Αγορά ή Leasing

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε πριν αποφασίσετε!

Είστε βέβαιοι ότι συγκρίνετε σωστά, όταν εξετάζετε το ενδεχόμενο αγοράς ή μακροχρόνιας μίσθωσης αυτοκίνητου; Μέχρι σήμερα, υπήρχε η γενική αντίληψη ότι η μίσθωση οχήματος απευθύνεται μόνο σε επιχειρήσεις. Στην πραγματικότητα όμως, η μίσθωση απευθύνεται σε όλους.

Στην LeasePlan, μπορεί να μισθώσει αυτοκίνητο ο οποιοσδήποτε επιθυμεί καλή διαχείριση των χρημάτων του καθώς και εξοικονόμηση χρόνου, χωρίς ρίσκο, με ευέλικτες διαδικασίες.

Τα 5 δεδομένα του leasing:

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5.
Το Leasing απευθύνεται σε όλους

Το Leasing απευθύνεται σε όλους

Αγορά Η αγορά του αυτοκινήτου αποτελεί επιλογή για εσάς που επιθυμείτε να έχετε στην ιδιοκτησία σας ένα όχημα από την αρχή, ή στην περίπτωση που έχετε οικονομικό συμφέρον από την απεικόνιση του στον Ισολογισμό ή στην Φορολογική σας δήλωση. Επιπλέον, είναι η ορθή επιλογή για εσάς που επιθυμείτε να ορίζετε το χρονικό διάστημα που θα διατηρείτε το όχημα στην κατοχή σας.

Leasing To Leasing είναι η ιδανική επιλογή, για όλους εσάς που δεν επιθυμείτε να διαθέσετε ολόκληρο το κεφάλαιο αγοράς, εκταμιεύοντας το για την αγορά του οχήματος. Επίσης, είναι ιδανικό στην περίπτωση που θέλετε να διανείμετε ισόποσα τα κόστη και να προβλέψετε με ακρίβεια τα έξοδα που συνδέονται με την χρήση και την συντήρηση του. Τέλος, απευθύνεται σε όλους εσάς που επιθυμείτε έναν εξειδικευμένο συνεργάτη για την διαχείριση του οχήματος σας.

Υπολογισμός και πρόβλεψη κόστους

Υπολογισμός και πρόβλεψη κόστους

Αγορά Όταν αγοράζετε ένα όχημα, για προσωπική ή επαγγελματική χρήση, συνυπολογίζετε το κόστος χρηματοδότησης, την ασφάλιση του οχήματος και την φορολογική επιβάρυνση που τυχόν προκύπτει. Έξοδα που σχετίζονται με την επισκευή ζημιών , τη συντήρηση και αλλαγή ελαστικών, δεν συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό του κόστους αγοράς. Συνεπώς , με την αγορά του οχήματος δεν μπορεί να υπολογιστεί εξ’αρχής το συνολικό κόστος κτήσης και χρήσης του οχήματος. Τις περισσότερες φορές, τα έξοδα είναι υψηλότερα από τις προβλέψεις μας.

Leasing Στην περίπτωση του Leasing για προσωπική ή επαγγελματική χρήση, το μηνιαίο μίσθωμα εκτός από το χρηματοδοτικό και το ασφαλιστικό κόστος, συμπεριλαμβάνει τα κόστη επισκευής ζημιών, συντήρησης, αλλαγής ελαστικών, τελών κυκλοφορίας, αυτοκινήτου αντικατάστασης και Οδικής βοήθειας. Συνεπώς, είστε σε θέση να γνωρίζετε εξαρχής με ακρίβεια το κόστος χρήσης του οχήματος, αφού όλα αυτά συμπεριλαμβάνονται στο μηνιαίο μίσθωμα.

Υπολογισμός και εκτίμηση ρίσκου

Υπολογισμός και εκτίμηση ρίσκου

Αγορά Στην περίπτωση της αγοράς του οχήματος, είστε ο μόνος υπεύθυνος για οτιδήποτε συμβεί στο όχημα σας. Εσείς αναλαμβάνετε, όλο το ρίσκο για τις επισκευές και τις βλάβες που δεν συμπεριλαμβάνονται στην εργοστασιακή εγγύηση, για την αξία του οχήματος όταν θελήσετε να το πουλήσετε, για τις αλλαγές στα επιτόκια χρηματοδότησης που δύναται να προκύψουν, ρίσκο ακόμα και σε περιπτώσεις ατυχήματος.

Leasing Στην περίπτωση του Leasing το ρίσκο μεταφέρεται στην εταιρεία μίσθωσης. Η εταιρεία μίσθωσης υπολογίζει εξαρχής την μεταπωλητική αξία του οχήματος και αναλαμβάνει το ρίσκο των επισκευών και της συντήρησης του. Επιπλέον, σας εξασφαλίζει ένα σταθερό μίσθωμα και είναι υπεύθυνη για οτιδήποτε συμβεί στο όχημα σας, απαλλάσσοντάς σας από άγχη και επιπλέον έξοδα.

Εξοικονόμηση χρόνου

Εξοικονόμηση χρόνου

Αγορά Η αγορά ενός οχήματος, για προσωπική ή επαγγελματική χρήση, απαιτεί χρόνο και προσπάθεια. Πρέπει να κάνετε έρευνα αγοράς για το όχημα που σας ενδιαφέρει, να επιλέξετε τον τρόπο χρηματοδότησης του και τον αντιπρόσωπο στον οποίο θα απευθυνθείτε. Αυτό όμως που απαιτεί ακόμα περισσότερο χρόνο, είναι η διαχείριση του οχήματος, δηλαδή, ο προγραμματισμός για τις τακτικές και τις έκτακτες ανάγκες του.

Leasing Στην περίπτωση του Leasing, όλη η διαδικασία μετατρέπεται σε μια εύκολη και απλή υπόθεση. Έμπειροι συνεργάτες σε οικονομικά και επιχειρηματικά θέματα, σας βοηθούν να επιλέξετε το ιδανικό για τις ανάγκες σας όχημα, και σας απαλλάσσουν από όλες τις υποχρεώσεις διαχείρισης και συντήρησης του. Συνεπώς, εσείς μπορείτε απλώς να επικεντρωθείτε στις κύριες δραστηριότητες σας.

Ευελιξία

Ευελιξία

Αγορά Στην περίπτωση της αγοράς, τόσο για προσωπική όσο και για επαγγελματική χρήση, είστε ο μοναδικός ιδιοκτήτης, υπεύθυνος για όλες του τις υποχρεώσεις. Παράλληλα, έχετε την δυνατότητα να κρατήσετε όσο επιθυμείτε το όχημα, πουλώντας το όποτε εσείς το αποφασίσετε. Συνεπώς, η διαχείριση και ο χρόνος που απαιτείται, δεν σας επιτρέπει ευελιξία κινήσεων.

Leasing Στην περίπτωση του Leasing, υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία. Η διάρκεια ενός συμβολαίου μακροχρόνιας μίσθωσης μπορεί να διαμορφωθεί από τριάντα έξι (36) έως και εξήντα (60) μήνες. Ταυτόχρονα, υπάρχει διαθέσιμη η επιλογή του FlexiPlan **, διάρκειας τριών (3) έως εικοσιτεσσάρων (24) μηνών. Οι επιλογές αυτές, σας εξασφαλίζουν ευελιξία κίνησης χωρίς δεσμεύσεις και απρόβλεπτα κόστη, σε περίπτωση που μεταβληθούν οι ανάγκες σας. Συνεπώς, είστε ο οδηγός ενός μόνιμα καινούριου οχήματος (συνήθως υψηλότερης αξίας), καλύπτοντας όλες τις ανάγκες σας, περιλαμβάνοντας όλα τα έξοδα κίνησης του (εκτός καυσίμου), και το σημαντικότερο, εσείς αποφασίζετε εάν θέλετε να επιστρέψετε το όχημα στο τέλος της μίσθωσης.

**Τo FlexiPlan είναι διαθέσιμο και για νέους πελάτες με ελάχιστο αριθμό αυτοκινήτων για νέα συμβόλαια τα 5 αυτοκίνητα.