Η επανάσταση των ηλεκτρικών οχημάτων στην Ευρώπη

24 Ιανουαρίου 2019

Ταηλεκτρικά οχήματα είναι πλέον μια βιώσιμη επιλογή σε όλο και περισσότερεςευρωπαϊκές χώρες. Αυτό είναι το συμπέρασμα της νέας έρευνας που δημοσιεύτηκεαπό την LeasePlan, λίγο πριν το φετινό Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF) στοΝταβός.

Ο δείκτης δείχνει ότι η Νορβηγία,η Ολλανδία, η Σουηδία και η Αυστρία είναι πλέον οι καλύτερα προετοιμασμένεςχώρες στην Ευρώπη για την επανάσταση των ηλεκτρικών οχημάτων.

Ο δείκτης LeasePlan EV ReadinessIndex 2019 αποτελεί μία ολοκληρωμένη ανάλυση της ετοιμότητας 22 ευρωπαϊκώνχωρών σχετικά με τη στροφή στα ηλεκτρικά οχήματα. Ο δείκτης βασίζεται σετέσσερις παράγοντες: την ωριμότητα της αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων(συμπεριλαμβανομένων και των φορτιζόµενων υβριδικών), την ωριμότητα τηςυποδομής για ηλεκτρικά οχήματα, τα κυβερνητικά κίνητρα και την εμπειρία τηςLeasePlan στα ηλεκτρικά οχήματα σε κάθε χώρα.

Για πρώτη φορά, όλες οι χώρες πουπεριλαμβάνονται στην έρευνα εμφάνισαν καλύτερη βαθμολογία σε σύγκριση μεπέρυσι, δείχνοντας μεγαλύτερη ετοιμότητα για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα σε όλη τηνήπειρο, παρ’ όλο που ο ρυθμός βελτίωσης ποικίλλει σημαντικά σε όλη την Ευρώπη. Οιβελτιώσεις στη βαθμολογία για την ετοιμότητα σχετικά με τα ηλεκτρικά οχήματαοφείλονταν κυρίως στη βελτίωση της υποδομής φόρτισης και στη μεγαλύτερηδιαθεσιμότητα μοντέλων ηλεκτρικών οχημάτων, παρέχοντας στους καταναλωτέςπραγματική επιλογή.

Είναι αξιοσημείωτο ότι η Ελλάδα βρίσκεταιστην 21η θέση του LeasePlan EV Readiness Index 2019 με συνολική βαθμολογία 10. Από τους 4 παράγοντες που εξετάστηκαν, σημείωσετην υψηλότερη βαθμολογία ως προς την κρατική υποστήριξη των ηλεκτρικών οχημάτων.

Ο κ. Tex Gunning, CEO της LeasePlan, ανέφερε: «Οι φορείςπου χαράσσουν την πολιτική πρέπει να επιταχύνουν και να αναλάβουν συντονισμένηδράση για τη φορολογία των οχημάτων και την υποδομή ώστε να κάνουν την ηλεκτροκίνησημια βιώσιμη επιλογή για όλους σε όλη την Ευρώπη. Παρ’ όλο που ο δείκτης EVReadiness Index μας δείχνει ότι η ηλεκτροκίνηση γίνεται μια βιώσιμη επιλογή σε όλοκαι περισσότερες χώρες, έχουμε ακόμα πολύ δρόμο πριν οδηγήσουμε όλοι ηλεκτρικάαυτοκίνητα. Η μετάβαση στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι ένα από τα πιο απλάπράγματα που μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε στην αντιμετώπιση τηςκλιματικής αλλαγής και θα πρέπει να είναι οικονομικά προσιτή σε όλους μας ηεπιλογή να «γίνουμε πράσινοι!».

O κ. Κωνσταντίνος Πετρούτσος, Διευθύνων Σύμβουλος της LeasePlan Hellasδήλωσε σχετικά: «Στην LeasePlan πιστεύουμε ότι το μέλλον τηςαυτοκίνησης είναι τα ηλεκτρικά οχήματα και γι’ αυτό δεσμευόμαστε για ακόμα μεγαλύτερηχρήση ηλεκτρικών οχημάτων στους στόλους μας. Στην Ελλάδα η υιοθέτηση τωνηλεκτρικών αυτοκινήτων βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο αλλά γίνονται σταθερά βήματαπρος τη διάδοση της ηλεκτροκίνησης.»

Τα βασικά σημεία από την έρευνα είναι:

  • Σε σύγκριση με πέρυσι, και οι 22 χώρες του LeasePlan EV Readiness Index 2019 παρουσίασαν βελτίωση στην ετοιμότητα για ηλεκτρικά οχήματα, κυρίως λόγω της μεγαλύτερης διαθεσιμότητας νέων ηλεκτρικών μοντέλων με μεγαλύτερο εύρος και βελτιωμένη υποδομή φόρτισης.
  • Η Φινλανδία (+7 θέσεις), η Γερμανία (+4) και η Πορτογαλία (+4) βελτίωσαν σημαντικά την κατάταξή τους, ως αποτέλεσμα των καλύτερων υποδομών φόρτισης, του υψηλότερου ποσοστού αδειών ηλεκτρικών οχημάτων και των πιο ελκυστικών κυβερνητικών κινήτρων.
  • Το μερίδιο αγοράς των ηλεκτρικών οχημάτων είναι 3,1% στην Πορτογαλία, 5,1% στην Ολλανδία, 5,2% στη Φινλανδία και 7,6% στη Σουηδία, ενώ η Νορβηγία παραμένει ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης με ποσοστό 53% στα οχήματα που καταγράφθηκαν πρόσφατα.
  • Η Ολλανδία διαθέτει τα περισσότερα διαθέσιμα δημόσια σημεία φόρτισης (83.196), με την Γερμανία να ακολουθεί (37.405) καθώς και τη Γαλλία (34.558). Προσαρμόζοντας τα στοιχεία σε σχέση με το μέγεθος του πληθυσμού, οι τρεις πρώτες χώρες είναι τώρα η Ολλανδία (4,8 βύσματα φόρτισης ανά 1.000 κατοίκους), η Νορβηγία (4,5) και το Λουξεμβούργο (1,9).
  • Η Αυστρία, η Ιρλανδία, η Γερμανία και η Ολλανδία σημείωσαν την υψηλότερη βαθμολογία ως προς την κρατική υποστήριξη των ηλεκτρικών οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων επιδοτήσεων αγοράς, φορολογικών οφελών, φόρων ιδιοκτησίας, φορολογικών πλεονεκτημάτων εταιρειών και παροχών ΦΠΑ.

Σημειώσεις για τους συντάκτες:

  • Ο δείκτης LeasePlan EV Readiness Index 2019 είναι διαθέσιμος στο https://www.leaseplan.com/corporate/news-and-media/newsroom.
  • Οι 22 χώρες που περιλαμβάνονται στον δείκτη LeasePlan EV Readiness Index 2019 είναι: Αυστρία, Βέλγιο, Τσεχία, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Σλοβακία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία και Ηνωμένο Βασίλειο.
  • Η LeasePlan έχει δεσμευτεί να πετύχει μηδενικές εκπομπές από το σύνολο του στόλου της μέχρι το 2030. Η LeasePlan είναι επίσης ιδρυτικό μέλος της πρωτοβουλίας The Climate Group’s EV100, μια παγκόσμια επιχειρηματική πρωτοβουλία που σχεδιάστηκε για να επιταχύνει την υιοθέτηση των ηλεκτρικών οχημάτων και της υποδομής μεταξύ των κορυφαίων εταιρειών παγκοσμίως.
  • Ο δείκτης LeasePlan EV Readiness Index 2019 θα παρουσιαστεί στο πλαίσιο της συμμετοχής της LeasePlan στην 49η Ετήσια Συνάντηση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ που θα πραγματοποιηθεί από τις 21 έως τις 25 Ιανουαρίου στο Νταβός της Ελβετίας.