oss med å vedlikeholde IT-nettet og relatert infrastruktur samt sikkerhet og adgangskontroll til våre lokaler.

Hvordan mottar og behandler vi opplysninger?

Vi mottar personopplysninger på en rekke måter, f.eks. når du begynner å bruke de leasede bilene (enten via arbeidsgiver eller privatleasing), når du besøker nettstedet vårt, eller når du er i kontakt med oss på andre måter. Opplysninger kan komme fra deg direkte, f.eks. når du kontakter oss i forbindelse med veihjelp eller for å melde fra om en ulykke der den leasede bilen er innblandet, eller når du svarer på undersøkelsene våre. Når du har mottatt den leasede bilen i sammenheng med ansettelsesforholdet ditt, kan vi også motta opplysninger fra arbeidsgiveren din, f.eks. grunnleggende kontaktopplysninger og leasingkategori. Når du har vært i kontakt med en av våre tjenestepartnere, kan vi motta opplysninger tilbake fra dem, f.eks. når bilen er blitt reparert, når du har deltatt i et førersikkerhetsprogram, eller når du har leid en bil gjennom programmet vårt.

LeasePlans personvernløfter
Uansett når og hvordan vi behandlerpersonopplysninger:

Åpenhet:

Vi forteller deg hvordan vi samler inn opplysninger, og for hvilke formål vi bruker opplysningene

Forholdsmessighet:

  • Vi behandler personopplysninger bare i den grad det er nødvendig for å yte den relevante LeasePlan-tjenesten til deg og din arbeidsgiver (dersom det er relevant)
  • Vi gir våre medarbeidere tilgang til personopplysninger bare dersom de har bruk for det
  • Vi bringer personopplysninger videre til tjenestepartnere og -leverandører bare i den grad det er nødvendig for å yte de relevante tjenestene (f.eks. avtale reparasjon og vedlikehold, yte hjelp i nødstilfeller). Vi får på plass (kontraktsfestede) ordninger som sørger for at tjenestepartnerne våre behandler personopplysninger minst like strengt som vi gjør

Tilstrekkelig sikkerhet:

  • Vi behandler personopplysninger strengt fortrolig, og vi treffer relevante tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte opplysningene mot tap eller ulovlig behandling.
  • Dersom vi utkontraherer databehandling, pålegger vi kontraktsfestede forpliktelser for å beskytte opplysningene

Valg

  • Vi ber om ditt samtykke før vi bruker personopplysninger til andre formål enn yting av tjenestene.
  • Vi gjør det enkelt for deg å angi om du ikke (eller ikke lenger) ønsker å motta våre markedsføringsmeldinger ved å gi deg en enkelt mulighet til å velge det bort før vi sender deg direkte e-post om våre produkter og tjenester, så vel som i hver direkte e-post vi sender. Dersom du velger det bort, kan det likevel hende vi kommuniserer med deg via e-post vedrørende yting av tjenestene.

Overføring av opplysninger:

LeasePlan er et globalt selskap, så personopplysninger kan også bli overført til andre LeasePlan-selskaper, og noen av disse kan befinne seg i land som ikke gir tilstrekkelig vern for personopplysninger. Vi påser at personopplysninger behandles med høy grad av beskyttelse i hele LeasePlan-konsernet. For det formål har LeasePlan innført LeasePlans bindende konsernregler LeasePlan Binding Corporate Rules, som sikrer at ethvert LeasePlan-selskap over hele verden anvender samme høye grad av beskyttelse for personopplysninger.

Kontroll

Du får alltid en enkel måte å utøve dine rettigheter på, som for eksempel se, rette og slette opplysninger.

Dersom du ønsker mer informasjon om vår personvernpraksis, kan du lese vår Personvernerklæring, slik at du forstår hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger.