3 Αυγούστου 2020

Αντιδράσεις ταχύτερες από εκείνες του οδηγού

Δυνατότητα βελτίωσης της οδικής ασφάλειας από τα συστήματα ADAS

Το ανθρώπινο σφάλμα παίζει σημαντικό ρόλο στα τροχαία ατυχήματα  σε ποσοστό άνω του 90% και η βασική υπαιτιότητα πίσω από αυτό είναι η έλλειψη προσοχής και η αποτυχία αναγνώρισης των κινδύνων. Αρκετές από τις πολλά υποσχόμενες τεχνολογίες του Προηγμένου Συστήματος Υποβοήθησης Οδήγησης (ADAS) έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την αναγνώριση και την έγκαιρη αντίδραση σε πιθανούς κινδύνους. Δηλαδή, την έγκαιρη ειδοποίηση ή παροχή βοήθειας στον οδηγό για την πρόληψη ή τον μετριασμό μιας σύγκρουσης. Καθώς ολοένα και περισσότερα αυτοκίνητα εξοπλίζονται με τέτοια συστήματα κάθε χρόνο, το παρακάτω άρθρο εξετάζει αναλυτικότερα τις πιο συνηθισμένες λειτουργίες των συστημάτων ADAS και το ρόλο τους στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας μέσω της μείωσης της συχνότητας των συγκρούσεων.

Βασικά στοιχεία των συστημάτων ADAS

Ένα ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό οικοσύστημα εντός του αυτοκινήτου

Ο όρος ADAS δεν αναφέρεται σε μία μεμονωμένη τεχνολογία, αλλά σε ένα ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό οικοσύστημα στο εσωτερικό του αυτοκινήτου που παρέχει βοήθεια κατά την οδήγηση, ενώ συμπεριλαμβάνει και τη διεπαφή ανθρώπου-μηχανής (HMI). Τα βασικά στοιχεία ενός συστήματος ADAS είναι τα εξής:

1. Αισθητήρες

Οι αισθητήρες ADAS που χρησιμοποιούνται συνήθως περιλαμβάνουν κάμερες, αισθητήρες υπερήχων, ραντάρ και Lidar (ανίχνευση φωτός και μέτρηση απόστασης). Συχνά τοποθετούνται στους μπροστινούς και πίσω προφυλακτήρες του αυτοκινήτου και στους πλαϊνούς καθρέφτες.

2. Λογισμικό και Δεδομένα

Χρησιμοποιείται προηγμένο λογισμικό (software) για την αποθήκευση και επεξεργασία των εισερχόμενων δεδομένων των αισθητήρων και για την ενεργοποίηση του hardware. Η χρήση μηχανικής μάθησης (machine learning) μέσω αλγορίθμων και τεχνητής νοημοσύνης είναι ολοένα και μεγαλύτερη, επιτρέποντας στα ίδια τα οχήματα να «αποφασίζουν» πώς να συμπεριφέρονται σε διάφορες καταστάσεις. Είναι σαφώς περιττό να αναφερθεί ότι το σύστημα ADAS παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη αυτόνομων αυτοκινήτων.

3. Επεξεργαστές

Οι επεξεργαστές στους οποίους «τρέχει» το λογισμικό ονομάζονται Ηλεκτρονικές Μονάδες Ελέγχου (ECU) ή Μονάδες Μικροελεγκτή (MCU). Δεδομένου ότι συχνά προορίζονται για ένα περιορισμένο εύρος εργασιών, η αύξηση των εφαρμογών ADAS θα αυξήσει ενδεχομένως τον αριθμό των επεξεργαστών σε ένα όχημα. Ως αποτέλεσμα, οι κατασκευαστές προσπαθούν επί του παρόντος να αναπτύξουν πλατφόρμες λογισμικού υψηλότερου επιπέδου, οι οποίες θα λειτουργούν χρησιμοποιώντας κεντρικές ECU ή MCU.

4. Ενεργοποιητές

Ανάλογα με το σύστημα ADAS, ο ενεργοποιητής εκτελεί τις αποφάσεις που λαμβάνονται από το σύστημα, π.χ. παροχή πληροφοριών στην οθόνη ενδείξεων του οχήματος ή έλεγχο του κινητήρα και του συστήματος οδήγησης στην περίπτωση συστήματος προσαρμοστικού ελέγχου πορείας (Adaptive Cruise Control) ή υποβοήθησης διατήρησης πορείας στα όρια της λωρίδας.

Λειτουργίες συστημάτων ADAS και η επίδρασή τους στην ασφάλεια

Η τεχνολογία συμβάλλει στην αποφυγή ανθρώπινων σφαλμάτων και στην πρόληψη ατυχημάτων

Αρκετά ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια ανά τον κόσμο διερευνούν την επίδραση του συστήματος ADAS στη συχνότητα και σοβαρότητα των συγκρούσεων χρησιμοποιώντας αστυνομικές αναφορές και αναφορές ασφαλιστικών απαιτήσεων, και όλα τα στοιχεία δείχνουν παρόμοια αποτελέσματα. Η πιο πρόσφατη και ολοκληρωμένη μελέτη  παρουσιάζει τα ακόλουθα ευρήματα με βάση ορισμένους από τους κύριους τύπους συστημάτων ADAS, καθένας από τους οποίους αντιπροσωπεύει πολλαπλές λειτουργίες:

1. Αποτροπή εμπρόσθιας σύγκρουσης

 • Προειδοποίηση εμπρόσθιας σύγκρουσης
 • Αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης
 • Υποβοήθηση φρεναρίσματος

2. Υποβοήθηση διατήρησης πορείας στα όρια της λωρίδας

 • Προειδοποίηση παρέκκλισης από τη λωρίδα
 • Υποβοήθηση διατήρησης πορείας στα όρια της λωρίδας
 • Υποβοήθηση διατήρησης πορείας στο κέντρο της λωρίδας

3. Ανίχνευση τυφλών σημείων

 • Προειδοποίηση τυφλού σημείου
 • Παρέμβαση τυφλού σημείου
 • Υποβοήθηση αλλαγής και συγχώνευσης λωρίδας

4. Αποφυγή σύγκρουσης με οπισθοπορεία

 • Αυτόματο φρενάρισμα κατά την οπισθοπορεία
 • Προειδοποίηση οπισθοπορείας
 • Ανίχνευση πίσω κυκλοφορίας

Επίδραση τεχνολογιών ADAS στην ασφάλεια 

Στο παρακάτω link θα βρείτε ένα ενημερωτικό γράφημα το οποίο παρουσιάζει τα ποσοστά συγκρούσεων που προκύπτουν από τις αναφορές της αστυνομίας και τις ασφαλιστικές απαιτήσεις για οχήματα με διάφορες τεχνολογίες ADAS σε σύγκριση με οχήματα που στερούνται τέτοιου είδους χαρακτηριστικά ασφαλείας.

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ADAS ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ