Μετάβαση σε στόλο με ηλεκτρικά επαγγελματικά οχήματα (eLCVs)

Διαβάζεται σε 2 λεπτάΒιωσιμότητα
Η προσθήκη ηλεκτρικών επαγγελματικών οχημάτων (eLCVs) στον στόλο σας ή η μετάβαση σε αμιγώς ηλεκτρικό στόλο είναι απαιτητική και πρέπει να ληφθούν υπόψιν όλες οι παράμετροι.
Κοινοποίηση

Η προσθήκη ηλεκτρικών επαγγελματικών οχημάτων (eLCVs) στον στόλο σας ή η μετάβαση σε αμιγώς ηλεκτρικό στόλο μπορεί να αποδειχθεί μια πολύ απαιτητική διαδικασία με πρόσθετες παραμέτρους που πρέπει να ληφθούν υπόψιν όπως η αυτονομία, η φόρτιση και το βάρος φορτίου. Τα οφέλη της μετάβασης συχνά υπερβαίνουν αυτές τις προκλήσεις και βλέπουμε τα eLCVs να γίνονται όλο και πιο δημοφιλή. Μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι ταξινομήσεις LCV μειώθηκαν το 2020 σε σύγκριση με το 2019, αλλά οι πωλήσεις eLCV αυξήθηκαν κατά 64%. Γιατί λοιπόν οι στόλοι κάνουν τη μετάβαση σε eLCV και τι πρέπει να κάνετε για να πραγματοποιήσετε τη μετάβαση σε έναν ηλεκτρικό εταιρικό στόλο; Σε αυτό το άρθρο εξετάζουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε εύκολα να συμπεριλάβετε τα eLCVs στον στόλο σας.

Για ποιο λόγο να κάνετε τη μετάβαση σε eLCV στόλο;

Τα επαγγελματικά οχήματα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις συνολικές εκπομπές CO2 και οι διαχειριστές στόλων στρέφονται στα eLCVs με στόχο τη μείωση εκπομπών ρύπων και τη διατήρηση της πρόσβασή τους σε ζώνες χαμηλών εκπομπών. Με λίγα λόγια, τα eLCVs βοηθούν τους διαχειριστές στόλου να:

 • Μειώσουν τις εκπομπές CO2 του στόλου
 • Διατηρήσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε ζώνες χαμηλών εκπομπών
 • Υποστηρίξουν τις εσωτερικές πολιτικές βιωσιμότητας και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

  Πριν συμπεριλάβετε ηλεκτρικά οχήματα στον στόλο σας, θα πρέπει πρώτα να διεξάγετε μια μελέτη που να ελέγχει τις διαδρομές των eLCVs και τη βελτιστοποίησή τους, τον σχεδιασμό υποδομών φόρτισης και την κατανόηση της συμπεριφοράς και της νοοτροπίας των οδηγών σας. 

6 βήματα για μια επιτυχημένη μετάβαση σε eLCV στόλο

 1. Συγκριτική αξιολόγηση: Σύγκριση του στόλου με παρόμοιους στόλους στον ίδιο κλάδο
 2. Συγκέντρωση απαιτήσεων: Σαφής λίστα επιχειρηματικών απαιτήσεων με στόχο τη διασφάλιση της καταλληλόλητας των eLCVs για τον συγκεκριμένο σκοπό.
 3. Συλλογή δεδομένων: Εξέταση της τιμολόγησης των οχημάτων και του Συνολικού Κόστους Χρήσης (TCO) για παρόμοιες εναλλακτικές επιλογές eLCV.
 4. Επικαιροποίηση των πολιτικών: Διασφάλιση της ενσωμάτωσης των νεοεπιλεχθέντων eLCVs στην πολιτική στόλου.
 5. Υλοποίηση: Χρήση της επιχειρηματικής περίπτωσης για έλεγχο και αξιολόγηση πριν από την πλήρη εφαρμογή.
 6. Επανεξέταση: Συνεχής επανεξέταση της αποδοτικότητας των νέων eLCVs στον στόλο.

Η LeasePlan παρέχει στους στόλους:

 • Νέα προσέγγιση και εργαλεία με στόχο να τεθούν οι σωστές προσδιοριστικές ερωτήσεις και να κατανοηθούν ορθά οι ανάγκες του eLCV στόλου των πελατών μας.
 • Τη δυνατότητα καλύτερης κατανόησης των απαιτήσεών τους σε οχήματα και της πολυπλοκότητας της επιχειρηματικής τους λειτουργίας για την υιοθέτηση των eLCVs
 • Ανταγωνιστικό μηνιαίο κόστος μίσθωσης σε σύγκριση με τα LCV με κινητήρες εσωτερικής καύσης, που βοηθά τους στόλους να λάβουν τις σωστές αποφάσεις χρηματοδότησης για την ενσωμάτωση των eLCVs στην πολιτική στόλου τους
 • Εξειδικευμένη γνώση και υποστήριξη για την επιτυχημένη μετάβαση ενός στόλου από αμιγώς ηλεκτρικά επαγγελματικά οχήματα (eLCV)

  Επικοινωνήστε με την LeasePlan για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μετάβαση σε έναν στόλο ηλεκτρικών LCV. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Δημοσιεύθηκε στις 1 Μαρτίου 2022

1 Μαρτίου 2022
Κοινοποίηση

Σχετικά άρθρα

Διαχείριση στόλου
Γιατί να γίνει μετάβαση σε ηλεκτρικά επαγγελματικά αυτοκίνητα03 Μαρτίου 2021 - Διαβάζεται σε 1 λεπτάArrowRight
Διαχείριση στόλου
2 άμεσα μέτρα που μπορείτε να λάβετε ώστε να μειώσετε την επίδραση του COVID-19 στο στόλο σας23 Μαρτίου 2020 - Διαβάζεται σε 2 λεπτάArrowRight
Διαχείριση στόλου
Αναλύοντας το Κόστος Χρήσης ενός Αυτοκινήτου01 Μαρτίου 2017 - Διαβάζεται σε 2 λεπτάArrowRight