<div style="text-align: left;"><header> </header></div><div id="taxwrapper" style="text-align: left;"> <div id="TaxCalculator"> <div id="part1"> <div class="left"><label id="lbl8">Bilens listepris inkl.utstyr </label></div> <input id="txtListePris" name="txtListePris" value="0" type="text" /> <div class="left"><label id="lbl7">Aldersfradrag (hvis bilen er eldre enn 3 år pr. 1. januar, velg JA) </label></div> <select id="A" name="listAldersfradrag"> <option value="false" />Nei <option value="true" />Ja </select> <div class="left"><label id="lbl6">Tjenestekjøring (hvis tjenestekjøring overstiger 40.000 km. pr. år, velg JA)</label></div> <select id="B"> <option value="false" />Nei <option value="true" />Ja </select> <div class="left"><label id="lbl5">Elbil</label></div> <select id="C"> <option value="false" />Nei <option value="true" />Ja </select> <div id="part2"> <div class="left"><label> Verdi inntil kr. 308 500 (30%) </label></div> <label id="MindreEnn286k"> 0 </label> <div class="left"><label> Verdi over kr. 308 500 (20%) </label></div> <label id="StorreEnn286k"> 0 </label> <div class="sum"> <div class="left"><label> Sum fordel pr år </label></div> <label id="sumInntektspaaslag"> 0 </label></div> </div> <div id="part4"> <div class="left"><label id="lblmndpaaslag"> Månedlig fordel </label></div> <label id="lblMndInntektpaaslag"> 0 </label> </div> </div><div style="text-align: left;"></div> </div></div>