Peräkärry perässä liikenteeseen? – Vältä nämä riskit

Aisapaino, vaarallinen heijausliike, tavaran sitominen, kiinnitysvälineet… Mitä kaikkea on huomioitava ennen liikenteeseen suuntaamista? Entä jos kuljetettava tavara on pidempi kuin itse peräkärry?

Kun auton vetokoukkuun kiinnittää jotain, vaikuttaa se heti ohjaamiseen ja ajettavuuteen. Ajoneuvon hallittavuus vaikeutuu, jos peräkärry on lastattu väärin.

Auto voi käyttäytyä yllättävästi – varsinkin yli viidenkympin ajonopeuksissa – jos kuormauksessa ei ole noudatettu muutamaa perusperiaatetta, toteaa LeasePlan Finland Oy:n teknisten asiantuntijapalveluiden päällikkö Heikki Helevä.

Peräkärryn kuormaus on aloitettava edestä niin, että painopiste säilyy mahdollisimman alhaalla ja keskellä. Kuljetettavaa kuormaa tulisi ensin arvioida painon mukaan.

Painavimmat tavarat laitetaan akselin päälle ja lopuksi kuorma sidotaan kunnolla kiinni. Peräkärryn lasti on sidottava kiinni, vaikka kärryssä olisikin kuomu. Avonaisessa kärryssä ei saa olla mitään irrallista tavaraa, ei edes haravoituja lehtiä. Nekin on peitettävä pressulla.

Kiinnitysvälineet on hyvä myös tarkistaa jokaisella kuljetuskerralla: köysien, mustekalojen ja kiinnitysliinojen on oltava hyväkuntoisia, sillä kärryssä liikennenopeuksissa liikkumaan pääsevä irtain on turvallisuusriski sekä kuljettajalle että muille tienkäyttäjille, Helevä muistuttaa.

Kiinnitysliinojen on kestettävä pituussuunnassa lastin painon verran ja sivusuunnassa puolet painosta. Sidontaliinat tulisi säilyttää kuivassa ja ilmavassa paikassa ympäri vuoden.

Tarkista takapainoisuus ja aisapaino

Takapainoisessa kuormauksessa peräkärryn vetoaisaan syntyy nostetta, jolloin perävaunun aisa nostaa auton takaosaa vaarallisesti ylöspäin. Tämä voi saada aikaan heijausliikkeen, jonka riskinä on yhdistelmän hallinnan menetys. Riski on suuri eritoten pitkän tavaran kuljetuksessa.

Takapainoisuuden testaaminen on yksi tärkeistä periaatteista. Irrota peräkärry vetokoukusta ja pidä aisasta käsin kiinni. Jos aisa nousee ylöspäin ja kärry lähtee kippaamaan taaksepäin, on kuorma liian takapainoinen.

Ajoneuvolle on määritelty myös suurin sallittu aisapaino eli vetokoukkuun kohdistuva paino. Se saa olla enintään neljä prosenttia perävaunun kytkentämassasta tai 25 kiloa suuremman painon ollessa ratkaiseva. Esimerkiksi 500 kiloa painavan peräkärryn aisapaino saa olla enintään 25 kiloa.

Yleisimpiä ovat jarruttoman, niin sanotut kevytperäkärryt, joka on kokonaismassaltaan 750 kilon painoinen. Täyteen lastattuna aisapaino saa olla 30 kiloa.

Tarkkuutta pitkän tavaran kuljetuksissa

Peräkärryn kuorma saa ylittää takalaidan enintään kahdella metrillä, mutta jo metrin ylitys on merkittävä punaisella tai punakeltaisella merkkilipulla. Pimeän tai hämärän aikaan pitkässä kuormassa on käytettävä punaista valaisinta.

Peräkärryn etureunalta lasti saa tulla enintään metrin verran kärryn reunan yli, mutta käytännössä auton takapuskurin läheisyys sanelee ylityksen yleensä tätäkin lyhyemmäksi.

Sivusuunnassa peräkärryn kuorma ei saa ulottua perävaunun laitojen yli. Poikkeuksena on veneen kuljetus.

Jaa tämä artikkeli

Lue myös: