Diesel on bensiiniä vastuullisempi valinta

Vanhat  dieselautot ovat lähipäästöjen suhteen ongelmallisimpia kulkuneuvoja. Sen sijaan 20-luvun uutta dieselautoa voidaan pitää jo todella vastuullisena valintana.

Uudet dieselautot

Dieselin pienhiukkaspäästöt ovat kaukaista historiaa, sillä dieselautoissa on ollut tehokkaat hiukkassuodattimet jo kymmenen vuotta.

– Uusi dieselauto ei tuota ilmaa likaavia lähipäästöjä läheskään samalla tavalla kuin viisi vuotta vanha. Tehokkaampi puhdistusteknologia näkyy selvästi autojen valmistuskustannuksissa ja loppuhinnassa. Tämä on myös vaikuttanut siihen, ettei pieniä autoja enää kannata tehdä dieselmoottorilla, Teknologian tutkimuskeskus VTT:n johtava tutkija Juhani Laurikko kertoo.

Suomen oloissa suurempi osa kaupunki-ilman pienhiukkasista syntyy Laurikon mukaan katupölystä kuin autoista.

Typpioksidipäästöt ovat olleet dieselin ongelma. Ne ovat edelleen ajankohtainen asia useissa Euroopan kaupungeissa, joissa raskaan liikenteen moottoritiet halkovat laaksoissa olevia kaupunkeja ja liikennemäärät ovat merkittävästi suurempia kuin Suomessa. Meillä typpidioksidipäästöjen kannalta ongelmallisia katuosuuksia on Laurikon mukaan vain noin kymmenen kilometriä. Moderneissa dieselautoissa typpioksidia puhdistetaan SCR-katalysaattorilla (selective catalytic reduction), joka neutraloi typenoksidit vedeksi ja typeksi.

– Vuoden 2020 dieselautot eivät ole päästöjen osalta yhtään bensiiniautoja huonompia varsinkin, kun niissä käytetään merkittävä määrä uusiutuvaa polttoainetta, Laurikko sanoo.

Biopohjainen diesel on bensiiniä vastuullisempi valinta

Suomessa biopohjaisen dieselin saatavuus on hyvä, sillä Neste tuottaa sitä tällä hetkellä noin 2,3 miljoonaa tonnia vuodessa ja UPM:n kapasiteetti on 100 000 tonnia. Niistä riittää biopohjaista polttoainetta yli Suomen tarpeen.

Tavallisen dieselin energiasta on 25-30 prosenttia biopohjaista. Vertailun vuoksi: bensiinin kokonaisenergiasta biopohjainen energia muodostaa vain 3-7 prosenttia, oktaaniluvusta riippuen. Tämän lisäksi Neste myy sataprosenttisesti biopohjaista Neste My -dieseliä. Sen myynnin kasvu pienentää tavallisen dieselin bio-osuutta, koska polttoainejakelijat – eli tässä tapauksessa Neste – ei nosta polttoaineen bio-osuutta yli biovelvoitteessa vaaditun.  

Koska biokomponentit ovat laskennallisesti lähes hiidioksidipäästöistä vapaita, voidaan sanoa, että diesel on tällä hetkellä vastuullisempi ja ympäristöystävällisempi valinta käyttövoimaksi kuin bensiini. 

Tilanne voi kuitenkin muuttua, sillä bensiinin kaltaisia synteettisiä hiilivetyjä on mahdollista tuottaa, mutta sellaisia ei vielä ole markkinoilla. Esimerkiksi Ruotsi aikoo rohkaista markkinaa kirjoittamalla lainsäädäntöä, joka johtaisi myös biobensiinin markkinoille tuloon.

Jaa tämä artikkeli