Arvonnan säännöt

Arvonta LeasePlan Finland Facebookissa 4.7.-31.7.2022

1 Järjestäjä Kampanjan järjestää LeasePlan Finland Oy, Itsehallintokuja 6, 02600 Espoo (myöhemmin "Järjestäjä").

2 Arvontaan osallistuminen Arvontaan voi osallistua kommentoimalla Järjestäjän Facebook-päivitystä (”Päivitys”) siinä ilmoitettuna osallistumisaikana. Osallistumisajan ulkopuolella tulleita kommentteja ei huomioida arvonnassa. Kommentoimalla Päivitystä arvontaan osallistuja hyväksyy nämä Säännöt.

3 Osallistumiskelpoisuus Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat täysi-ikäiset Facebook-palveluun rekisteröityneet luonnolliset henkilöt. Järjestäjän työntekijät, arvonnan mahdollisina yhteistyökumppaneina toimivien yritysten työntekijät, arvonnan järjestelyjen kanssa tekemisissä olevat henkilöt, tai edellä mainittujen perheenjäsenet eivät voi osallistua arvontaan. Järjestäjällä on oikeus jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset, joita ei ole tehty näiden Sääntöjen mukaisesti.

4 Arvonnan suoritus ja palkinnon luovutus Järjestäjä arpoo Palkinnot osallistuneiden kesken Päivityksessä ilmoitettuun päivämäärään mennessä ja ottaa yhteyttä voittajiin Facebookissa yksityisviestillä. Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot, tai muusta kuin Järjestäjästä johtuvasta syystä palkintoa ei voida toimittaa voittajalle yhden (1) vuorokauden aikana kohtuullisin toimenpitein, ei Järjestäjällä ole velvollisuutta toimittaa palkintoa sen voittajalle, vaan se voidaan arpoa uudestaan.

Järjestäjä toimittaa Palkinnon voittajan ilmoittamaan osoitteeseen Suomessa. Palkintoa ei vaihdeta muuhun aineettomaan tai aineelliseen hyödykkeeseen. Voittaja vastaa palkinnon käyttöön tai sen lunastamiseen liittyvistä kuluista.

5 Palkinnot Kaksi (2) kpl 10 kpl autopesupaketteja ST1-perfect Express-pesuun. Yhden palkinnon arvo on noin 159, 80 €.

6 Arpajaisvero Järjestäjä tai sen Päivityksessä mainittu yhteistyökumppani tarjoaa ja toimittaa palkinnot. Järjestäjä vastaa mahdollisista palkinnoista maksettavan lakisääteisen arpajaisveron suorittamisesta.

7 Järjestäjän vastuu Nämä Säännöt koskevat kaikkia arvontaan osallistuneita. Mikäli osallistujaa epäillään väärinkäytöksestä tai Sääntöjen vastaisesta toiminnasta, voidaan osallistuminen arvontaan hylätä ilman erillistä ilmoitusta. Järjestäjän vastuu arvonnan osallistujia kohtaan ei voi millään perusteella ylittää palkinnon määrää tai arvoa.

Arvonnan voittajat vapauttavat Järjestäjän ja mahdolliset arvonnan yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen arvontaan osallistumisesta, palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä. Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa näitä Sääntöjä.

Arvonta ei ole Facebookin sponsoroima, suosittelema tai hallinnoima eikä millään tavalla liity Facebookiin. Osallistujat vapauttavat Facebookin kaikesta arvontaan liittyvästä vastuusta. Arvontaan osallistuneiden henkilötietoja ei käytetä suoramarkkinointiin ilman henkilön omaa suostumusta, eikä niitä luovuteta kolmansien osapuolien käyttöön. Järjestäjä pidättää oikeuden julkaista voittajien nimet Järjestäjän internet- ja Facebook-sivuilla.