Autoilija – uusi liikennemerkki kertoo väistämisvelvollisuudesta

12. toukokuuta 2020

Uusi tieliikennelaki

Muutokset tieliikennelakiin muuttavat pyöräilijän ja autoilijan väistämissääntöjä risteyksissä. Kesäkuun alussa voimaan tuleva uusi tieliikennelaki säilyy valtaosin ennallaan – merkittäviä muutoksia on kaksi.

Uuden tieliikennelain astuessa voimaan 1.6.2020 pyörätien jatke saa uuden merkitsemistavan ja risteävälle liikenteelle tulee kokonaan uusi liikennemerkki. Liikennemerkki kertoo ajoneuvoliikenteen väistämisvelvollisuudesta pyöräilijöitä kohtaan.

Liikenneturva kertoo väistämissääntöjen säilyvän pääosin ennallaan. Uudistuksen tarkoituksena on selkeyttää pyörätien jatkeen väistämissääntöjä. Nykyisellään pyörätien jatke ei kerro, kenen on väistettävä, mutta uusi merkitsemistapa ja liikennemerkki osoittavat ajoneuvoliikenteen väistämisvelvollisuuden pyöräilijöitä kohtaan.

– Jatkossa pyörätien jatkeen tiemerkintää käytetään vain, jos risteävälle suunnalle on liikennemerkillä osoitettu väistämisvelvollisuus pyöräilijöitä kohtaan. Eli pyörätien jatkeen merkinnästä voi päätellä, että autoilijan on väistettävä tietä ylittävää pyöräilijää, Liikenneturvasta kerrotaan.

Muutoksille on annettu kahden vuoden siirtymäaika, jonka aikana pyörätien jatkeen merkinnät tulevat lisääntymään, vaikka väistämisvelvollisuutta osoittavaa liikennemerkkiä ei olisikaan autoilijoille asetettu. Liikenneturva kehottaa varovaisuuteen ja ennakoivaan ajotapaan risteyksissä.

> Uudet tiemerkinnät ja liikennemerkit > Helsingin Sanomat, 50 uutta liikennemerkkiä kesäkuussa

 
Jaa tämä artikkeli