Asiakaskokemukset

Mittaamme jatkuvasti palvelujemme toimivuutta ja kuljettajatyytyväisyyttä. Saamamme palautteen perusteella toiminnassamme arvostetaan eniten avoimuutta, henkilökohtaista palvelua sekä helppoja, nopeita ja joustavia palveluja.

 

''Kilpailutus oli nyt kannaltamme erittäin vaivatonta. Osallistuin matkan varrella palavereihin, joissa käsiteltiin aloituspalaverin lisäksi muun muassa jatkoon päässeitä autoliikkeitä sekä lopuksi parhaiten kilpailutuksessa menestyneitä tarjouksia. Etuna on myös se, että LeasePlanilla on vahva asiantuntemus autoliikkeiden valinnassa, jota toisella toimialalla operoivilla yrityksillä tuskin on samassa määrin. Prosessi oli todella toimiva, ja sain harteiltani pois valtavan työtaakan. LeasePlanin hoitamana työtaakkani kutistui arviolta puoleen aiempaan verrattuna.'' - Mikko Tiainen, työturvallisuuspäällikkö

 

''Valtakunnallisella toimijalla on neuvoteltuna sopimuskumppaneita läpi maan ja valmius palvella. LeasePlanin fantastinen asiakaspalvelutiimi työskentelee päivittäin työntekijöidemme kanssa - sijaitsevatpa he millä tahansa paikkakunnalla tahansa. Pidän myös heidän konsultatiivisesta otteestaan: he tuovat itse aktiivisesti keskusteluun ideoita ja ehdottavat sekä pieniä että suuria muutoksia, joilla arki saadaan toimivammaksi. Olemme päässeet yhteistyössä jo niin pitkälle, ettei meidän tarvitse kaivaa pöytälaatikosta sopimuksia esiin. Kyse on enemmänkin kumppanuudesta kuin myyjä-ostaja -asetelmasta. '' - Juha Miettinen, Eltel Suomen kalustopäällikkö

 

'' Autohankinnat rajattiin jo kartoitusvaiheessa muutamaan kategoriaan kokotyyppien ja käyttötarkoituksen mukaan. Yhtenäinen autokanta mahdollistaa tehokkaan ja toimintaa parhaiten tukevan ylläpito- ja elinkaarihallintamallin. Valtion palvelukeskuksen asiakkaana haemme vahvasti ratkaisuja laskujen käsittelyn automatisointiin. LeasePlan toimittaa koonnit ajoneuvokohtaisesti kuukausittain ja tavoitteenamme on integroida mukaan myös tiliöintikoodit, jonka myötä valtion palvelukeskus kykenisi tiliöimään ja reitittämään laskut.'' - Jutta Petäjä, talousjohtaja

Finnair

Finnairilla on LeasePlanin kautta tällä hetkellä noin 750 autoa. Autokanta on laadukas: Volvo, Volkswagen, BMW ja Mercedes Benz ovat eniten edustettuina.

LeasePlanin kehittämän asiakashyötyraportin ansiosta, kustannuksia pyritään kontrolloimaan tarkemmin myös auton ylläpitoon liittyvissä asioissa. Raportti konkretisoi kumppanuudesta saatavat hyödyt ja visualisoi, mitä alennussummat ja prosentit ovat rahassa. Näin suuren autokannan hankinnat lasketaan sadoissa tuhansissa euroissa, joten alennussummat ja säästöt ovat merkittäviä.

 

''Oma työ helpottui, kun yksi ja sama kumppani hoitaa kaiken veroista ja vakuutuksista polttoaineisiin. Kaikki autoihin liittyvät laskut tulevat samasta paikasta, ja autokulujen kokonaisuutta voi seurata yhdestä raportista. LeasePlan tarjosi mahdollisuutta myydä autot heille ja vuokrata ne takaisin. Tähän tarjoukseen oli helppo tarttua; saimme vapautettua pääomaa, ja sijoitettua sen autoja tuottavampiin kohteisiin.'' - Pertti Purovesi, rahoitusjohtaja

 

''LeasePlanin avulla olemme päässeet tilanteeseen, jossa vuositasolla konsernissamme Suomen toiminnoissa autoasioita hoidetaan vain yhden henkilön palkkaa vastaava aika. Kaiken kaikkiaan LeasePlanin toiminta on hyvin ammattimaista. Sekä liisaamiseen että hallinnointiin keskittyvässä yrityksessä fokus on kohdallaan. Jokaista osa-aluetta hoitaa autoalan ammattilainen. Yhteistyö LeasePlanin kanssa on kestänyt jo vuosia ja meillä on pääsääntöisesti hyviä kokemuksia. LeasePlan on joustava ja auttanut aina.'' - Harri Pousi, materiaalipäällikkö

 

''Tiukentunut vaatimustaso talousraportoinnin suhteen oli taustatekijänä, kun ryhdyimme kartoittamaan yksittäisen auton huoltoleasingin etuja. Tarpeenamme oli vaihtaa vanha, heitteleviä kustannuksia aiheuttanut pakettiautomme uudempaan mahdollisimman kustannustehokkaalla tavalla. Leasingin etuna näimme nimenomaan sen, että riskejä on vähemmän ja helppoutta enemmän.'' Akseli Hauhia, toimitusjohtaja

 

''LeasePlanin hyvin mietitty toimintatapa tekee oman elämän helpommaksi. Koko sopimuksen elinkaaren ajalle on tarkat prosessit auton luovutuksesta palautukseen sekä selkeät ohjeet eri tilanteisiin. Käyttäjiä kannustetaan valitsemaan vähäpäästöisiä autoja erillisen kannustinmekanismin avulla. LeasePlan tuntee autopolitiikkamme kokonaisuudessaan ja ohjaa käyttäjiä toimimaan sen mukaisesti. LeasePlanilta saamani apu ja data helpottaa päätöksentekoa. Olen saanut hyvää tukea esimerkiksi juuri vähäpäästöisyyden kannustinrajojen pohdintaan.'' - Jarno Oksanen, talousjohtaja

 

''Pyrimme 1500 - 2000 ajoneuvon kantaan ja halusimme tukeutua isoon toimijaan. Kilpailutuksessamme päädyimme LeasePlaniin, sillä arvostamme heidän monikansallista toimintaansa ja näkemystä ison autokannan hallinnoinnista. Autojen hinnat määriteltiin yhdessä ja paperityöt vaativat jonkin verran aikaa. Koin, että isona talona LeasePlanilla oli sopivasti henkilöresursseja irroitettavaksi projektimme läpiviemiseen.'' - Tapani Eronen, kalustojohtaja

 

''LeasePlanilla on aktiivinen rooli autopolitiikkamme jatkuvassa konsultoinnissa ja hyvä näkemys siitä, mitä kannattaa tehdä ja miten asioita tulee painottaa. Yhdessä arvioidaan, onko leasing-aikoja tarpeen pidentää tai lyhentää ajettujen kilometrien perusteella. Näin vältetään esimerkiksi kilometrirajan yllättävä täyttyminen ja siitä syntyvät ylimääräiset kustannukset. Ennakoidaan todella hyvin ja viestitään hyvissä ajoin ajankohtaisista asioista, esimerkiksi muistutetaan auton ylläpitoon liittyvistä tehtävistä. Olen myös huomannut, että palvelua pyritään jatkuvasti parantamaan.'' - Maria Sjöroos, HR-johtaja

Soita 0207 420 800

Arkipäivisin klo 8.00–16.00.

Soita meille