Globális adatvédelmi nyilatkozat

Utolsó módosítás: 1-08-2021

A LeasePlan elkötelezett az általa kezelt személyes adatok védelme iránt. Ezért a jogszerű adatvédelmi és adatbiztonsági gyakorlatok lényegesen hozzátartoznak a LeasePlan szolgáltatásaihoz, vállalatirányításához, kockázatkezeléséhez és általános elszámoltathatóságához. A személyes adatokat kizárólag az üzleti tevékenységünkhöz és a LeasePlan szolgáltatásainak nyújtásához szükséges mértékben kezeljük.

A LeasePlan adatvédelmi vállalásai

Személyes adatait az alábbiak szerint kezeljük:

 • Átláthatóan: Segítünk megérteni, milyen módon történik az adatai gyűjtése és felhasználása.
 • Beépített adatvédelemmel: Biztosítjuk a szolgáltatásaink adatvédelmi előírásoknak való megfelelését.
 • Ellenőrizhetően: Biztosítjuk Önnek az adataihoz való egyszerű hozzáférést, azok helyesbítését vagy törlését.
 • Biztonságosan a LeasePlannel: Adatai biztonságát a legjobb tudásunk szerint biztosítjuk, és a személyes adatokat harmadik felekkel kizárólag akkor osztjuk meg, ha az szükséges és megfelelő feltételek mellett történik.
 • Innovatív és rugalmas módon: Folyamatosan törekszünk szolgáltatásaink és adatai védelmének fejlesztésére, és nyitottan fogadunk bármilyen javaslatot és panaszt.

  Ez az Adatvédelmi nyilatkozat tájékoztatást nyújt Önnek az adatvédelmi gyakorlatainkról. Tekintse meg a jelen adatvédelmi nyilatkozat helyi verzióját is, amely arra az országra vonatkozik, amelyben a LeasePlan szolgáltatásait igénybe veszi. Ez az adatvédelmi nyilatkozat a LeasePlan tagvállalat helyi honlapján tekinthető meg.

  Figyelmesen olvassa el az Adatvédelmi nyilatkozatot, hogy megértse, hogyan végezzük személyes adatai gyűjtését és felhasználását.

Kattintson ide az Adatvédelmi nyilatkozat letöltéséhez.

1. A jelen Adatvédelmi nyilatkozat hatálya

 1. A honlap látogatói/felhasználói („Honlaplátogatók”);
 2. Vállalkozói ügyfelek („Ügyfelek”);
 3. Az Ügyfelek alkalmazottai/járművezetői („Járművezetők”);
 4. Magánlízing-ügyfelek (beleértve az egyszemélyes vállalkozásokat is) („Magánlízing-ügyfelek”);
 5. Használt járműveket vásárló magánszemélyek („Vásárlók”);
 6. A használt járművek szakmai vásárlói („Kereskedők”); és
 7. Áruszállítók és szolgáltatók („Beszállítók”)

  (vagy potenciálisan a fentieknek minősülők; a továbbiakban külön-külön és együttesen „Ön” és az egyes szám harmadik személy valamennyi alakja).

Személyes adatait a különféle jármű- és flottalízing, üzemeltetési és járművezetői mobilitási szolgáltatásaink keretében, valamint üzleti tevékenységeink teljesítése során gyűjtjük és használjuk fel, az 1. fejezetben („Szolgáltatások”) bővebben leírtaknak megfelelően. Nem tartoznak a jelen Adatvédelmi nyilatkozat hatálya alá az alábbi kapcsolt vállalkozások és/vagy szolgáltatások:

 • Euro Insurances DAC, amelynek kereskedelmi neve LeasePlan Insurance vagy egyéb biztosítással kapcsolatos tevékenységek;
 • PowerD, amelynek kereskedelmi neve LeasePlan Energy;
 • CarNext BV és a kapcsolt vállalkozásai;
 • LeasePlan Bank Hollandiában vagy Németországban.

Ezen kapcsolt vállalkozások szolgáltatásaira külön adatvédelmi nyilatkozat vonatkozik.

Felhívjuk a figyelmét, hogy bizonyos szolgáltatásokra külön adatvédelmi nyilatkozat vonatkozik, amelyre az érintett feltételekben hivatkozunk. Ilyen például a telematikai szolgáltatásainkhoz kapcsolódóan történő személyes adatkezelés, amelyet külön telematikai adatvédelmi nyilatkozat szabályoz.

A Vállalkozói Ügyfelek felelőssége Amennyiben a munkáltatóként eljáró Ügyfelek hozzáférhetnek alkalmazottaik személyes adataihoz, úgy az Ügyfél az adatkezelő, aki az érintett adatok kezeléséért és ilyen minőségben történő felhasználásáért felel. Nem tartozik a jelen Adatvédelmi nyilatkozat hatálya alá a Járművezetők személyes adatainak az Ügyfelek által történő kezelése és felhasználása.

2. Bemutatkozunk

Személyes adatai kezeléséért a helyi LeasePlan vállalat felel (adatkezelő):

LeasePlan Hungária Zrt., Cím: 1113 Budapest, Bocskai út 134–146.

A helyi LeasePlan vállalat megoszthatja személyes adatait a LeasePlan Corporation N.V. vagy a LeasePlan Global B.V. társasággal. Ebben az esetben ezek közös adatkezelőként járnak el:

Cím: Gustav Mahlerlaan 360, 1082 ME Amsterdam, Hollandia

Az érintett helyi LeasePlan vállalat és a LeasePlan Corporation N.V., valamint a LeasePlan Global B.V. a továbbiakban együttesen „LeasePlan”, „mi” vagy a többes szám első személy valamennyi alakja.

3. Hogyan gyűjtjük az Ön adatait

 • A Szolgáltatások révén

  Az általunk gyűjtött adatok legnagyobb része az Önnek mint járművezetőnek és – amennyiben Ön vállalati autót használ – az Ügyfelünknek, azaz a munkáltatójának nyújtott járműüzemeltetési szolgáltatásokhoz kapcsolódik. Ez a lízingautó regisztrációjával kezdődik (bizonyos esetben ezt megelőzően előzetes hitelellenőrzést végezhetünk) és a szolgáltatásainkkal kapcsolatos kommunikáció során folytatódik, például az időszakos karbantartás és javítás intézése kapcsán. Adatait akkor is kezelhetjük, amikor a járműve véletlenül balesetbe keveredik, amikor is a mobilitás helyreállítására és a károk rendezésére irányul az adatkezelés, vagy amikor a lízingautójával kapcsolatosan forgalmi bírságot szabnak ki velünk szemben. Az alapvető lízingtevékenységeink mellett számos egyéb kapcsolódó szolgáltatást is nyújtunk, például e-mobilitási szolgáltatásokat, üzemanyagkártya-szolgáltatásokat, töltési szolgáltatásokat, járműbérlést és közúti segélyszolgálatot. Egy másik szolgáltatásunk a járművek újraértékesítése, a használt LeasePlan járművek forgalmazása.

 • Offline

  Offline is gyűjtünk személyes adatokat, például amikor ellátogat az experience store áruházainkba, telefonon keresztül ad le megrendelést vagy kapcsolatba lép az ügyfélszolgálattal.

 • Más forrásból

  Más forrásból is megkaphatjuk a személyes adatait:

  • A járművezetők munkáltatóitól, amennyiben Ön vállalati autót használ;
  • Az illetékes hatóságtól (például a rendőrségtől), amikor a lízingautójával kapcsolatosan forgalmi bírságot szabnak ki velünk szemben;
  • A független Szervizpartnereinktől, beleértve a márkakereskedőket, a járműkarbantartás-szolgáltatókat és a karosszéria-javítással foglalkozó műhelyeket, akik támogatnak minket abban, hogy lízing- és egyéb szolgáltatásokat nyújtsunk Önnek;
  • Nyilvános adatbázisokból, hitelreferencia-ügynökségektől és egyéb forrásokból;
  • Honlapjaink vagy közösségi médiacsatornáink látogatása során;
  • Közös marketingpartnereinktől, amikor megosztják velünk az információkat; és
  • Amennyiben Ön összekapcsolja a közösségi médiában létrehozott fiókját a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó fiókjával, vagy információt oszt meg honlapjainkról a közösségi médiában, úgy bizonyos személyes adatokat megoszt velünk a közösségi médiában létrehozott fiókjából, mint például a nevét, az e-mail-címét, a fényképét, a közösségi felületen levő ismerősei listáját és bármilyen más információt, amely számunkra elérhető vagy Ön azzá tette, amikor összekapcsolta a közösségi fiókját a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó fiókjával.

A személyes adatok gyűjtésére az igénybe vett Szolgáltatások biztosítása és a Szolgáltatásainkkal kapcsolatos megkeresések, kérdések, megjegyzések, panaszok kezelése érdekében van szükség. Amennyiben Ön nem adja meg a kért adatokat, előfordulhat, hogy nem tudjuk a kért Szolgáltatásokat nyújtani. Amennyiben a Szolgáltatások kapcsán más személyekre vonatkozó személyes adatokat oszt meg velünk vagy szolgáltatóinkkal, Ön kijelenti, hogy jogában áll ezt megtenni, és engedélyezi nekünk, hogy a jelen Adatvédelmi nyilatkozattal összhangban felhasználjuk az érintett adatokat.

A kommunikáció monitorozása

Az alkalmazandó jogszabályok értelmében monitorozzuk és rögzítjük a hívásokat, e-maileket, szöveges üzeneteket és az egyéb módon folytatott kommunikációnkat. Ezt az üzleti tevékenységünket érintő szabályozói előírásoknak, a belső szabályozási gyakorlatoknak vagy eljárásoknak való megfelelés, a bűncselekmények megelőzése vagy felderítése, a kommunikációs rendszereink és eljárásaink biztonságának védelme érdekében, valamint a minőségellenőrzés és a munkatársak képzése céljából tesszük.

Például, amennyiben a szabályozó hatóság megköveteli tőlünk, hogy rögzítsünk bizonyos telefonvonalakat (esettől függően), annak eleget teszünk. Továbbá esettől függően és tekintettel az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályokra, a monitorozást azért végezzük, hogy ellenőrizzük a kommunikáció során felmerülő helytelen tartalmakat. Igen korlátozott és sajátos körülmények között, rövid ideig, gondosan ellenőrzött módon monitorozhatjuk az Ön tevékenységeit, amennyiben azt jogos érdekeink vagy a jogszabályi kötelezettség teljesítése megköveteli. Például akkor tehetjük ezt, amikor okkal feltételezzük csalás vagy egyéb bűncselekmény elkövetését, szabálysértés gyanúja merül fel, vagy a monitorozás arányos a fegyelmi vétség típusával, illetve amikor a ránk nézve kötelező pénzmosás elleni jogszabályoknak való meg nem felelést gyanítunk. Különösen a telefonhívásokat rögzíthetjük e célból.

4. Milyen célokra használjuk fel az adatait

4.1 A HONLAP LÁTOGATÓIVAL KAPCSOLATOS ADATOK

4.2. AZ ÜGYFELEKKEL KAPCSOLATOS ADATOK

4.3 A JÁRMŰVEZETŐKKEL (ÜGYFELEINK ALKALMAZOTTAIVAL) KAPCSOLATOS ADATOK

4.4 A MAGÁNLÍZING-ÜGYFELEKKEL ÉS A POTENCIÁLIS ÜGYFELEKKEL KAPCSOLATOS ADATOK (BELEÉRTVE AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓKAT ÉS TÁRSULÁSOKAT)

4.5 A HASZNÁLT JÁRMŰVEKET VÁSÁRLÓ MAGÁNSZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS ADATOK

4.6 A HASZNÁLT JÁRMŰVEK SZAKMAI VÁSÁRLÓIVAL (KERESKEDŐKKEL) KAPCSOLATOS ADATOK

4.7 A BESZÁLLÍTÓKKAL KAPCSOLATOS ADATOK

5. Adattovábbítás harmadik fél részére

A személyes adatok megosztására vonatkozóan a fenti céloknál megadottakon túl a következőkkel oszthatjuk meg a személyes adatokat:

 • A LeasePlan csoporton belül a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban megjelölt célokból.

  • A LeasePlan tagvállalataink listáját és helyét itt tekintheti meg.
 • Harmadik félnek minősülő szervizpartnereinkkel és szolgáltatóinkkal, az Önnek és számunkra nyújtott szolgáltatások megkönnyítése céljából

Ahhoz, hogy biztosítani tudjuk az Ön számára a szolgáltatásainkat, gyakran szorosan együttműködünk a Szervizpartnerekkel és Szolgáltatókkal. Független Szervizpartnereink – beleértve a márkakereskedőket, a járműkarbantartás-szolgáltatókat, a karosszéria-javítással foglalkozó műhelyeket, a közúti segélyszolgálat-nyújtókat, de ugyanúgy a bérlési szolgáltatásokat nyújtó cégeket és a járművezetői biztonsági programjaink üzemeltetőit is – támogatnak minket abban, hogy lízing- és egyéb szolgáltatásokat tudjunk nyújtani Önnek. A márkakereskedőknek vagy (elektromos) járműszállítóknak szükségük lehet a járművezető elérhetőségére ahhoz, hogy aktiválhassák a járművezető személyes fiókját, e nélkül ugyanis nem működik a jármű.

A Szolgáltatók üzleti működésünket elősegítő vállalatok, amelyek támogatnak minket abban, hogy például karbantartsuk az IT-hálózatunkat és a hozzá kapcsolódó infrastruktúrát, biztosítják a biztonságot, illetve a telephelyeinkre való beléptetést. Továbbá szükség szerint, a megfelelő mértékben felhasználhatjuk és közölhetjük személyes adatait különösen akkor, amikor erre vonatkozóan jogi kötelezettségünk van vagy jogos érdekünk fűződik hozzá:

 • Az alkalmazandó jogszabályoknak és rendeleteknek való megfelelés érdekében.

  • Ide tartozhatnak az Ön lakóhelye szerinti országán kívüli jogszabályok.
 • A közigazgatási és állami szervekkel való együttműködés érdekében.

  • Megkeresés megválaszolása vagy az általunk fontosnak tartott tájékoztatás megadása érdekében

  • Ide tartozhatnak az Ön lakóhelye szerinti országán kívüli hatóságok.

 • A rendészeti hatóságokkal való együttműködés érdekében.

  • Például, amikor a rendészeti hatóságok megkereséseire és utasításaira válaszolunk vagy általunk fontosnak tartott tájékoztatást adunk.
 • Egyéb jogi okokból.

  • Szerződéses feltételeink érvényesítése érdekében; és

  • Jogaink, adataink, biztonságunk vagy vagyonunk és/vagy a kapcsolt vállalkozásaink, az Ön vagy mások jogainak, adatainak, biztonságának vagy vagyonának védelme érdekében.

 • Adásvételi vagy üzleti tranzakcióval kapcsolatosan.

  • Jogos érdekünk fűződik ahhoz, hogy személyes adatait harmadik féllel közöljük vagy részére átadjuk átszervezés, összeolvadás, adásvétel, közös vállalat, engedményezés, illetve üzleti tevékenységünk, eszközeink vagy készleteink egészének vagy egy részének átruházása vagy egyéb elidegenítése esetén (beleértve a csődeljárást vagy a hasonló eljárások esetét). Ilyen harmadik fél lehet például a felvásárló társaság és tanácsadói.

6. A személyes adatok nemzetközi továbbítása

Szervezetünk és Szolgáltatásaink globális jellegéből adódóan előfordulhat, hogy személyes adatait a lakóhelye szerinti országon kívül tároljuk és/vagy kezeljük.

Az Európai Bizottság elismer az Európai Gazdasági Térségen kívül néhány országot, amely az EGT szabványainak megfelelő szintű adatvédelmet biztosít (ezen országok teljes listája itt található.) Az EGT területéről az Európai Bizottság által nem megfelelőnek minősített országokba történő adattovábbítás esetén megfelelő intézkedéseket alkalmazunk, például a LeasePlan saját kötelező erejű vállalati szabályai vagy a harmadik felekkel kötött szerződéses megállapodások révén. Ezen intézkedések másolatát megkaphatja, ha kapcsolatba lép velünk a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül.

7. Adatbiztonság és megőrzés

 • Hogyan biztosítjuk a személyes adatok védelmét

  Észszerű szervezési, műszaki és adminisztratív intézkedésekkel törekszünk a személyes adatok védelmére a szervezetünkön belül.

  Sajnos azonban egyetlen adatátviteli vagy tárolási rendszer biztonsága sem garantálható 100%-osan. Amennyiben úgy véli, hogy az Önnel való kapcsolattartásunk többé nem biztonságos (például, úgy érzi, hogy bármely nálunk vezetett fiókjának biztonsága sérült), azonnal értesítsen bennünket a problémáról a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban rögzített Elérhetőségeken keresztül.

 • Meddig őrizzük meg a személyes adatokat

  A személyes adatokat mindaddig megőrizzük, amíg szükséges, vagy ameddig a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban rögzített célok megengedik, és az az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban van.

  Az adatmegőrzési időszak meghatározásához a következő szempontokat vesszük figyelembe:

  • Az Önnel való jogviszonyunk és az Ön számára nyújtott Szolgáltatások időtartama (például ameddig Ön LeasePlan autót használ);

  • Terhel-e bennünket jogi kötelezettség (például bizonyos jogszabályok megkövetelik, hogy egy bizonyos ideig megőrizzük az Ön tranzakcióihoz kapcsolódó adatokat, mielőtt azokat törölnénk); vagy

  • Indokolt-e az adatmegőrzés a jogi helyzetünk fényében (például a vonatkozó elévülési idők, jogviták vagy szabályozói vizsgálatok kapcsán).

8. A gyermekek adatainak védelme

Szolgáltatásaink nem 18 év alatti személyeknek szólnak.

9. Az Ön jogai és elérhetőségeink

Az Ön jogai Amennyiben szeretné áttekinteni, helyesbíteni, frissíteni, korlátozni vagy törölni az általunk kezelt személyes adatait, vagy tiltakozni szeretne a személyes adatok kezelésével kapcsolatban, illetve elektronikus másolatot szeretne kérni a személyes adatairól más társaság részére történő átadás céljából (amennyiben az alkalmazandó jogszabályok biztosítják az adatok hordozhatóságához való jogot), a jogai gyakorlása érdekében kapcsolatba léphet velünk az érintett LeasePlan tagvállalat helyi honlapján elérhető link segítségével. Kérésére az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban fogunk válaszolni. A kérelemben kérjük, a lehető legvilágosabban tüntesse fel, mely személyes adataira vonatkozik a kérelem. Védelme érdekében kizárólag a kapcsolatfelvételi űrlapon megadott konkrét e-mail-címmel kapcsolatos személyes adatokat érintő kéréseket teljesítjük, és a kérés teljesítése előtt személyazonossága igazolására kérhetjük fel. Törekszünk arra, hogy kérését a lehető leghamarabb teljesítsük, minden esetben a vonatkozó jogszabályokban előírt határidőn belül. Felhívjuk a figyelmét, hogy előfordulhat, hogy bizonyos adatokat meg kell őriznünk nyilvántartási célokra és/vagy a módosítás vagy törlés kérelmezését megelőzően elkezdett ügyletek teljesítése végett. Továbbá adatbázisainkban és egyéb nyilvántartásainkban előfordulhatnak olyan fennmaradó adatok, amelyeket nem távolítunk el.

Kérdése van? Amennyiben a jelen Adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban kérdése vagy panasza van, a jogai gyakorlása érdekében lépjen kapcsolatba velünk az érintett LeasePlan tagvállalat helyi honlapján elérhető link segítségével. Mivel az e-mailen keresztül történő kommunikáció nem mindig biztonságos, kérjük, ne közöljön érzékeny adatokat a nekünk címzett e-mailekben. További információk az EGT-állampolgárokkal kapcsolatban Továbbá:

 • A jogai gyakorlása érdekében kapcsolatba léphet az Adatvédelmi Osztályunkkal az érintett LeasePlan tagvállalat helyi honlapján elérhető link segítségével vagy kapcsolatba léphet a vállalati székhelyünkkel a következő címen: LeasePlan Corporation N.V., az Adatvédelmi Felelős figyelmébe /attn. Data Protection Officer/, Gustav Mahlerlaan 360, 1082 ME Amsterdam, Hollandia; vagy
 • Panaszt nyújthat be az országa vagy régiója szerinti adatvédelmi hatósághoz vagy azon a helyen, ahol az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok állítólagos megsértése történt.

10. A jelen Adatvédelmi nyilatkozat módosításai

Fenntartjuk a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi nyilatkozatot bármikor módosítsuk vagy frissítsük. A jelen Adatvédelmi nyilatkozat utolsó módosításának dátumát lásd a dokumentum felső részében az „Utolsó frissítés dátuma” részben. A jelen Adatvédelmi nyilatkozat bármely módosítása akkor lép hatályba, amikor a módosított Nyilatkozatot a Szolgáltatásoknál közzétesszük.

© 2021 LeasePlan