ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ - ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ - ΕΓΓΥΗΤΩΝ

Μπορείτε να διαβάσετε και να κατεβάσετε (download) τη δήλωσή μας περί απορρήτου για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων Μισθωτών – Νόμιμων εκπροσώπων – Πραγματικών Δικαιούχων – Εγγυητών πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο (link).

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΟΔΗΓΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Μπορείτε να διαβάσετε και να κατεβάσετε (download) τη δήλωσή μας περί απορρήτου για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων Οδηγών μισθωμένων οχημάτων πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο (link).