Annullering af privatleasingaftale

Såfremt den samlede leasingydelse, der skal betales i leasingperioden, er under kr. 20.000, kan leasingtager opsige aftalen med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er forløbet 5 måneder fra aftalens indgåelse mod betaling af den aftalte leasingydelse i opsigelsesperioden. På tilsvarende vis kan leasingtager i alle tilfælde efter 11 måneder opsige aftalen med 1 måneds varsel til udgangen af en måned.

Opsigelsen har virkning, når den er kommet frem til leasinggiver, og skal ske skriftligt eller via nedenstående formular. Erlagt ekstraordinær leasingydelse og stiftelsesomkostninger tilbagebetales ikke. Under- eller overkørte kilometer opgøres forholdsmæssigt og afregnes imellem leasinggiver og leasingtager.

Udfyld nedenstående formular for at anmode om annullering af leasingaftale. Felter markeret med * skal udfyldes.

Bemærk! Er der omkostninger i forbindelse med annulering af aftalen, modregnes dette i beløbet der tilbagebetales