Kululaskulomake

Konsernimme tiukentuneiden sääntöjen vuoksi, tulemme jatkossa hyväksymään vain sähkölatauslaskut, jotka perustuvat älylaitteen dataan tai julkisen latauspaikan arvonlisäverolliseen kuittiin.

Käytäntö perustuu sisäiseen riskienhallintaamme sekä petosten ehkäisemiseen ja rahanpesulakiin. Käyttäjän on pystyttävä osoittamaan lataamiseen käytetyn sähkön todellinen hinta tarkalleen sekä sähkön määrä ja latauksen ajankohta (alku- ja loppu). Toistaiseksi hyväksymme siis latauskulut vain kumppaneidemme kautta (Plugit, Virta, Shell Reharges, ABC) tai julkisen latauspaikan kautta todennetun kuitin perusteella tai taloyhtiön lähettämät laskut.

Kululaskulla tarkoitetaan poikkeustilanteen aiheuttamaa kulua, jonka kuljettaja on itse joutunut maksamaan. Esimerkiksi tilanteessa, jolloin auton tankki on lähes tyhjä ja kuljettajalla ei ole ollut sopivaa polttoaineyhtiön korttia. Kuljettaja täyttää kululaskulomakkeen, jolloin siitä muodostuu sähköisesti kululasku LeasePlanille. Sen täyttäminen on helppoa ja vaivatonta. Kuljettaja saa myös kopion täyttämästään kululaskusta sähköpostiinsa.

Aloita kululasku täyttämällä joko oman autosi rekisterinumero TAI käyttämäsi sijais- tai odotusauton rekisterinumero. Kululaskulomakkeessa tulee täyttää vaadittavat tiedot ja siihen tulee liittää kuitit aina kulutapahtumasta. Kuitista tulee ilmetä toimittaja, tapahtuma/t sekä summat eriteltyinä (myös alv-osuus).

Sähkölataus kululaskulomake yrityksille ja taloyhtiöille

LeasePlan Finland Oy käsittelee kaikki saapuvat laskut sähköisenä. Laskujen tulee täyttää lain ja verottajan määrittelemät yleiset laskun sisältövaatimukset sekä laskut tulee olla osoitettu aina LeasePlan Finland Oy:lle.

Sähkönlatauslaskujen tulee perustua todellisiin kuluihin ja koskea vain laskutettavaa ajoneuvoa.

Kululaskulomakkeen ohjeet

Kululaskulomakkeessa tulee täyttää vaadittavat tiedot ja siihen tulee liittää kuitit aina kulutapahtumasta. Kuitista tulee ilmetä toimittaja, tapahtuma/t sekä summat eriteltyinä (myös alv-osuus).

Kululaskussa on seuraavat periaatteet;

Poikkeustilanteiden kuluista on tehtävä kululasku yhden (1) kuukauden kuluessa maksutapahtumista. Suosittelemme säilyttämään saamasi kopion kululaskusta, kunnes kulut on maksettu tilillesi. LeasePlan on velvollinen raportoimaan asiakasyritykselle kululaskujen säännöllisestä käytöstä selvittääkseen esimerkiksi polttoainekorttien toimivuusongelmia sekä mahdollisia väärinkäyttötapauksia.

Sähkölataus laskutusohje yrityksille ja taloyhtiöille

**Laskun liitteissä tulee olla eriteltynä:

• Rekisterinumero

• Latauksen paikka ja ajanjakso

• Ladattu sähkö (kWh)

• Summa ja alv eriteltynä (laskulla tulee olla maininta, jos yritys/taloyhtiö ei ole alv-velvollinen)**

Sähkön laskuttaminen tulee tapahtua mahdollisimman pian latauspäivästä, kuitenkin viimeistään 2 kuukautta tapahtumapäivän jälkeen. Sähkönlatausta ei voi laskuttaa etukäteen, vaan laskun tulee perustua todellisiin kustannuksiin. Vastikeperusteisia maksuja emme voi käsitellä, mikäli lataus ei perustu mitattuun dataan.

Huomioithan, että yrityksen/lähettäjän yhteystiedot tulee olla selkeästi laskulla. Virheelliset tai puutteelliset laskut palautetaan lähettäjälle.

LeasePlan Finland Oy:n laskutustiedot löytyvät täältä.