Käyttöehdot

Yleistä Näiden käyttöehtojen (jäljempänä “käyttöehdot”) sisältöä sovelletaan tähän WWW-sivustoon [www.leaseplan.fi], jonka omistaa LeasePlan Finland Oy, PL 220, 02601 Espoo, (“jäljempänä LeasePlan”). Lue käyttöehdot huolellisesti.

Tälle sivustolle tullessasi ja/tai käyttäessäsi sivustolla tai sen kautta saatavissa olevia tietoja sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja. Jos joitakin tuotteita tai palveluita koskevien myyntiehtojen ja näiden käyttöehtojen välille syntyy ristiriita, tuotteille tai palveluille erikseen sovitut ehdot asetetaan etusijalle.

Tämän sivuston käyttö Tällä sivustolla tai sen kautta saatavissa olevia tietoja ei tule käyttää minkäänlaisen neuvonnan asemesta. Tietojen perusteella tehdyt päätökset ovat käyttäjän harkinnassa ja vastuulla.

LeasePlan pyrkii tarjoamaan paikkansapitävää, täydellistä ja ajantasaista tietoa, joka on peräisin luotettavina pitämistämme lähteistä, mutta LeasePlan ei anna mitään suoria tai epäsuoria takuita tai esitä väitteitä tällä sivustolla olevien tai sen kautta saatavissa olevien tietojen paikkansapitävyydestä, täydellisyydestä tai ajantasaisuudesta.

LeasePlan valvoo ja ylläpitää tätä sivustoa Suomesta käsin eikä esitä väitteitä tällä sivustolla olevien tai sen kautta saatavissa olevien tietojen soveltuvuudesta tai saatavuudesta Suomen ulkopuolella. Jos tätä sivustoa käytetään muualla, tulee noudattaa paikallisesti sovellettavia lakeja.

LeasePlan ei väitä tai takaa, että tämä sivusto toimisi virheettömästi ja keskeytyksettömästi.

Sellainen tämän sivuston käyttö, joka saattaa estää tämän sivuston käytön muilta internetin käyttäjiltä, vaarantaa tämän sivuston toimivuuden, ja/tai vaikuttaa tietoihin, joita tällä sivustolla tai sen kautta on saatavissa tai sivuston mahdollistavaan ohjelmistoon, on kielletty.

Kolmannen osapuolen tarjoamat tiedot, tuotteet ja palvelut Vaikka LeasePlanin sivustolla olisikin hyperlinkkejä kolmannen osapuolen sivustoille, tämä ei tarkoita sitä, että LeasePlan hyväksyisi tällaisilla sivustoilla tai niiden kautta saatavissaolevia tuotteita tai palveluita. Tällaisten linkkien käyttö tapahtuu kokonaan käyttäjän vastuulla, eikä LeasePlanilla ole mitään vastuuta tai vastuuvelvollisuutta tällaisten sivustojen sisällöstä, käytöstä tai saatavuudesta. LeasePlan ei ole varmentanut tällaisten sivustojen sisällön totuudellisuutta, paikkansapitävyyttä, kohtuullisuutta, luotettavuutta eikä täydellisyyttä.

Aineeton omaisuus LeasePlan, tai kyseessä oleva omistaja, pidättää itselleen oikeudet (mukaan lukien tekijänoikeudet, tavaramerkit, patentit ja muut immateriaalioikeudet) kaikkiin tällä sivustolla oleviin tai sen kautta saatavissa oleviin tietoihin (mukaan lukien kaikki tekstit, kuvat ja logot). Tällä sivustolla olevia tietoja ei saa kopioida, siirtää, julkaista, jakaa tai monistaa missään muodossa ilman LeasePlanin etukäteen myöntämää kirjallista suostumusta tai omistajan asianmukaisesti antamaa suostumusta. Tämän sivuston tietojen tulostaminen ja/tai omalle koneelle lataaminen omaan henkilökohtaiseen käyttöön on kuitenkin sallittua.

Sähköinen viestintä LeasePlanille sähköpostilla lähetetyt viestit eivät välttämättä ole turvassa. LeasePlan ei suosittele luottamuksellisen tiedon lähettämistä sähköpostilla. Jos kuitenkin lähetät viestejä LeasePlanille sähköpostitse, hyväksyt riskin, että ne voidaan siepata, niitä voidaan käyttää väärin tai jokin kolmas osapuoli voi muunnella niitä.

Vastuun rajoittaminen LeasePlan, sen edustaja tai alihankkija ei ole vastuussa suorista, epäsuorista, erityisistä, satunnaisista, välillisistä tai rangaistuksenluonteisista vahingoista mukaan lukien liikevoiton menetykset (vaikka LeasePlanille näiden mahdollisuudesta ilmoitettaisiinkin), jotka ovat jollakin tavalla aiheutuneet syistä, joihin kuuluvat muiden muassa (i) tälle sivustolle saapumisesta tai sen käytöstä aiheutuneet viat, tietokonevirukset tai muut laitteiden ja ohjelmiston toimintahäiriöt, (ii) tällä sivustolla tai sen kautta saatavissaolevat tiedot, (iii) LeasePlanille tai käyttäjälle välitettyjen tietojen sieppaus, muuntaminen tai väärinkäyttö, (iv) tämän sivuston toiminta tai toimintakelvottomuus, (v) tämän sivuston väärinkäyttö, (vi) tiedon häviäminen, (vii) tältä sivustolta saatavissa olevan ohjelmiston omalle koneelle lataaminen tai käyttö, tai (viii) kolmansien osapuolten esittämät, tämän sivuston käyttöä koskevat vaatimukset.

Vastuun rajoittaminen koskee myös LeasePlanin yritysjohtoa ja työntekijöitä.

Sovellettava laki Tähän sivustoon ja sen vastuuvapauslausekkeeseen sovelletaan Suomen lakia. Kaikki tähän vastuuvapauslausekkeeseen liittyvät riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Jos tämän vastuuvapauslausekkeen erikielisten versioiden välillä on tulkintaeroja, englanninkieliset ehdot ovat ratkaisevat.

Muutokset LeasePlan pidättää itsellään oikeuden muuttaa tällä sivustolla tai sen kautta saatavissa oleviatietoja, mukaan lukien nämä käyttöehdot, milloin hyvänsä ilman erillistä ilmoitusta. Mahdollisten muutosten varalta on suositeltavaa käydä säännöllisin väliajoin katsomassa tällä sivustolla olevia tai sen kautta saatavissa olevia tietoja, kuten näitä käyttöehtoja.