Kululaskulomake

Kululaskulla tarkoitetaan poikkeustilanteen aiheuttamaa kulua, jonka kuljettaja on itse joutunut maksamaan. Esimerkiksi tilanteessa, jolloin auton tankki on lähes tyhjä ja kuljettajalla ei ole ollut sopivaa polttoaineyhtiön korttia. Kuljettaja täyttää kululaskulomakkeen, jolloin siitä muodostuu sähköisesti kululasku LeasePlanille. Sen täyttäminen on helppoa ja vaivatonta. Kuljettaja saa myös kopion täyttämästään kululaskusta sähköpostiinsa.

Aloita kululasku täyttämällä joko oman autosi rekisterinumero TAI käyttämäsi sijais- tai odotusauton rekisterinumero. Kululaskulomakkeessa tulee täyttää vaadittavat tiedot ja siihen tulee liittää kuitit aina kulutapahtumasta. Kuitista tulee ilmetä toimittaja, tapahtuma/t sekä summat eriteltyinä (myös alv-osuus).

Ohjeet

Kululaskulomakkeen ohjeet

Kululaskulomakkeessa tulee täyttää vaadittavat tiedot ja siihen tulee liittää kuitit aina kulutapahtumasta. Kuitista tulee ilmetä toimittaja, tapahtuma/t sekä summat eriteltyinä (myös alv-osuus).

Kululaskussa on seuraavat periaatteet;

  • tarkoitettu käytettäväksi vain kuljettajien käyttöön (yritykset laskuttavat omalla laskulla)
  • pääasiallisesti vain polttoaine- ja pesuhankintoihin
  • käytettävä ainoastaan poikkeustilanteissa

Poikkeustilanteiden kuluista on tehtävä kululasku yhden (1) kuukauden kuluessa maksutapahtumista. Suosittelemme säilyttämään saamasi kopion kululaskusta, kunnes kulut on maksettu tilillesi. LeasePlan on velvollinen raportoimaan asiakasyritykselle kululaskujen säännöllisestä käytöstä selvittääkseen esimerkiksi polttoainekorttien toimivuusongelmia sekä mahdollisia väärinkäyttötapauksia.