Globális adatvédelmi nyilatkozat

Utolsó módosítás: 1-08-2021

A LeasePlan elkötelezett az általa kezelt személyes adatok védelme iránt. Ezért a jogszerű adatvédelmi és adatbiztonsági gyakorlatok lényegesen hozzátartoznak a LeasePlan szolgáltatásaihoz, vállalatirányításához, kockázatkezeléséhez és általános elszámoltathatóságához. A személyes adatokat kizárólag az üzleti tevékenységünkhöz és a LeasePlan szolgáltatásainak nyújtásához szükséges mértékben kezeljük.

A LeasePlan adatvédelmi vállalásai

Személyes adatait az alábbiak szerint kezeljük:

Kattintson ide az Adatvédelmi nyilatkozat letöltéséhez.

1. A jelen Adatvédelmi nyilatkozat hatálya

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5.
  • 6.
  • 7.

Személyes adatait a különféle jármű- és flottalízing, üzemeltetési és járművezetői mobilitási szolgáltatásaink keretében, valamint üzleti tevékenységeink teljesítése során gyűjtjük és használjuk fel, az 1. fejezetben („Szolgáltatások”) bővebben leírtaknak megfelelően. Nem tartoznak a jelen Adatvédelmi nyilatkozat hatálya alá az alábbi kapcsolt vállalkozások és/vagy szolgáltatások:

Ezen kapcsolt vállalkozások szolgáltatásaira külön adatvédelmi nyilatkozat vonatkozik.

Felhívjuk a figyelmét, hogy bizonyos szolgáltatásokra külön adatvédelmi nyilatkozat vonatkozik, amelyre az érintett feltételekben hivatkozunk. Ilyen például a telematikai szolgáltatásainkhoz kapcsolódóan történő személyes adatkezelés, amelyet külön telematikai adatvédelmi nyilatkozat szabályoz.

**A Vállalkozói Ügyfelek felelőssége ** Amennyiben a munkáltatóként eljáró Ügyfelek hozzáférhetnek alkalmazottaik személyes adataihoz, úgy az Ügyfél az adatkezelő, aki az érintett adatok kezeléséért és ilyen minőségben történő felhasználásáért felel. Nem tartozik a jelen Adatvédelmi nyilatkozat hatálya alá a Járművezetők személyes adatainak az Ügyfelek által történő kezelése és felhasználása.

2. Bemutatkozunk

Személyes adatai kezeléséért a helyi LeasePlan vállalat felel (adatkezelő):

LeasePlan Hungária Zrt., Cím: 1113 Budapest, Bocskai út 134–146.

A helyi LeasePlan vállalat megoszthatja személyes adatait a LeasePlan Corporation N.V. vagy a LeasePlan Global B.V. társasággal. Ebben az esetben ezek közös adatkezelőként járnak el:

Cím: Gustav Mahlerlaan 360, 1082 ME Amsterdam, Hollandia

Az érintett helyi LeasePlan vállalat és a LeasePlan Corporation N.V., valamint a LeasePlan Global B.V. a továbbiakban együttesen „LeasePlan”, „mi” vagy a többes szám első személy valamennyi alakja.

3. Hogyan gyűjtjük az Ön adatait

A személyes adatok gyűjtésére az igénybe vett Szolgáltatások biztosítása és a Szolgáltatásainkkal kapcsolatos megkeresések, kérdések, megjegyzések, panaszok kezelése érdekében van szükség. Amennyiben Ön nem adja meg a kért adatokat, előfordulhat, hogy nem tudjuk a kért Szolgáltatásokat nyújtani. Amennyiben a Szolgáltatások kapcsán más személyekre vonatkozó személyes adatokat oszt meg velünk vagy szolgáltatóinkkal, Ön kijelenti, hogy jogában áll ezt megtenni, és engedélyezi nekünk, hogy a jelen Adatvédelmi nyilatkozattal összhangban felhasználjuk az érintett adatokat.

A kommunikáció monitorozása

Az alkalmazandó jogszabályok értelmében monitorozzuk és rögzítjük a hívásokat, e-maileket, szöveges üzeneteket és az egyéb módon folytatott kommunikációnkat. Ezt az üzleti tevékenységünket érintő szabályozói előírásoknak, a belső szabályozási gyakorlatoknak vagy eljárásoknak való megfelelés, a bűncselekmények megelőzése vagy felderítése, a kommunikációs rendszereink és eljárásaink biztonságának védelme érdekében, valamint a minőségellenőrzés és a munkatársak képzése céljából tesszük.

Például, amennyiben a szabályozó hatóság megköveteli tőlünk, hogy rögzítsünk bizonyos telefonvonalakat (esettől függően), annak eleget teszünk. Továbbá esettől függően és tekintettel az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályokra, a monitorozást azért végezzük, hogy ellenőrizzük a kommunikáció során felmerülő helytelen tartalmakat. Igen korlátozott és sajátos körülmények között, rövid ideig, gondosan ellenőrzött módon monitorozhatjuk az Ön tevékenységeit, amennyiben azt jogos érdekeink vagy a jogszabályi kötelezettség teljesítése megköveteli. Például akkor tehetjük ezt, amikor okkal feltételezzük csalás vagy egyéb bűncselekmény elkövetését, szabálysértés gyanúja merül fel, vagy a monitorozás arányos a fegyelmi vétség típusával, illetve amikor a ránk nézve kötelező pénzmosás elleni jogszabályoknak való meg nem felelést gyanítunk. Különösen a telefonhívásokat rögzíthetjük e célból.

4. Milyen célokra használjuk fel az adatait

4.1 A HONLAP LÁTOGATÓIVAL KAPCSOLATOS ADATOK

4.2. AZ ÜGYFELEKKEL KAPCSOLATOS ADATOK

4.3 A JÁRMŰVEZETŐKKEL (ÜGYFELEINK ALKALMAZOTTAIVAL) KAPCSOLATOS ADATOK

4.4 A MAGÁNLÍZING-ÜGYFELEKKEL ÉS A POTENCIÁLIS ÜGYFELEKKEL KAPCSOLATOS ADATOK (BELEÉRTVE AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓKAT ÉS TÁRSULÁSOKAT)

4.5 A HASZNÁLT JÁRMŰVEKET VÁSÁRLÓ MAGÁNSZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS ADATOK

4.6 A HASZNÁLT JÁRMŰVEK SZAKMAI VÁSÁRLÓIVAL (KERESKEDŐKKEL) KAPCSOLATOS ADATOK

4.7 A BESZÁLLÍTÓKKAL KAPCSOLATOS ADATOK

5. Adattovábbítás harmadik fél részére

A személyes adatok megosztására vonatkozóan a fenti céloknál megadottakon túl a következőkkel oszthatjuk meg a személyes adatokat:

Ahhoz, hogy biztosítani tudjuk az Ön számára a szolgáltatásainkat, gyakran szorosan együttműködünk a Szervizpartnerekkel és Szolgáltatókkal. Független Szervizpartnereink – beleértve a márkakereskedőket, a járműkarbantartás-szolgáltatókat, a karosszéria-javítással foglalkozó műhelyeket, a közúti segélyszolgálat-nyújtókat, de ugyanúgy a bérlési szolgáltatásokat nyújtó cégeket és a járművezetői biztonsági programjaink üzemeltetőit is – támogatnak minket abban, hogy lízing- és egyéb szolgáltatásokat tudjunk nyújtani Önnek. A márkakereskedőknek vagy (elektromos) járműszállítóknak szükségük lehet a járművezető elérhetőségére ahhoz, hogy aktiválhassák a járművezető személyes fiókját, e nélkül ugyanis nem működik a jármű.

A Szolgáltatók üzleti működésünket elősegítő vállalatok, amelyek támogatnak minket abban, hogy például karbantartsuk az IT-hálózatunkat és a hozzá kapcsolódó infrastruktúrát, biztosítják a biztonságot, illetve a telephelyeinkre való beléptetést. Továbbá szükség szerint, a megfelelő mértékben felhasználhatjuk és közölhetjük személyes adatait különösen akkor, amikor erre vonatkozóan jogi kötelezettségünk van vagy jogos érdekünk fűződik hozzá:

6. A személyes adatok nemzetközi továbbítása

Szervezetünk és Szolgáltatásaink globális jellegéből adódóan előfordulhat, hogy személyes adatait a lakóhelye szerinti országon kívül tároljuk és/vagy kezeljük.

Az Európai Bizottság elismer az Európai Gazdasági Térségen kívül néhány országot, amely az EGT szabványainak megfelelő szintű adatvédelmet biztosít (ezen országok teljes listája itt található.) Az EGT területéről az Európai Bizottság által nem megfelelőnek minősített országokba történő adattovábbítás esetén megfelelő intézkedéseket alkalmazunk, például a LeasePlan saját kötelező erejű vállalati szabályai vagy a harmadik felekkel kötött szerződéses megállapodások révén. Ezen intézkedések másolatát megkaphatja, ha kapcsolatba lép velünk a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül.

7. Adatbiztonság és megőrzés

8. A gyermekek adatainak védelme

Szolgáltatásaink nem 18 év alatti személyeknek szólnak.

9. Az Ön jogai és elérhetőségeink

Az Ön jogai Amennyiben szeretné áttekinteni, helyesbíteni, frissíteni, korlátozni vagy törölni az általunk kezelt személyes adatait, vagy tiltakozni szeretne a személyes adatok kezelésével kapcsolatban, illetve elektronikus másolatot szeretne kérni a személyes adatairól más társaság részére történő átadás céljából (amennyiben az alkalmazandó jogszabályok biztosítják az adatok hordozhatóságához való jogot), a jogai gyakorlása érdekében kapcsolatba léphet velünk az érintett LeasePlan tagvállalat helyi honlapján elérhető link segítségével. Kérésére az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban fogunk válaszolni. A kérelemben kérjük, a lehető legvilágosabban tüntesse fel, mely személyes adataira vonatkozik a kérelem. Védelme érdekében kizárólag a kapcsolatfelvételi űrlapon megadott konkrét e-mail-címmel kapcsolatos személyes adatokat érintő kéréseket teljesítjük, és a kérés teljesítése előtt személyazonossága igazolására kérhetjük fel. Törekszünk arra, hogy kérését a lehető leghamarabb teljesítsük, minden esetben a vonatkozó jogszabályokban előírt határidőn belül. Felhívjuk a figyelmét, hogy előfordulhat, hogy bizonyos adatokat meg kell őriznünk nyilvántartási célokra és/vagy a módosítás vagy törlés kérelmezését megelőzően elkezdett ügyletek teljesítése végett. Továbbá adatbázisainkban és egyéb nyilvántartásainkban előfordulhatnak olyan fennmaradó adatok, amelyeket nem távolítunk el.

Kérdése van? Amennyiben a jelen Adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban kérdése vagy panasza van, a jogai gyakorlása érdekében lépjen kapcsolatba velünk az érintett LeasePlan tagvállalat helyi honlapján elérhető link segítségével. Mivel az e-mailen keresztül történő kommunikáció nem mindig biztonságos, kérjük, ne közöljön érzékeny adatokat a nekünk címzett e-mailekben. További információk az EGT-állampolgárokkal kapcsolatban Továbbá:

10. A jelen Adatvédelmi nyilatkozat módosításai

Fenntartjuk a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi nyilatkozatot bármikor módosítsuk vagy frissítsük. A jelen Adatvédelmi nyilatkozat utolsó módosításának dátumát lásd a dokumentum felső részében az „Utolsó frissítés dátuma” részben. A jelen Adatvédelmi nyilatkozat bármely módosítása akkor lép hatályba, amikor a módosított Nyilatkozatot a Szolgáltatásoknál közzétesszük.

© 2021 LeasePlan