Kululaskulomake

Kululasku on tarkoitettu poikkeustilanteen aiheuttaman kulun takaisin maksua varten.

Kululaskulla voit hakea takaisin itse maksamiasi polttoaine, sähkönlataus, pesu ja pientarvikemaksuja. Esimerkiksi tilanteessa, jolloin auton tankki/akku on lähes tyhjä ja kuljettajalla ei ole ollut sopivaa polttoaineyhtiön korttia, tai kortti / latausavain ei jostain syystä toimi.

Kululaskulomakkeessa tulee olla kaikki vaadittavat tiedot ja siihen tulee liittää aina kuitti kulutapahtumasta. Kuitista tulee ilmetä toimittaja, tapahtuma/t sekä summat eriteltyinä (myös alv-osuus).

Konsernimme tiukentuneiden sääntöjen vuoksi, hyväksymme kululaskulla vain kulut, jotka perustuvat toimittajan arvonlisäverolliseen kuittiin. Esimerkiksi pankin kuitti tai kuva tiliotteesta ei käy liitteeksi. Jos et jostain syystä ole saanut kuittia tankkauksestasi, pyydäthän sen polttoaineyhtiöstä ennen kululaskun lähettämistä.

Kululaskulla ei voi hakea kotilatauskustannuksia.

Kuljettaja täyttää kululaskulomakkeen, jolloin siitä muodostuu sähköisesti kululasku LeasePlanille. Sen täyttäminen on helppoa ja vaivatonta. Kuljettaja saa myös kopion täyttämästään kululaskusta sähköpostiinsa.

Aloita kululasku täyttämällä joko oman autosi rekisterinumero TAI käyttämäsi sijais- tai odotusauton rekisterinumero.

Sähkölataus kululaskulomake yrityksille ja taloyhtiöille

LeasePlan Finland Oy käsittelee kaikki saapuvat laskut sähköisenä. Laskujen tulee täyttää lain ja verottajan määrittelemät yleiset laskun sisältövaatimukset sekä laskut tulee olla osoitettu aina LeasePlan Finland Oy:lle.

Sähkönlatauslaskujen tulee perustua todellisiin kuluihin ja koskea vain laskutettavaa ajoneuvoa.

Kululaskulomakkeen ohjeet

Kululaskulomakkeessa tulee täyttää vaadittavat tiedot ja siihen tulee liittää kuitit aina kulutapahtumasta. Kuitista tulee ilmetä toimittaja, tapahtuma/t sekä summat eriteltyinä (myös alv-osuus).

Kululaskussa on seuraavat periaatteet;

Poikkeustilanteiden kuluista on tehtävä kululasku yhden (1) kuukauden kuluessa maksutapahtumista. Suosittelemme säilyttämään saamasi kopion kululaskusta, kunnes kulut on maksettu tilillesi. LeasePlan on velvollinen raportoimaan asiakasyritykselle kululaskujen säännöllisestä käytöstä selvittääkseen esimerkiksi polttoainekorttien toimivuusongelmia sekä mahdollisia väärinkäyttötapauksia.

Sähkölataus laskutusohje yrityksille ja taloyhtiöille

**Laskun liitteissä tulee olla eriteltynä:

• Rekisterinumero

• Latauksen paikka ja ajanjakso

• Ladattu sähkö (kWh)

• Summa ja alv eriteltynä (laskulla tulee olla maininta, jos yritys/taloyhtiö ei ole alv-velvollinen)**

Sähkön laskuttaminen tulee tapahtua mahdollisimman pian latauspäivästä, kuitenkin viimeistään 2 kuukautta tapahtumapäivän jälkeen. Sähkönlatausta ei voi laskuttaa etukäteen, vaan laskun tulee perustua todellisiin kustannuksiin. Vastikeperusteisia maksuja emme voi käsitellä, mikäli lataus ei perustu mitattuun dataan.

Huomioithan, että yrityksen/lähettäjän yhteystiedot tulee olla selkeästi laskulla. Virheelliset tai puutteelliset laskut palautetaan lähettäjälle.

LeasePlan Finland Oy:n laskutustiedot löytyvät täältä.