Latauspalvelun palvelukuvaus

LeasePlan Finland

 1. Palvelukuvaus

  1 TAUSTA

  (1) Mikäli Asiakas haluaa ottaa käyttöön tässä Palvelukuvauksessa määritellyn Latauspalvelun (”Latauspalvelu”) tapahtuu se tämän palvelukuvauksen mukaisesti siten, kun kunkin Ajoneuvokohtaisen Sopimuksen (”Sopimus”) osalta mahdollisesti erikseen sovitaan.

  (2) Latauspalveluun sovelletaan tämän Palvelukuvauksen lisäksi kulloinkin voimassa olevia LeasePlanin ja sen Latauspalvelun toimittajana toimivan sopimuskumppanin (”Toimittaja”) muita soveltuvia palvelukuvauksia, palveluehtoja ja palvelumaksuja.

  (3) Muilta osin Latauspalvelun toimitukseen soveltuvat Asiakkaan ja LeasePlanin välillä olevan Runkosopimuksen ehdot.

  2 LATAUSPALVELU

  2.1 Latausavain

  (1) Toimittaja toimittaa Ajoneuvon käyttäjälle (”Käyttäjä”) Latauspalvelun mahdollisesti edellyttämät sovellukset ja latausavaimet (”Latausavain”).

  (2) Käyttäjä voi käyttää Latausavainta kulloinkin Toimittajan tarjoamissa latauspisteissä ja omassa latauslaitteessaan, edellyttäen että se on LeasePlanin ja Toimittajan tähän tarkoitukseen hyväksymä latauslaite.

  2.2 Latauskustannusten käsittely LeasePlanin kautta

  (1) Mikäli Käyttäjällä on vapaa autoetu ja käytössään LeasePlanin ja Toimittajan tähän tarkoitukseen hyväksymä latauslaite, LeasePlan voi sisällyttää latauskustannusten käsittelyn Sopimukselle. Tällöin Toimittaja seuraa ladatun sähkön määrää ja raportoi sen LeasePlanille, joka puolestaan raportoi tämän Asiakkaalle ja Käyttäjälle omien käytäntöjensä mukaisesti.

  (2) Käyttäjä maksaa latauslaitteen kautta lataamansa sähkön ja Toimittaja hyvittää Käyttäjän maksamat latausten sähkökustannukset suoraan Käyttäjälle. Toimittaja laskuttaa sähkökustannukset mahdollisine palvelumaksuineen LeasePlanilta ja LeasePlan edelleen Asiakkaalta Sopimuksen mukaisesti.

  (3) Latauslaitteen käyttö muun kuin Ajoneuvon tai sijaisauton lataukseen on Asiakkaan ja Käyttäjän omalla vastuulla. Latausavaimen käyttö muuhun kuin Ajoneuvon tai sijaisauton lataukseen on kielletty.

  3 LATAUSLAITE

  3.1 Latauslaitteen hankinta ja asennus

  (1) LeasePlan voi erikseen niin sovittaessa tilata Käyttäjälle latauslaitteen Toimittajalta sovittavalle käyttöpaikalle asennettavaksi. Asiakas voi halutessaan myös tilata latauslaitteen Ajoneuvon lisävarusteena Ajoneuvon toimittavalta autoliikkeeltä. Latauslaitteen toimittaja vastaa aina yksin latauslaitteen toimituksesta ja sen asennuksesta laitteen alkuperäisen valmistajan toimitus- ja takuuehtojen mukaisesti ja Käyttäjälle tarjottavasta tuesta ja virhetilanteiden hallinnoinnista.

  (2) Asiakas tai Käyttäjä vastaavat keskenään sopimallaan tavalla mahdollisista latauslaitteen asennuksen aiheuttamista lisäkustannuksista tai mahdollisista sen asennukseen liittyvistä luvista tai muutostöistä latauslaitteen asennuspaikalla ja siitä että latauslaitteen asennuksen edellyttämät luvat on hankittu ennen latauslaitteen tilausta.

  (3) Asiakas tai Käyttäjä vastaavat myös latauslaitteen mahdollisesta rikkoontumisesta tai takuun ulkopuolisista vioista aiheutuneista kustannuksista. Mikäli Asiakas suorittaa tällaisia kustannuksia Käyttäjän puolesta tulee Asiakkaan ja Käyttäjän huomioida tällaisten kustannusten asianmukainen käsittely Käyttäjän henkilökohtaisessa verotuksessa.

  3.2 Latauslaitteen hankinta- ja asennuskustannusten käsittely

  Latauslaitteen toimittajan LeasePlanilta laskuttamat latauslaitteen hankinta- ja asennuskustannukset käsitellään Sopimuksella samoin kuin muut Ajoneuvon lisävarusteiden hankintakustannukset, kulloinkin erikseen sovittavalla tavalla riippuen Asiakkaan soveltamista käytänteistä ja verottajan kulloinkin soveltamista ohjeistuksista, määräyksistä ja tulkinnoista.

  3.3 Latauslaitteen verotus

  (1) Ellei latauslaitteen hankinta- ja asennuskustannuksia sisällytetä Ajoneuvon verotusarvoon, tai kun verotusarvon hyödyntäminen muutoin päättyy esimerkiksi Sopimuksen päättyessä normaalisti tai ennenaikaisesti, on Asiakkaan ja Käyttäjän huolehdittava siitä, että Käyttäjä suorittaa haltuunsa jäävästä latauslaitteesta kulloinkin verottajan soveltuvien vaatimusten mukaisen lunastushinnan. Asiakas vastaa lunastuksen toteutuksesta ja käsittelystä verottajan kulloinkin soveltamien vaatimusten mukaisesti.

  (2) Ajoneuvon verotusarvoon sisällytettyjä latauslaitteen hankinta- ja asennuskustannuksia ei voi siirtää toisen Ajoneuvon Sopimukselle tai sen verotusarvoon, joten Sopimuksen päättyessä ennenaikaisesti latauslaitteen lunastus tapahtuu aina kohdan 3.3(1) mukaisesti.

  3.4 Latauspalvelun päättyminen ja muutostilanteet

  (1) Sopimuksen päättyessä hankittu latauslaite jää Käyttäjän haltuun ja omistukseen, elleivät Asiakas ja Käyttäjä keskenään sovi latauslaitteen siirrosta omalla kustannuksellaan. Latauslaitetta ei palauteta LeasePlanille.

  (2) Mikäli Latauspalvelun jatkaminen muutostilanteessa edellyttää latauslaitteen siirtoa tai uuden latauslaitteen hankkimista ja asennusta LeasePlanin kautta, laskuttaa LeasePlan siirron tai uuden latauslaitteen ja sen asennuksen kustannukset Asiakkaalta erillisveloitettavina kuluina.