LeasePlan asiakaskertomukset

Mittaamme jatkuvasti palvelujemme toimivuutta ja kuljettajatyytyväisyyttä. Saamamme palautteen perusteella toiminnassamme arvostetaan eniten avoimuutta, henkilökohtaista palvelua sekä helppoja, nopeita ja joustavia palveluja.

 

''Kilpailutus oli nyt kannaltamme erittäin vaivatonta. Osallistuin matkan varrella palavereihin, joissa käsiteltiin aloituspalaverin lisäksi muun muassa jatkoon päässeitä autoliikkeitä sekä lopuksi parhaiten kilpailutuksessa menestyneitä tarjouksia. Etuna on myös se, että LeasePlanilla on vahva asiantuntemus autoliikkeiden valinnassa, jota toisella toimialalla operoivilla yrityksillä tuskin on samassa määrin. Prosessi oli todella toimiva, ja sain harteiltani pois valtavan työtaakan. LeasePlanin hoitamana työtaakkani kutistui arviolta puoleen aiempaan verrattuna.'' - Mikko Tiainen, työturvallisuuspäällikkö

 

''Valtakunnallisella toimijalla on neuvoteltuna sopimuskumppaneita läpi maan ja valmius palvella. LeasePlanin fantastinen asiakaspalvelutiimi työskentelee päivittäin työntekijöidemme kanssa - sijaitsevatpa he millä tahansa paikkakunnalla tahansa. Pidän myös heidän konsultatiivisesta otteestaan: he tuovat itse aktiivisesti keskusteluun ideoita ja ehdottavat sekä pieniä että suuria muutoksia, joilla arki saadaan toimivammaksi. Olemme päässeet yhteistyössä jo niin pitkälle, ettei meidän tarvitse kaivaa pöytälaatikosta sopimuksia esiin. Kyse on enemmänkin kumppanuudesta kuin myyjä-ostaja -asetelmasta. '' - Juha Miettinen, Eltel Suomen kalustopäällikkö

 

''Autohankinnat rajattiin jo kartoitusvaiheessa muutamaan kategoriaan kokotyyppien ja käyttötarkoituksen mukaan. Yhtenäinen autokanta mahdollistaa tehokkaan ja toimintaa parhaiten tukevan ylläpito- ja elinkaarihallintamallin. Valtion palvelukeskuksen asiakkaana haemme vahvasti ratkaisuja laskujen käsittelyn automatisointiin. LeasePlan toimittaa koonnit ajoneuvokohtaisesti kuukausittain ja tavoitteenamme on integroida mukaan myös tiliöintikoodit, jonka myötä valtion palvelukeskus kykenisi tiliöimään ja reitittämään laskut.'' - Jutta Petäjä, talousjohtaja

Liikkuminen uudistuu jatkuvasti sekä teknologisen kehityksen että uusien palveluiden myötä. Meille on tärkeää pysyä aina askeleen edellä kehityksessä, niin yrityksemme, toimialamme kuin asiakkaidemmekin vuoksi. Sen lisäksi, että haluamme tehdä yritysautoilusta mahdollisimman vaivatonta, tavoitteenamme on myös edistää, kehittää, innovoida ja toteuttaa uusia ympäristöystävällisiä ja kestävää kehitystä tukevia ratkaisuja autoiluun.

 


''LeasePlanilla on aktiivinen rooli autopolitiikkamme jatkuvassa konsultoinnissa ja hyvä näkemys siitä, mitä kannattaa tehdä ja miten asioita tulee painottaa. Yhdessä arvioidaan, onko leasing-aikoja tarpeen pidentää tai lyhentää ajettujen kilometrien perusteella. Näin vältetään esimerkiksi kilometrirajan yllättävä täyttyminen ja siitä syntyvät ylimääräiset kustannukset. Ennakoidaan todella hyvin ja viestitään hyvissä ajoin ajankohtaisista asioista, esimerkiksi muistutetaan auton ylläpitoon liittyvistä tehtävistä. Olen myös huomannut, että palvelua pyritään jatkuvasti parantamaan.'' - Maria Sjöroos, HR-johtaja

 

''LeasePlanin hyvin mietitty toimintatapa tekee oman elämän helpommaksi. Koko sopimuksen elinkaaren ajalle on tarkat prosessit auton luovutuksesta palautukseen sekä selkeät ohjeet eri tilanteisiin. Käyttäjiä kannustetaan valitsemaan vähäpäästöisiä autoja erillisen kannustinmekanismin avulla. LeasePlan tuntee autopolitiikkamme kokonaisuudessaan ja ohjaa käyttäjiä toimimaan sen mukaisesti. LeasePlanilta saamani apu ja data helpottaa päätöksentekoa. Olen saanut hyvää tukea esimerkiksi juuri vähäpäästöisyyden kannustinrajojen pohdintaan.'' - Jarno Oksanen, talousjohtaja

 

''LeasePlanin avulla olemme päässeet tilanteeseen, jossa vuositasolla konsernissamme Suomen toiminnoissa autoasioita hoidetaan vain yhden henkilön palkkaa vastaava aika. Kaiken kaikkiaan LeasePlanin toiminta on hyvin ammattimaista. Sekä liisaamiseen että hallinnointiin keskittyvässä yrityksessä fokus on kohdallaan. Jokaista osa-aluetta hoitaa autoalan ammattilainen. Yhteistyö LeasePlanin kanssa on kestänyt jo vuosia ja meillä on pääsääntöisesti hyviä kokemuksia. LeasePlan on joustava ja auttanut aina.'' - Harri Pousi, materiaalipäällikkö