Πόσα χιλιόμετρα διανύω;

Υπολογίστε εύκολα πόσα χιλιόμετρα χρειάζεστε στη σύμβαση μίσθωσης σας, με βάση τις οδηγικές σας συνήθειες.