Εργαλεία Διαχείρισης Στόλου

Οι Προτάσεις μας προσφέρουν μια απτή απόδειξη για το γεγονός ότι η LeasePlan είναι ένας πραγματικός συνεργάτης που εξασφαλίζει την ευκολότερη και αποδοτικότερη διαχείριση εταιρικών στόλων "Proactive service excellence partner in fleet and vehicle management".

Η LeasePlan έχει αναπτύξει διάφορα εργαλεία ανάλυσης και συμβουλευτικών υπηρεσιών με στόχο να βελτιστοποιήσει αλλά και να κάνει την διαχείριση του στόλου των πελατών της πιο εύκολη, αποτελεσματική και οικονομικά συμφέρουσα.

 

Fleet Balance

Η υπηρεσία Fleet Balance της LeasePlan αποτελεί μια συμβουλευτική προσέγγιση που εξασφαλίζει στους πελάτες μία συνολική εικόνα για τη διαχείριση του στόλου τους και αναδεικνύει την εξειδίκευση της LeasePlan βασιζόμενη στους 3 τομείς: Άνθρωπος, Πλανήτης και Κερδοφορία.

Τα τρία σημεία:

 1. Καθορισμός στρατηγικών στόχων και προσδοκιών που έχει ο πελάτης μέσω του εργαλείου fleet Balance.
 2. Αξιολόγηση της υφιστάμενης πολιτικής διαχείρισης στόλου του πελάτη.
 3. Εντοπισμός και ανάλυση πεδίων που χρήζουν βελτίωσης. Παροχή συμβουλών και υποστήριξης ώστε να επιτυγχάνονται οι προσδοκίες με τη χρήση των κατάλληλων υπηρεσιών-εργαλείων της LeasePlan.
 

Car Policy Consult

Η υπηρεσία Car Policy Consult βοηθά τους πελάτες να δημιουργήσουν και να διαχειριστούν την εσωτερική πολιτική της εταιρείας τους σχετικά με τα μισθωμένα αυτοκίνητα, γρήγορα και εύκολα, λαμβάνοντας υπόψη μια σειρά διαφορετικών παραγόντων:

 • Το κόστος του στόλου.
 • Τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις.
 • Την ικανοποίηση των οδηγών.
 • Τις ανάγκες μετακίνησης.
 • Τις εκάστοτε αλλαγές στις οικονομικές και νομικές συνθήκες.

Ένα έγγραφο πολιτικής σχετικά με τα αυτοκίνητα περιγράφει ευκρινώς τους κανόνες, τα καθήκοντα, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τόσο από την πλευρά του εργοδότη όσο και από την πλευρά του εργαζόμενου σε σχέση με το εταιρικό αυτοκίνητο.

 

Service Tracking

Η υπηρεσία Service Tracking είναι μία νέα μέθοδος παρακολούθησης, διαχείρισης και βελτίωσης της απόδοσης του εταιρικού στόλου των πελατών της LeasePlan, και παρέχει μια σφαιρική άποψη, η οποία συνοδεύεται από τις συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη διαχείριση του στόλου. Επιπλέον, συμβάλλει στην ανάπτυξη ουσιαστικής εταιρικής σχέσης που αποσκοπεί στη βελτιστοποίηση του στόλου και σε ευκαιρίες μείωσης κόστους.

Η υπηρεσία Service Tracking προσφέρει πλεονεκτήματα, όπως:

 • Πλήρη εικόνα των βασικών δεικτών του στόλου σας.
 • Συγκριτική ανάλυση της απόδοσης σας ως προς άλλους ομοειδής στόλους.
 • Πλήρη ανάλυση και συμβουλές με βάση πραγματικά στοιχεία.
 • Απόδειξη στη διοίκηση της εταιρείας σας ότι ελέγχετε πλήρως τον στόλο σας.
 

Savings Accelerator

Η υπηρεσία Savings Accelerator της LeasePlan αποτελεί μια δομημένη προσέγγιση για τον εντοπισμό των ευκαιριών μείωσης κόστους σε όλους τους τομείς διαχείρισης του υφιστάμενου στόλου.

Η υπηρεσία Savings Accelerator σας επιτρέπει να:

 • Μειώσετε το κόστος διαχείρισης του στόλου σας.
 • Αναπτύξετε μια αποδοτικότερη πολιτική διαχείρισης αυτοκινήτων χαμηλότερου κόστους.
 • Την συστηματική παρακολούθηση και αξιολόγηση της μείωσης κόστους που έχει επιτευχθεί.
 

SafePlan - προέχει η ασφάλεια. Όλων

Το SafePlan είναι ένα πρόγραμμα ασφαλούς οδήγησης που έχει ως στόχο να συμβάλει στη μείωση του αριθμού των ατυχημάτων και του κόστους που σχετίζεται με αυτά.

Πως Επιτυγχάνεται:

 • Βοηθά τους οδηγούς σας να αναπτύξουν περαιτέρω τις ικανότητές τους στην οδήγηση.
 • Ενθαρρύνει τους οδηγούς σας να συμπεριφέρονται με μεγαλύτερη υπευθυνότητα όταν βρίσκονται στο δρόμο.
 • Παρακολουθεί και αναφέρει τις βελτιώσεις στην οδηγική συμπεριφορά.
 • Παρέχει σχέδιο πρόληψης ατυχημάτων.
 • Βελτιστοποίηση της πολιτικής οχημάτων της εταιρείας σας με σκοπό για την ασφάλεια των οδηγών και των επιβαινόντων.

Leasing Επαγγελματικών Οχημάτων - You deliver because we deliver!

Η υπηρεσία LCV Leasing (μίσθωση ελαφρών φορτηγών) βοηθά τους πελάτες μας στη διαχείριση του στόλου των LCV τους με τρόπο που καλύπτει τις ανάγκες τους και τους επιτρέπει να παρέχουν με την σειρά τους αποτελεσματικά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους.

Το LCV Leasing βασίζεται σε μια μεθοδολογία η οποία υποστηρίζεται από μια διαρκή σχέση που η LeasePlan μπορεί να εξασφαλίσει στους πελάτες της ώστε να δημιουργεί την κατάλληλη λύση για τις επιχειρηματικές δραστηριότητές των πελατών της.

Ενημερωθείτε