LeasePlan tutkii: Onko dieseleissä eroja?

Artikkelin lukuaika: 3 minVastuullinen autoilu
Diesel on edelleen suosittu polttoaine. Sitä käytetään paljon pakettiautoissa. Jakeluasemat tarjoavat erilaisia dieseleitä. Mitä ominaisuuksia dieseleissä on ja miten ne eroavat toisistaan.
Jaa tämä artikkeli

Kaikilta Suomen jakeluasemilta saa kaikkina vuodenaikoina korkealuokkaista dieseliä. Tästä ovat yksimielisiä sekä VTT:n johtava tutkija Juhani Laurikko että polttoainejakelijoiden edustajat.

”Kylmäominaisuudet ovat tärkein asia eli polttoaineen pitää olla juoksevuudeltaan vuodenaikaan sopiva”, Laurikko sanoo.

Oikeaa polttoainetta kesät talvet tarjolla

Jakeluyhtiöt huolehtivat siitä, että syksyllä on riittävän aikaisin tarjolla talvilaatuista dieseliä myös etelän autoilijoille, joiden matka saattaa ulottua Hangosta Kilpisjärvelle. 40 asteen ulkolämpötilan ero ei haittaa, kun tankissa on sopivaa polttoainetta. Keskitalvella Rovaniemeltä pohjoiseen on joillakin asemilla tarjolla arktista dieseliä, jonka kylmäominaisuudet yltävät -40 asteeseen.

Kesä- ja talvilaatuisen dieselin ero on Laurikon mukaan siinä, että talvilaatuisen dieselin tiheys on hieman pienempi kuin kesälaadun. Tämä vaikuttaa dieselin energiasisältöön, joka voi olla talvilaadulla jopa viisi prosenttia alhaisempi kuin kesälaatuisen. Talvi- ja kesälaadun tiheyserot vaihtelevat jakeluketjuittain.

”Talvilaatu tehdään niin, että siitä tislataan raskaampia komponentteja pois”, Nesteen vanhempi asiantuntija Markku Kuronen sanoo.

Korkealla setaaniluvulla puhtaampaa palamista

Setaaniluku on kylmäominaisuuksien ja tiheyden rinnalla dieselin kolmas tärkeä ominaisuus. Se vaikuttaa polttoaineen palamiseen. Mitä korkeampi setaaniluku on, sitä nopeammin diesel syttyy moottorissa ja palaa puhtaammin.

Polttoainestandardi EN590 ja polttoaineiden koostumusta koskeva EU-direktiivi määrittävät fossiilisen dieselin setaaniluvun alarajaksi 51, mutta ylärajaa ei ole. Parafiinisten dieseleiden, kuten Neste My:n setaaniluvun alaraja on 70. Parafiinisen dieselin ominaisuudet määrittelee EN15940-polttoainestandardi. Perinteisen biodieselin setaaniluku on noin 50.

Setaanilukua nostavat tietynlaiset hiilivedyt, joita on yleisesti premium-luokan dieseleissä. Kukin polttoainejakelija kertoo omilla verkkosivuillaan dieseleidensä setaaniluvun sekä muut tuoteominaisuudet.

Kun puhutaan dieselin päästöistä, pitää erottaa hiilidioksidipäästöt ja muut päästöt, kuten typpioksidit ja pienhiukkasista koostuvat lähipäästöt. Korkea setaaniluku korreloi Laurikon mukaan vähäisten lähipäästöjen kanssa, koska polttoaine palaa silloin paremmin.

Tiheämmällä pääsee pidemmälle

Polttoainestandardit määrittelevät dieselin tiheyden. Mitä korkeampi tiheys on, sitä enemmän polttoaineessa on energiaa ja sitä pidemmälle litralla pääsee. Parafiinisen dieselin tiheys on alhaisempi kuin fossiilisen, mutta niiden korkeampi setaaniluku kompensoi kulutuserossa osaksi alhaisemman tiheyden.

Diesel, kuten muutkin polttoaineet, sisältää jalostamolla raakaöljystä tislatun perustuotteen lisäksi erilaisia lisäaineita. 

”Dieselin lisäaineilla voidaan vaikuttaa kylmäominaisuuksiin, voitelevuuteen ja setaanilukuun. Esimerkiksi kun tehdään keveämpää talvilaatua, siitä poistetaan raskaammat jakeet ja setaaniluku voi laskea. Siksi talvilaatuun voidaan lisätä tarvittaessa setaanilukua korottavaa lisäainetta”, Kuronen sanoo.

Dieselissä yli neljännes bioa

Perusdieseleissä on vaihteleva määrä niin sanotun biovelvoitteen määräämää biokomponenttia. Polttoainejakelijoiden kokonaisbiovelvoite on tänä vuonna 20 prosenttia niiden myymän polttoaineen kokonaisenergiasta. Dieselissä on keskimäärin 25–30 prosenttia biokomponenttia. Bensiinissä biokomponentin osuus on joko 5 (98E5) tai 10 prosenttia (95E10). Bensiinin biokomponenttina olevan etanolin energiatiheys on huomattavasti alempi kuin parafiinisten dieseleiden.

Suomessa myytävä dieselin biokomponentti on pääasiassa joko Nesteen Kilpilahdessa valmistamaa NEXBTL:ää (Next Generation Biomass to Liquid) tai UPM:n Lappeenrannan tehtaalta tulevaa Biovernoa. Ne ovat uuden sukupolven uusiutuvia polttoainetta (HVO, Hydrotreated Vegetable Oil). Niitä voi sekoittaa rajattomasti dieseliin. Nesteen My uusiutuva diesel on sataprosenttinen biopohjainen  diesel. Teboil myy sataprosenttista uusiutuvaa dieseliä nimellä Green+.

Jakeluyhtiöistä ABC, Shell ja ST1 sekoittavat dieseliinsä uusiutuvan dieselin lisäksi myös perinteistä biodieseliä (FAME, Fatty Acid Methyl Ester), jota saa olla dieselissä EN590-standardin mukaan korkeintaan seitsemän tilavuusprosenttia. Sen tuotanto on helpompaa ja halvempaa kuin HVO:n, mutta sen kylmä- ja säilytysominaisuudet ovat heikommat kuin HVO:n.

Shellillä on lisäksi valikoimassa Shell Diesel Powered by GTL -premium-diesel, jonka yksi komponentti on maakaasusta valmistettava parafiininen GTL-diesel. GTL ei korvaa biovelvoitteen vaatimaa biokomponenttia, sillä maakaasu on fossiilinen raaka-aine. Ominaisuuksiltaan GTL vastaa Nesteen uusiutuvaan dieseliä.

Eroja on vaikea löytää

Onko näin monenlaisten dieseleiden suorituskyvyssä tai muissa käyttöominaisuuksissa eroja, joita autoilijan tulisi huomioida?

”Todellista näyttöä polttoaineiden välillä on vaikea osoittaa. Paljon riippuu autoista. Jotkut polttoaineet voivat toimia toisilla moottoreilla paremmin kuin toisilla. Eroja voi olla eri-ikäisten autojen välillä eli polttoaineen tietyt ominaisuudet palvelevat eri tavalla uusia kuin vanhoja autoja. Esimerkiksi ruiskutuksen ajoituksen säätö ei ole vanhoissa autoissa niin älykäs kuin uusissa, jolloin setaaniluvulla on enemmän merkitystä. Todelliset erot saattavat syntyä vasta pitkäaikaisen käytön perusteella”, Laurikko sanoo.

Artikkeliin antoi tietoja siinä mainituiden lisäksi Neotin ja Teboilin asiantuntijat.

Mistä diesel tulee

Diesel syntyy raakaöljyä tislaamalla. Se kuuluu tislausprosessin niin sanottuihin keskitisleisiin. Se on raskaampaa kuin bensiini, mutta kevyempää kuin kevyt polttoöljy.

Polttoainejakelijoiden hankintaorganisaatiot hankkivat dieselinsä maailmanmarkkinoilta. Neste on poikkeus, sillä sen jakeluasemilla on myynnissä pelkästään sen omilla jalostamoilla tuotettua fossiilista ja uusiutuvaa dieseliä. 

Teboilin dieselistä pääosa tulee Nesteeltä, mutta jonkin verran myös muilta pohjoismaisilta jalostamoilta. ABC-, Shell- ja St1-ketjuille polttoaineet toimittava Neot (North European Oil Trade) hankkii dieselinsä sekä St1:n Göteborgin jalostamolta että muilta Pohjoismaiden ja Puolan jalostamoilta.

Julkaistu 1. joulukuuta 2020
Oliko tästä artikkelista apua?
ThumbsUp

Joo

ThumbsDown

Ei


Artikkeliin liittyviä aiheita
1. joulukuuta 2020
Jaa tämä artikkeli

Aiheeseen liittyvää

Vastuullinen autoilu
Oppeja sähköisen autoilun edelläkävijöiltä08 heinäkuu 2020 - Artikkelin lukuaika: 2 minArrowRight
Vastuullinen autoilu
Diesel on bensiiniä vastuullisempi valinta 08 toukokuu 2020 - Artikkelin lukuaika: 1 minArrowRight
Vastuullinen autoilu
Trafi: Työsuhdeautoilulla kohti vähempiä päästöjä16 elokuu 2019 - Artikkelin lukuaika: 1 minArrowRight