Ηλεκτρικά Οχήματα: Χρηματοδότηση Στόλου

Διαβάζεται σε 3 λεπτάΣυνεργασίες & Δράσεις
Η LeasePlan Corporation N.V. εξέδωσε με επιτυχία το πρώτο της Πράσινο Ομόλογο (Green Bond), σταθερού επιτοκίου πενταετούς διάρκειας και ύψους 500 εκατ. ευρώ. Η έκδοση προσέλκυσε ζήτηση 3,5 δισ. ευρώ με τη συμμετοχή περίπου 260 επενδυτών. Το 64% του πακέτου διατέθηκε σε επενδυτές των οποίων η στρατηγική προσανατολίζεται στις περιβαλλοντικά υπεύθυνες επενδύσεις 1.
Κοινοποίηση

Για πρώτη φορά στον κλάδο, τα έσοδα από το Πράσινο Ομόλογο θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση ή την αναχρηματοδότηση της αγοράς Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων με συσσωρευτή (Battery Electric Vehicles - BEVs), με στόχο να επιταχυνθεί η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Το επίπεδο ζήτησης της έκδοσης αποτελεί σαφή ένδειξη της στήριξης που παρείχαν οι Ευρωπαίοι θεσμικοί επενδυτές στη στρατηγική της LeasePlan για την περιβαλλοντικά υπεύθυνη ανάπτυξη και την επίτευξη καθαρών μηδενικών εκπομπών από το σύνολο του στόλου της εταιρείας μέχρι το 2030.

Ο Tex Gunning, CEO της LeasePlan, δήλωσε σχετικά:

«Τα βιώσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία αποτελούν το «κλειδί» για την προώθηση των πρωτοβουλιών που βοηθούν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Με τη διάθεση του πράσινου ομολόγου της LeasePlan, θα είμαστε σε θέση να αγοράσουμε περισσότερα ηλεκτρικά οχήματα και να επιταχύνουμε τη μετάβαση από τις μηχανές εσωτερικής καύσης στους εναλλακτικούς κινητήρες.

Η κλιματική αλλαγή είναι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα και η μετακίνηση ένας από τους μεγαλύτερους παράγοντες που την επηρεάζουν. Ως εταιρεία μίσθωσης με 1,8 εκατομμύρια αυτοκίνητα στο δρόμο, έχουμε την ευθύνη να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να στηρίξουμε την ανάπτυξη ενός πιο βιώσιμου συστήματος μεταφορών. Στόχος μας είναι να συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός πιο υγιούς περιβάλλοντος στις μικρές και μεγάλες πόλεις, προωθώντας πιο «καθαρά» οχήματα με χαμηλές εκπομπές ρύπων, και την απαραίτητη υποδομή για να καταστήσουμε αυτά τα αυτοκίνητα μια βιώσιμη επιλογή για τους πελάτες μας». Το πράσινο ομόλογο της LeasePlan Green Bond είναι σύμφωνο με τις Αρχές των Πράσινων Ομολόγων και πληροί τις προϋποθέσεις της κατηγορίας «καθαρές μεταφορές». Προβλέπεται ότι τα έσοδα θα στηρίξουν την επίτευξη των παρακάτω στόχων των Ηνωμένων Εθνών για την Αειφόρο Ανάπτυξη: «Καλή Υγεία και Ευημερία» (Good Health and Well-Being - SDG 3), «Βιομηχανία, Καινοτομία και Υποδομές» (Industry, Innovation and Infrastructure - SDG 9), «Αειφόρες πόλεις και κοινότητες» (Sustainable Cities and Communities - SDG 11) και «Δράση για το κλίμα» (Climate Action - SDG 13). Ανεξάρτητη γνωμάτευση επί του ομολόγου έχει εκπονηθεί από την Sustainalytics.

Η Danske Bank, η HSBC, η ING και η J.P. Morgan ήταν οι σύμβουλοι έκδοσης.

1 Επενδυτές που έχουν υπογράψει τις Αρχές Υπεύθυνων Επενδύσεων (ΑΥΕ)

Σημειώσεις

 • Το Πλαίσιο LeasePlan Green Bond Framework και η γνώμη Δεύτερου Μέρους είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της LeasePlan
 • Η LeasePlan έχει στόχο να διαθέσει περίπου το 50% των εσόδων σε παλαιότερες επενδύσεις για τα Οχήματα που πληρούν τις προϋποθέσεις και το 50% στις προγραμματισμένες μελλοντικές επενδύσεις
 • Η LeasePlan στοχεύει στην επίτευξη καθαρών μηδενικών εκπομπών από το σύνολο του στόλου της μέχρι το 2030, υποστηρίζοντας την αποτελεσματική εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισιού και τους Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών που σχετίζονται με το κλίμα
 • Η στρατηγική της LeasePlan για τα ηλεκτρικά οχήματα έχει τρία βασικά στοιχεία:

  1. Να ενθαρρύνει τους πελάτες να ξεκινήσουν να κινούνται με ηλεκτρικό όχημα προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις ηλεκτροκίνησης (για παράδειγμα μέσω συνεργασίας με την εξειδικευμένη στη φόρτιση Allego)

  2. Να προσφέρει συμβάσεις με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα. Η μετάβαση σε στόλους μηδενικών εκπομπών δεν θα συμβεί εν μία νυκτί. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο προσφέρουμε στους πελάτες μας την ευκαιρία να αντισταθμίσουν όλες τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στη μεταβατική περίοδο μέσω της συνεργασίας μας με την εταιρεία Land Life Company.

  3. Να αλλάξει το στόλο των εργαζομένων της LeasePlan με ηλεκτρικά οχήματα, με στόχο να οδηγούν ηλεκτρικά οχήματα μέχρι το 2021

 • Η LeasePlan είναι ιδρυτικό μέλος της πρωτοβουλίας The Climate Group’s EV100, μια παγκόσμια επιχειρηματική πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην παρακολούθηση της υιοθέτησης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων και της υποδομής μεταξύ των κορυφαίων εταιρειών στον κόσμο

Δημοσιεύθηκε στις 15 Μαρτίου 2019
'Ηταν αυτό το άρθρο χρήσιμο?
ThumbsUp

Ναί

ThumbsDown

όχι

15 Μαρτίου 2019
Κοινοποίηση

Σχετικά άρθρα

Έρευνες
Ηλεκτρικά αυτοκίνητα: Η Ελλάδα με το χαμηλότερο κόστος χρήσης25 Νοεμβρίου 2021 - Διαβάζεται σε 2 λεπτάArrowRight
Έρευνες
Οικονομικότερη χώρα για ηλεκτρικό αυτοκίνητο η Ελλάδα09 Οκτωβρίου 2020 - Διαβάζεται σε 2 λεπτάArrowRight
Έρευνες
LeasePlan EV Readiness Index 2020: Βελτίωση της Ελλάδας σχετικά με την ηλεκτροκίνηση30 Ιανουαρίου 2020 - Διαβάζεται σε 2 λεπτάArrowRight