Covid-19: Toimenpiteitä liikkuvuuden varmistamiseksi Euroopassa

Artikkelin lukuaika: 2 minTiedotteet
Euroopan sisäiseen liikkumiseen vaikuttaa tällä hetkellä laajasti erilaiset kansalliset ja kansainväliset toimenpiteet koronaviruspandemian hillitsemiseksi.
Jaa tämä artikkeli

Pandemian hillitseminen

Euroopan sisäiseen liikkumiseen vaikuttaa tällä hetkellä laajasti erilaiset kansalliset ja kansainväliset toimenpiteet koronaviruspandemian hillitsemiseksi. Vaikka pandemian hillitsemiseksi tehdään kaikki mahdollinen, tulee hallitusten taata taloudellinen jatkuvuus, työntekijöiden terveys ja turvallisuus sekä välttämättömien tavaroiden, etenkin elintarvikkeiden ja lääkkeiden, vapaa liikkuvuus. Tässä kirjoituksessa pohditaan toimenpiteitä, joilla pyritään pitämään Eurooppa liikkeessä ja minimoimaan vaikutukset yritysautoiluun.

EU-tason toimenpiteet ”business as usual” -tilanteen tukemiseksi

Euroopan komissio koordinoi EU:n yhteisiä toimia koronavirusepidemian torjumiseksi. Se pyrkii määrätietoisesti vahvistamaan EU:n kansanterveysalaa ja lievittämään epidemian sosioekonomisia vaikutuksia EU:ssa. Viime viikolla jäsenmaiden liikenneministerit yhdessä komission edustajien ja lukuisten sidosryhmien kanssa sopivat tekevänsä tiiviisti yhteistyötä kuljetushäiriöiden minimoimiseksi. Jäsenmaat seuraavat ja jakavat jo nyt tietoa kansallisten toimenpiteidensä tehokkuudesta.

Tavaroiden liikkumisen varmistamiseksi on tehty järjestelyjä, jotta välttämättömät tavarat ja lääketieteelliset tarvikkeet ovat saatavilla kaikkialla Euroopassa.

EU:n ohjeistus tavaroiden kuljetukseen

Euroopan komissio pyrkii joustavuuteen tässä haastavassa tilanteessa. Se harkitsee nykyisten vaatimusten lieventämistä varmistaakseen tavaroiden sujuvan liikkuvuuden Euroopassa ja kannustaa jäsenmaita toimimaan samoin. Tällä pyritään tukemaan kuljetusalaa mahdollistamalla keskittyminen kuljetuksiin ja niiden organisointiin. Komissio on myös korostanut, että jäsenmaiden tulisi asettaa rajoituksia tavaroiden kuljetukselle ja kuljetustyöntekijöiden liikkumiselle vain kansanterveydellisistä syistä.

Komission ja jäsenmaiden tulee suojella kuljetusalan työntekijöiden terveyttä, mahdollistaa tavaraliikenteen ja kuljettajien vapaa liikkuvuus sekä joustavuus ajo- ja lepoaikoja koskevissa säännöissä.

Esimerkkejä EU-maiden ilmoittamista liikkuvuuteen liittyvistä toimenpiteistä

Euroopan komission toimet

EU:n ensisijaisena tavoitteena on loiventaa infektiopiikkiä, ja antaa terveydenhuoltojärjestelmille sekä alan työntekijöille aikaa ja tilaa auttaa hoidon tarpeessa olevia. Tärkeysjärjestyksessä ensimmäisenä on kaikkien EU-kansalaisten terveyden ja turvallisuuden varmistaminen: heitä on suojeltava viruksen leviämiseltä ja samalla tavaravirtojen on päästävä liikkumaan.

EU-maiden hallituksille on annettu rajatoimenpiteitä koskevaa ohjeistusta, jonka tavoitteena on suojella kansalaisten terveyttä siten, ettei kuitenkaan estetä tavaroiden ja keskeisten työntekijöiden pääsyä potilaiden luo, terveydenhuoltojärjestelmiin, tuotantolaitoksiin ja kauppoihin.

Lopuksi

Solidaarisuus ja tiivis yhteistyö ovat avaintekijöitä nykyisessä tilanteessa. EU otti 18.3. ensimmäiset askeleet kohti koordinoitua toimintamallia koronavirusepidemian hillitsemiksesi ja varmistaakseen samalla elintärkeiden työhön liittyvien toimien jatkumisen - paitsi terveydenhuollossa, myös välttämättömien kuljetus- ja liikkuvuuspalvelujen osalta.

Yrittäjänä, autokannasta vastaavana tai kuljettajana on tärkeää olla tietoinen viimeisimmistä kansallisista ja kansainvälisistä toimenpiteistä (sekä rajoituksista että vapautuksista), jotka voivat vaikuttaa liikkumiseen.

Osana LeasePlanin kattavaa Covid-19-varustautumissuunnitelmaa seuraamme aktiivisesti tilannetta. Pidämme sinut luonnollisesti ajan tasalla tilanteen muutoksista.

Lähteet:

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_fihttps://ec.europa.eu/transport/coronavirus-response_enhttps://www.hs.fi/aihe/uusimaa/

Julkaistu 27. maaliskuuta 2020
Oliko tästä artikkelista apua?

Artikkeliin liittyviä aiheita
27. maaliskuuta 2020
Jaa tämä artikkeli

Aiheeseen liittyvää

Autoilun vinkit
Drivalia tutkii: Oma auto tärkeä korona-aikana14 joulukuu 2020 - Artikkelin lukuaika: 1 minArrowRight
Autoilun vinkit
Lataa ja tankkaa autosi turvallisesti pandemian aikana03 huhtikuu 2020 - Artikkelin lukuaika: 1 minArrowRight
Tiedotteet
Viruspandemian vaikutukset autoteollisuuteen03 huhtikuu 2020 - Artikkelin lukuaika: 1 minArrowRight