Sähköautojen akkupalot tuottavat myrkkykaasuja

Artikkelin lukuaika: 3 minAuton käyttö ja huolto
Vaikka sähköautojen akkupalot ovat vielä harvinaisia, nousee aihe säännöllisesti keskusteluun. Eikä syyttä, sillä sähköauton palo tuottaa erilaisia vaaratilanteita kuin polttomoottoriauton.
Jaa tämä artikkeli

”Sähköautojen isot akut ovat haavoittuvaisempia kolaritilanteissa verrattuna esimerkiksi polttomoottoriautojen hyvin suojattuihin polttoainesäiliöihin”, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEKin johtava asiantuntija Kari Telaranta sanoo.

Akkupaloja on toistaiseksi ollut vähän, koska sähköautokanta on nuorta. Telarannan mukaan akkupalojen riski kuitenkin kasvaa autojen ja niiden akkujen vanhetessa. Vaikka akkujen ikä ei itsessään aiheuttaisi ongelmia, voi autojen käytön aikana kertyneet kolhut ja auton muun tekniikan vanheneminen tuottaa vaaratilanteita.

Myrkkykaasut pahin ongelma

Sähköautojen akkupalojen suurin ongelma on niissä syntyvä reaktio, joka tuottaa palon tarvitseman hapen ja palo näin pääsee jatkumaan.

Palon sammuttaminen on vaativa tehtävä ja siinä tärkeintä on viilentäminen. Palo voi kestää tunneista kymmeniin tunteihin ja lopullinen sammuttaminen voi vaatia melkoisesti vettä.

Ongelma onneksi tunnetaan ja siihen on keinot. Palon suurin ongelma onkin toisaalla.

”Akkupalossa syntyvät myrkylliset kaasut kuten vetyfluoridi ovat iso huoli”, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEKin palontorjuntatekniikan turvallisuusasiantuntija Lauri Lehto sanoo.

Kellaritiloissa vaaranpaikat

Myrkyllisten kaasujen hallinta on helpointa ulkona, joten esimerkiksi parkkihalleissa syttynyt sähköauto pitäisi mahdollisuuksien mukaan hinata ulos. Myös vaarassa olevat ihmiset pitäisi saada ohjattua turvaan.

”Ongelmana ovat erityisesti vanhojen asuinkerrostalojen matalat, vanhat kellaritilat, joihin laitetaan sähköautojen latauspaikkoja. Ahtaissa tiloissa riittää pienikin määrä vetyfluoridia tekemään ison ongelman”, SPEKin johtava asiantuntija Kari Telaranta sanoo.

On kyse isosta tai pienestä parkkitilasta, pitää siellä olla sprinklerijärjestelmän ohella tehokas savunpoistojärjestelmä.

”Kun sähköauton latauslaitteita asennetaan parkkitiloihin, pitää palokestävyyden lisäksi arvioida koko tekninen kokonaisuus. Eli palon tunnistamisen ja palon pysäyttämisen ja vähintään rajaamisen mahdollisuudet sekä myrkyllisten kaasujen ohjausmahdollisuudet teknisin vaihtoehdoin”, Lehto sanoo.

Nykyinen säätely ei sellaista vaadi, vaan taloyhtiöihin ja muihin tiloihin saa asentaa latauslaitteita ilman savunpoistoa. Myös ilmanvaihto tulee tarkastaa, että myrkylliset kaasut eivät pääse leviämään rakennuksen muihin tiloihin niin, että asukkaat joutuvat vaaraan.

Paloturvallisuus otettava huomioon, kun latauspaikkoja suunnitellaan

Latauslaitteiden asennuksen suunnitteluun on syytä ottaa mukaan sähkösuunnittelijan lisäksi paloturvallisuussuunnittelija, joka osaa arvioida tekniset ja rakenteelliset ratkaisut, joilla mahdollistetaan turvallinen sähköautojen lataus. Näin toimii vastuullinen kiinteistönomistaja, kun sähköautoilu yleistyy.

Asia tunnetaan paloturvallisuusasiantuntijoiden keskuudessa, mutta julkinen keskustelu esimerkiksi lainsäädännön osalta on ollut vähäistä.

”Latauspaikkojen rakentamista koskeva EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivi edellyttää, että osana rakennusten pitkän tähtäimen peruskorjausstrategiaa rakennusten paloturvallisuutta parannetaan. Tätä ei ole otettu Suomessa mitenkään huomioon, vaikka olemme tehneet tästä asiasta aloitteita”, Telaranta sanoo.

Sammuttaminen vaatii osaamista ja kalustoa

”Vanhoissa rakennuksissa voi olla surkea tai olematon savunpoisto. Tällaisissa tiloissa pelastushenkilöstön on erittäin vaikea työskennellä turvallisesti”, Telaranta sanoo.

Näissä tiloissa akkupalojen sammuttaminen vaatii erikoisosaamista ja varusteita, joiden käyttö asettaa omalta osaltaan vaatimuksia sammutustyölle.

Lehto ja Telaranta suosittelevatkin, että jos latauslaitteita asennetaan vanhojen rakennusten sisätiloihin, ne pitäisi aina asentaa mahdollisimman lähelle ramppeja. Näin autot saadaan mahdollisimman helposti ulos.

Pelastuslaitoksilla on hyvät valmiudet sammuttaa akkupaloja. Alan toimijat ovat kouluttautuneet ja hankkineet varusteikseen muun muassa sammutuskontteja, jonne palava auto voidaan pudottaa jäähtymään.

”Paras ratkaisu on ilman muuta saada auto veteen, jolloin auto jäähtyy ja myrkkykaasut sitoutuvat hallitusti veteen. Palamisen annetaan tällaisessa tapauksessa jatkua tarvittavan ajan”, Lehto sanoo.

Perinteiset automaattiset sprinklerijärjestelmät auttavat jonkin verran, mutta niissä pitää olla riittävät vesimäärät, jotta palavaa autoa voidaan sillä jäähdyttää. Tällä keinolla voidaan Telarannan mukaan hillitä ja rajata paloa niissä tiloissa, joista ajoneuvon siirtäminen on vaikeaa.

Latauksesta johtuvat akkupalot arvioidaan tapauskontaisesti

Liikennevakuutuskeskukseen tulee ajoittain kyselyjä, miten vakuutukset korvaavat sähköautojen tulipaloissa sattuneet vahingot. Ennakkotapauksia on vähän.

Selkein tilanne on tieliikenneonnettomuudessa, jossa sähköauto syttyy onnettomuustilanteessa palamaan. Silloin vahingot korvataan liikennevakuutuslain mukaan kuten missä tahansa onnettomuudessa: syyttömän osapuolen vahingot vastapuolen liikennevakuutuksesta ja aiheuttajan omat omaisuusvahingot vapaaehtoisesta ajoneuvovakuutuksesta eli kaskosta.

”Sähköauton akkupalo ei ole poikkeus liikennevakuutuslaissa. Vapaaehtoisen kaskovakuutuksen ehdot voivat vaihdella”, Liikennevakuutuskeskuksen lakimies Minna Anttonen sanoo.

Jos palon syynä on latauslaitteen vikaantuminen, on selvitettävä, onko palon aiheuttaja latauslaite vai ajoneuvon vikaantuminen. Jos kyseessä on ajoneuvon vika, korvausvastuuta voidaan lähteä selvittämään liikennevakuutuksen kautta. Jos kyseessä on kiinteästi asennetun latauslaiteen vika, korvausta haetaan kiinteistö- tai kotivakuutuksen kautta.

”Latauslaitteeseen kuuluva johdot ovat osalla yhtiöllä kaskon piirissä. Toisaalta liikkeelle lähtemisen yhteydessä aiheutuneet vahingot ovat tyypillisesti katsottu liikennevahingoiksi. Tähän voi kuulua myös liikkeelle lähdön valmistelu. Näissä on aina katsottava tapauskohtaisesti, miten menetellään”, Anttonen sanoo.

Poikkeuksen edelliseen voi aiheuttaa akun valmistusvika, jolloin kyseeseen tulee niin sanottu tuotevastuuregressi, joka tarkoittaa auton valmistajan vastuuta.

”Jos katsotaan, että vika menee tuotevastuun piiriin, vakuutusyhtiö voi lähteä hakemaan korvausta takaisin autonvalmistajalta”, Anttonen sanoo.

Koska liikennevahinkolaki on eri maissa erilainen, ei akkupalojen osalta ole yhtenäistä toimintatapaa.

”Monissa Euroopan maissa liikennevakuutus on lähinnä vastuuvakuutus, joka korvaa liikenneonnettomuuksissa henkilövahinkoja. Meillä vakuutukset ovat kattavampia”, Anttonen sanoo.

Jaa tämä artikkeli
Julkaistu 11. elokuuta 2021
Oliko tästä artikkelista apua?

Artikkeliin liittyviä aiheita
11. elokuuta 2021
Jaa tämä artikkeli

Aiheeseen liittyvää

Vastuullinen autoilu
6 vinkkiä sähköautoiluun26 lokakuu - Artikkelin lukuaika: 1 minArrowRight
Vastuullinen autoilu
Tuhansia uusia latauspisteitä Plugit:n lataustilillä03 kesäkuu - Artikkelin lukuaika: 1 minArrowRight
Vastuullinen autoilu
Ekologinen ajotapa tavaksi – hyvät vinkit liikenteeseen04 maaliskuu - Artikkelin lukuaika: 3 minArrowRight