Μετάβαση σε στόλο με ηλεκτρικά επαγγελματικά οχήματα (eLCVs)

Διαβάζεται σε 2 λεπτάΒιωσιμότητα
Η προσθήκη ηλεκτρικών επαγγελματικών οχημάτων (eLCVs) στον στόλο σας ή η μετάβαση σε αμιγώς ηλεκτρικό στόλο είναι απαιτητική και πρέπει να ληφθούν υπόψιν όλες οι παράμετροι.
Κοινοποίηση

Η προσθήκη ηλεκτρικών επαγγελματικών οχημάτων (eLCVs) στον στόλο σας ή η μετάβαση σε αμιγώς ηλεκτρικό στόλο μπορεί να αποδειχθεί μια πολύ απαιτητική διαδικασία με πρόσθετες παραμέτρους που πρέπει να ληφθούν υπόψιν όπως η αυτονομία, η φόρτιση και το βάρος φορτίου. Τα οφέλη της μετάβασης συχνά υπερβαίνουν αυτές τις προκλήσεις και βλέπουμε τα eLCVs να γίνονται όλο και πιο δημοφιλή. Μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι ταξινομήσεις LCV μειώθηκαν το 2020 σε σύγκριση με το 2019, αλλά οι πωλήσεις eLCV αυξήθηκαν κατά 64%. Γιατί λοιπόν οι στόλοι κάνουν τη μετάβαση σε eLCV και τι πρέπει να κάνετε για να πραγματοποιήσετε τη μετάβαση σε έναν ηλεκτρικό εταιρικό στόλο; Σε αυτό το άρθρο εξετάζουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε εύκολα να συμπεριλάβετε τα eLCVs στον στόλο σας.

Για ποιο λόγο να κάνετε τη μετάβαση σε eLCV στόλο;

Τα επαγγελματικά οχήματα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις συνολικές εκπομπές CO2 και οι διαχειριστές στόλων στρέφονται στα eLCVs με στόχο τη μείωση εκπομπών ρύπων και τη διατήρηση της πρόσβασή τους σε ζώνες χαμηλών εκπομπών. Με λίγα λόγια, τα eLCVs βοηθούν τους διαχειριστές στόλου να:

Πριν συμπεριλάβετε ηλεκτρικά οχήματα στον στόλο σας, θα πρέπει πρώτα να διεξάγετε μια μελέτη που να ελέγχει τις διαδρομές των eLCVs και τη βελτιστοποίησή τους, τον σχεδιασμό υποδομών φόρτισης και την κατανόηση της συμπεριφοράς και της νοοτροπίας των οδηγών σας.

6 βήματα για μια επιτυχημένη μετάβαση σε eLCV στόλο

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5.
  • 6.

Η LeasePlan παρέχει στους στόλους:

Επικοινωνήστε με την LeasePlan για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μετάβαση σε έναν στόλο ηλεκτρικών LCV.

Δημοσιεύθηκε στις 1 Μαρτίου 2022
'Ηταν αυτό το άρθρο χρήσιμο?

1 Μαρτίου 2022
Κοινοποίηση

Σχετικά άρθρα

Διαχείριση στόλου
Γιατί να γίνει μετάβαση σε ηλεκτρικά επαγγελματικά αυτοκίνητα03 Μαρτίου 2021 - Διαβάζεται σε 1 λεπτά
Διαχείριση στόλου
2 άμεσα μέτρα που μπορείτε να λάβετε ώστε να μειώσετε την επίδραση του COVID-19 στο στόλο σας23 Μαρτίου 2020 - Διαβάζεται σε 2 λεπτά
Διαχείριση στόλου
Αναλύοντας το Κόστος Χρήσης ενός Αυτοκινήτου01 Μαρτίου 2017 - Διαβάζεται σε 2 λεπτά