Αναλύοντας το Κόστος Χρήσης ενός Αυτοκινήτου

Διαβάζεται σε 2 λεπτάΔιαχείριση στόλου
Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν το συνολικό κόστος χρήσης (TCO) ενός αυτοκινήτου, οι οποίοι αλληλοεπηρεάζονται. Μάθετε περισσότερα από τη LeasePlan!
Κοινοποίηση

Μπορείτε να μειώσετε το συνολικό κόστος χρήσης σας, επιλέγοντας αυτοκίνητα με υψηλότερη αξία μεταπώλησης και χαμηλότερο κόστος καυσίμων και συντήρησης. Μέσω της ανάλυσης των παραγόντων που ακολουθούν προκύπτουν ευκαιρίες για εξοικονόμηση κόστους!

Συντήρηση & Επισκευή Τα κόστη αυτά παρότι αποτελούν το 7-9% του TCO κι έχουν σημαντική επίδραση σε αυτό. Δημιουργήστε προκαταβολικά ένα πλάνο συντήρησης για να αποφύγετε ακριβές επισκευές στο μέλλον!

Μείωση Αξίας Το κόστος που οφείλεται στη μείωση της αξίας ενός αυτοκινήτου αποτελεί το 28-38%του TCO. Για να μειώσετε το TCO, αξιολογήστε τον στόλο σας, ώστε να είστε σίγουροι πως χρησιμοποιείτε το σωστό αυτοκίνητο για κάθε εργασία και πως αλλάζετε τα αυτοκίνητα σας στο σωστό χρόνο.

Καύσιμο Το κόστος καυσίμων μπορεί να αποτελέσει το 32-44% του συνολικού κόστους χρήσης ενός αυτοκινήτου. Μειώστε το χρησιμοποιώντας αυτοκίνητα μικρότερου κυβισμού, με χαμηλή κατανάλωση και σωστή επιλογή καυσίμου.

Αμοιβές, Φόροι & Επιτόκια Σε συνδυασμό αποτελούν το 4-6% του TCO. Το ποσοστό είναι σχετικά χαμηλό αλλά δίνει δυνατότητες μείωσης κόστους.

Ατυχήματα Τα κόστη αυτά μπορούν να αποτελέσουν το 6-8% του συνολικού κόστους ενός αυτοκινήτου. Μπορείτε να τα μειώσετε μέσω συστηματικής συντήρησης κι εκπαίδευσης των οδηγών σας για ασφαλέστερη οδήγηση.

Ασφάλιση Το κόστος της αποτελεί το 8-10% του συνολικού κόστους. Είναι σημαντικό κομμάτι του TCO.

Δημοσιεύθηκε στις 1 Μαρτίου 2017

Περισσότερα για διαχείριση στόλουσυνολικό κόστος χρήσηςεξοικονόμηση κόστους
1 Μαρτίου 2017
Κοινοποίηση

Σχετικά άρθρα

Διαχείριση στόλου2 άμεσα μέτρα που μπορείτε να λάβετε ώστε να μειώσετε την επίδραση του COVID-19 στο στόλο σας23 Μαρτίου 2020 - Διαβάζεται σε 2 λεπτάArrowRight
LeasingΕπαγγελματικά Αυτοκίνητα: Γιατί να επιλέξετε leasing;18 Οκτωβρίου 2019 - Διαβάζεται σε 2 λεπτάArrowRight
Διαχείριση στόλουΓιατί να Επιλέξετε Μίσθωση Αυτοκινήτου για την Επιχείρηση σας;06 Ιουνίου 2019 - Διαβάζεται σε 2 λεπτάArrowRight