Σας ευχαριστούμε!

Λάβαμε το αίτημα σας

Whats next

Έχουμε δεσμεύσει το αυτοκίνητο για εσάς για 3 εργάσιμες ημέρες
Χρειαζόμαστε επιπλέον πληροφορίες

Για την ολοκλήρωση του πιστοληπτικού ελέγχου και του ελέγχου δέουσας επιμέλειας για τον πελάτη (CDD), παρακαλούμε να ανεβάσετε (upload) τα ζητούμενα έγγραφα στο χρονικό.

Αποστολή σύμβασης για ηλεκτρονική υπογραφή
Πληρωμή εγγύησης και προκαταβολής και ενεργοποίηση πάγιας εντολής
Παραγγελία αυτοκινήτου
Παράδοση του καινούργιου σας αυτοκινήτου

Έχετε κάποια ερώτηση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο +302111203930 Δευτέρα-Παρασκευή 09.00-17.00 ή στείλτε μας email.