Διαχείριση στόλου οχημάτων εν μέσω COVID-19

Διαβάζεται σε 1 λεπτάΔιαχείριση στόλου
Η πανδημία του COVID-19 έχει δημιουργήσει μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Οπότε, απαιτείται από τους υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων σχετικών με έναν στόλο οχημάτων να έχουν μια σαφή εικόνα του τρόπου με τον οποίο ο COVID-19 μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του στόλου τους, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.
Κοινοποίηση

Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να προετοιμαστούν για το μέλλον, καθώς είναι ολοένα και πιθανότερο η επόμενη φάση να οδηγήσει όχι μόνο σε νέα δεδομένα στον οικονομικό τομέα, αλλά και σε νέες προκλήσεις που θα έχουν έναν διαρκή αντίκτυπο στη συμπεριφορά του κοινού, την κινητικότητα και τα υφιστάμενα επιχειρηματικά μοντέλα. Στην LeasePlan, έχουμε αναγνωρίσει 4 αποφασιστικά βήματα που μπορείτε να πραγματοποιήσετε άμεσα και ενδεικτικά σενάρια για να δοκιμάσετε την αντοχή του στόλου οχημάτων σας και να προετοιμαστείτε για το what’s next.

4 αποφασιστικά βήματα

Σε αυτό το στάδιο της πανδημίας του COVID-19, οι περισσότερες εταιρείες έχουν ήδη ενεργοποιήσει μια ομάδα διαχείρισης κρίσεων και κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για την ασφάλεια των υπαλλήλων και πελατών τους, για τη συνέχιση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας και για την αντιμετώπιση της αβεβαιότητας εν μέσω μιας συνεχώς μεταβαλλόμενης κατάστασης. Ως διαχειριστής στόλου, μπορείτε να συνεισφέρετε (στην περίπτωση που αυτό δεν έχει ήδη συμβεί) ακολουθώντας τα παρακάτω τέσσερα αποφασιστικά βήματα:

  • Αξιολόγηση του στόλου σας και ευθυγράμμιση με την ομάδα διαχείρισης κρίσεων της εταιρείας σας
  • Ανάληψη δράσης για «περιορισμό της ζημίας»
  • Επικοινωνία με τους οδηγούς
  • Προετοιμασία βάσει σεναρίων: δοκιμή της αντοχής του στόλου σας

White paper

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο νέο μας White paper, με θέμα «COVID-19: Προετοιμασία για την επόμενη μέρα στους στόλους».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ WHITE PAPER
Δημοσιεύθηκε στις 15 Μαΐου 2020

Περισσότερα για covid-19διαχείριση στόλου
15 Μαΐου 2020
Κοινοποίηση

Σχετικά άρθρα

Διαχείριση στόλου2 άμεσα μέτρα που μπορείτε να λάβετε ώστε να μειώσετε την επίδραση του COVID-19 στο στόλο σας23 Μαρτίου 2020 - Διαβάζεται σε 2 λεπτάArrowRight
Διαχείριση στόλουCOVID-19 Συμβουλές για τη διαχείριση στόλων15 Απριλίου 2020 - Διαβάζεται σε 1 λεπτάArrowRight
Διαχείριση στόλουΓιατί να Επιλέξετε Μίσθωση Αυτοκινήτου για την Επιχείρηση σας;06 Ιουνίου 2019 - Διαβάζεται σε 2 λεπτάArrowRight