Ενημέρωση

18 Νοεμβρίου 2019

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι εστάλη σε άγνωστη λίστα παραληπτών spam email, του οποίου αποστολέας φαίνεται να είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση accounting@leaseplan.gr και το θέμα του αναφέρει «Re:Payment». Το εν λόγω spam email κάνει παράνομη και παραπλανητική χρήση της επωνυμίας και λοιπών στοιχείων της LeasePlan Hellas Α.Ε. και ουδεμία σχέση, έγκριση ή σχετική εξουσιοδότηση φέρει ή έχει από την εταιρεία μας. Σε περίπτωση που λάβατε το εν λόγω email σας προτρέπουμε να το αγνοήσετε, να μην ανοίξετε τυχόν συνημμένα αρχεία ή συνδέσμους (links) και να το διαγράψετε αμέσως.