Mobility Monitor 2019: Ηλεκτρικά Αυτοκίνητα και Βιωσιμότητα

14 Οκτωβρίου 2019

Η LeasePlan, μαζί με την κορυφαία στον κόσμο εταιρεία ερευνών Ipsos, κυκλοφόρησαν την ενότητα «Ηλεκτρικά αυτοκίνητα και βιωσιμότητα» της ετήσιας έρευνας Mobility Monitor. Πρόκειται για μια διεθνή έρευνα σε πάνω από 4.000 άτομα σε 16 διαφορετικές χώρες αναφορικά με τα σημαντικότερα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και η αυτοκινητοβιομηχανία το 2019.

Τα σημαντικά ευρήματα της έκδοσης «Ηλεκτρικά αυτοκίνητα και βιωσιμότητα» της φετινής έρευνας Mobility Monitor είναι τα εξής:

  • Αύξηση της θετικής στάσης απέναντι στην ηλεκτροκίνηση, με το 83% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα (61% συνολικά) να δηλώνουν υπέρ της ηλεκτροκίνησης με μηδενικές εκπομπές. Παράλληλα, το 60% των Ελλήνων ερωτηθέντων (σχεδόν οι μισοί, 47% συνολικά) δήλωσαν ότι η γνώμη τους για την ηλεκτροκίνηση βελτιώθηκε θετικά τα τελευταία τρία χρόνια.
  • Ένας αυξανόμενος αριθμός ερωτηθέντων δήλωσαν την πρόθεσή τους να μισθώσουν ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Μεταξύ εκείνων που σχεδιάζουν να μισθώσουν ένα αυτοκίνητο στα επόμενα 5 χρόνια, 66% των Ελλήνων (δύο στους πέντε (40%) συνολικά) δηλώνουν ότι θα επιλέξουν ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο.
  • Τα οφέλη της ηλεκτροκίνησης καθίστανται όλο και πιο ξεκάθαρα: Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα συμβάλλουν στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής μέσω χαμηλότερων εκπομπών CO2 (σύμφωνα με το 66% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα και 60% στο σύνολο εκείνων που σχεδιάζουν να στραφούν στην ηλεκτροκίνηση τα επόμενα πέντε χρόνια), συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στις πόλεις μέσω των χαμηλότερων εκπομπών NOX (55% στην Ελλάδα, 43% συνολικά) και έχουν συνολικό χαμηλότερο λειτουργικό κόστος (73% στην Ελλάδα και 60% συνολικά).

Η δημιουργία υποδομών για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αποτελεί επιτακτική ανάγκη για το μέλλον

Ενώ η πλειοψηφία των ερωτηθέντων βλέπουν θετικά τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, οι πρακτικές ανησυχίες γύρω από τις υποδομές αποτελούν ένα epsilon;νεργόεμπόδιο. Πιο συγκεκριμένα:

Το 40% των Ελλήνων που συμμετείχαν στην έρευνα (51% συνολικά), που σκοπεύουν να αγοράσουν ένα αυτοκίνητο μέσα στα επόμενα 5 χρόνια ανέφεραν ότι οι ανεπαρκείς υποδομές φόρτισης τους αποτρέπουν να επιλέξουν ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, ενώ ηπεριορισμένη απόσταση οδήγησης ή το λεγόμενο «άγχος αυτονομίας» ήταν ο λόγος για τον οποίο το 35% στην Ελλάδα (45% συνολικά) δήλωσε ότι δεν θαστρεφόταν στην ηλεκτροκίνηση.

Στην Ιταλία, τηνΙσπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, περισσότεροι από 6 στους 10 ερωτηθέντεςπου σκοπεύουν να αγοράσουν/μισθώσουν ένα αυτοκίνητο μέσα στα επόμενα 5χρόνια δήλωσαν ότι η έλλειψη σταθμών ηλεκτρικής φόρτισης θα τους εμπόδιζε να στραφούν στην ηλεκτροκίνηση.

Το 80% των ατόμωνπου δήλωσαν ότι δεν θα στραφούν στην ηλεκτροκίνηση, δήλωσαν ότιοι ανεπαρκείς δυνατότητες φόρτισης στους δημόσιους χώρους αποτελούν έναζήτημα, ωστόσο λιγότεροι από τους μισούς προβληματίζονται σχετικά με τηφόρτιση στον χώρο εργασίας.

Ο Tex Gunning, Διευθύνων Σύμβουλος της LeasePlan, δήλωσε:

«Η έρευνα Mobility Monitor 2019 δείχνει ότι η δημόσια ζήτηση για μετακίνηση με μηδενικές εκπομπέςυπερβαίνει κατά πολύ τις τρέχουσες διαθέσιμες υποδομές των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.Πρέπει να δράσουμε άμεσα για την επίλυση αυτού του προβλήματος. Η ΕυρωπαϊκήΕπιτροπή, από κοινού με τις εθνικές κυβερνήσεις και τις τοπικές αρχές, πρέπεινα εντείνουν τις προσπάθειες και να λάβουν μέτρα σχετικά με τη ζήτηση τωνπολιτών για μετακίνηση με μηδενικές εκπομπές, επενδύοντας σε μια ολοκληρωμένη,πανευρωπαϊκή υποδομή φόρτισης. Μόνο μέσω συλλογικής, αποφασιστικής και έγκαιρηςδράσης θα είμαστε σε θέση να κερδίσουμε τον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγήςκαι να βελτιώσουμε την ποιότητα του αέρα στις πόλεις μας».

O Κωνσταντίνος Πετρούτσος, Διευθύνων Σύμβουλος της LeasePlan Hellas, δήλωσε:

«Η έρευνα Mobility Monitor 2019 επιβεβαιώνει πως το ενδιαφέρον του κοινού για την ηλεκτροκίνηση είναιέντονο και στην Ελλάδα. Ο αριθμός των ανθρώπων που ενδιαφέρονται για τηνοδήγηση και τη μίσθωση ηλεκτρικού αυτοκινήτου αυξάνεται και η ανάγκη γιαανάπτυξη των υποδομών φόρτισης είναι δεδομένη. Πιστεύουμε πως μέσα στο επόμενοδιάστημα, η βελτίωση των υποδομών φόρτισης και η ενίσχυση των σχετικώνκινήτρων, θα βοηθήσουν ώστε η οδήγηση ηλεκτρικού αυτοκινήτου να είναι στο άμεσομέλλον μια προσιτή και βιώσιμη επιλογή για όλους».

Η πρώτη έκδοση της φετινής έρευνας Mobility Monitor,η οποία επικεντρώνεται στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και τη βιωσιμότητα, είναιδιαθέσιμη για λήψη εδώ.

Σημειώσεις

To Mobility Monitor της LeasePlan είναι μια ετήσια έρευνα τηςγνώμης των ανθρώπων σχετικά με τα σημαντικότερα ζητήματα που αντιμετωπίζειη βιομηχανία, η οποία πραγματοποιείται σε συνεργασία με την κορυφαίαεταιρεία ερευνών Ipsos.

Η έρευναδιεξάγεται σε 16 χώρες σε όλοτον κόσμο, συμπεριλαμβανομένωντων εξής: Βέλγιο, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Λουξεμβούργο,Κάτω Χώρες, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ισπανία, Σουηδία, Τουρκία,Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες

Φέτος, η έρευναχωρίζεται σε τρεις ξεχωριστές εκδόσεις: 1) Ηλεκτρικά Αυτοκίνητα και Βιωσιμότητα, 2) Μεταχειρισμένα Αυτοκίνητα και 3) Το Μέλλον της Μετακίνησης,, που θα κυκλοφορήσουν πριν από το τέλος του έτους

Αυτή η πρώτηέκδοση αναλύει την κοινή γνώμη σχετικά με την ηλεκτροκίνηση και τη μετακίνησημηδενικών εκπομπών, καθώς και τα μεγαλύτερα εμπόδια που δεν επιτρέπουνστους οδηγούς να στραφούν στην ηλεκτροκίνηση

Οι ερωτήσεις συμπεριλήφθηκανσε μια online έρευνα μεταξύ των καταναλωτών στην ομάδα καταναλωτών I-Sayτης Ipsos (αρ.=250 ανά χώρα, αντιπροσωπευτικά για την ηλικία και το φύλοσε εθνικό επίπεδο)