Highlights fra årsregnskabet

Fortsat vækst i 2019

2019 var endnu et år, hvor LeasePlan Danmark fortsatte væksten

Antallet af køretøjer under fleet management steg med næsten 3.000 enheder, eller godt 8 %. Tilsvarende steg vores omsætning med godt 170 mio. kr., eller ca. 12 %.

Tallene afspejler et billede af Danmark, hvor der i 2019 var et meget højt og stigende  aktivitetsniveau. Resultat før skat blev godt 80 mio. kr. for 2019. I forhold til 2018 er det en nedgang på godt 8 mio. kr., men vurderes fortsat som værende tilfredsstillende, idet resultatet skal ses i lyset af:

  • Et fortsat stærkt konkurrencepræget marked hvor prissætningen ses at accelerere i nedadgående retning. Det er vores vurdering, at dette dels er drevet af det fortsatte fald i renteniveauer, den rigelige adgang til kapital, og ikke mindst en øget risikoappetit blandt aktørerne i markedet
  • En forøgelse af det generelle omkostningsniveau på mere end 20 mio. kr. i forhold til 2018, primært drevet af den fortsatte strategiske investering i opbygningen af CarNext.com

Overordnet var 2019 yderst tilfredsstillende, både på gruppeniveau og i Danmark. 2019 var præget af en række ekstraordinære investeringer blandt andet i CarNext.com, hvor vi har oplevet stor vækst og har bygget hele året på en ny, kæmpe butik i Jylland.

Michael OlsenCEO LeasePlan Danmark
 

En solid forretningsmodel

LeasePlan har været til stede i Danmark i næsten 30 år, og blev etableret globalt for mere end 50 år siden. Historien har vist, at gode tider afløses af mindre goder tider, og da vores ambition fortsat er at være den spiller, der definerer udviklingen i branchen, er det væsentligt at sikre, at vi til enhver tid har en balanceret tilgang til risiko.

Det betyder for eksempel, at ikke alle kan blive kunde hos LeasePlan, hvilket kan aflæses i kreditkvaliteten af vores portefølje. Det betyder også, at det er væsentligt for LeasePlan, at vores underliggende basisforretning er robust, således at vi til enhver tid er i stand til at absorbere eventuelle bump på vejen i tilfælde af, at markedet for brugte biler pludselig falder kraftigt (som det for eksempel gjorde for godt 10 år siden som følge af finanskrisen, og som vi også ser nu i forbindelse med coronakrisen).

Vores tilgang tilsiger også, at vi til enhver tid har et stærkt og fleksibelt kapitalberedskab samt en passende soliditet. Egenkapitalen for LeasePlan Danmark udgør næsten 700 mio. kr. ved udgangen af 2019, svarende til ca. 25 % af den bogførte værdi af vores køretøjer. 

Samlet set er det vores vurdering, at LeasePlan Danmark står stærkt rustet ved indgangen til 2020.

2019 har været præget af stor konkurrence, hvilket er godt for alle. Vores kunder får gavn af denne konkurrence, ikke kun prismæssigt, men vi bliver også nødt til at 'holde os i form' i takt med, at krav og forventninger fra markedet efterspørger nye produkter og digitale services.

Michael OlsenCEO LeasePlan Danmark
 

Endnu et år med store investeringer

2019 har budt på store investeringer i CarNext.com både lokalt og på globalt plan. CarNext.com er salg af brugte leasingbiler til forbrugere gennem fysiske butikker og online med videofremvisning og hjemmelevering eller afhentning samt engros via auktion. CarNext.com er nu repræsenteret i 23 lande med i alt 45 butikker.

Året startede ud med, at vores dengang nyåbnede midlertidige afdeling i Fredericia brændte ned til grunden. Den jyske afdeling kom dog hurtigt på fode igen, og har siden da drevet butikken videre i et mobile house.

I juni 2020 står en helt nyopført butik med udsigt til Lillebæltsbroen klar til at byde kunder velkommen blandt et udvalg af flere hundrede brugte biler af høj kvalitet. Trods branden har CarNext.com i Danmark formået at fordoble B2C-salget fra 2018 til 2019, og kunderne har belønnet os med en Trustpilot score på 4,5 ud af 5 mulige stjerner.

LeasePlans strategi

Digitalisering

For at sikre de vækstmuligheder vi ser foran os, bygger vi en digital forretningsmodel, som vil gøre os i stand til at levere digitale services ved at benytte den seneste teknologi. Ved at digitalisere kerneprocesser og kunderejser arbejder vi med bedre service til vores kunder og effektivisering af egne forretningsgange og mod at blive en fuldt ud digital udbyder af Car-as-a-Service.

Vækste Car-as-a-Service

Med digitalisering som et af redskaberne er målet fortsat at vækste fleet management-delen af vores forretning. Via nye, nemme og fleksible online services gør vi det enkelt og værdiskabende at blive og være kunde hos os. Men bl.a. også via videreudvikling af vores EV-pakker og -rådgivning, så det er nemt og attraktivt at skifte til elbil.

Vækste CarNext.com

Som nævnt længere oppe er der fuld fart på CarNext.com, som er et eksempel på den digitalisering, der er i gang. Nu er det muligt at købe en brugt bil 100 % online, hvis man fx bor langt væk, eller synes det er besværligt med prøvekørsel og afhentning. Som en del af konceptet er prisen helt fast både i butikkerne og online, for den er sat rigtigt fra starten, og alle får den samme pris. 

CO2 zero emission i 2030

Vi har sat et ambitiøst mål om, at vores flåde skal udlede nul CO2 for at værne om miljøet og vores fremtid på planeten. Det gør vi bl.a. ved at være i front, når det gælder rådgivning om eldrevne køretøjer og ved at hjælpe vores kunder i gang med denne udvikling. Vi er medlem af EV100, som består af en lang række store, internationale organisationer, der sammen arbejder for dette mål.

Drive operational excellence

'The Power of One LeasePlan' er stadig en stærk strategi, der skal sikre effektivisering af alle processer, både interne og eksterne, samt læring af best practice på tværs af landene til gavn for både kunder og os selv. 

Som en naturlig del af at indgå i verdens største selskab inden for Fleet Management og leasing kommer vi til stadighed med nye services, der alle har sit udgangspunkt i digitalisering. Vores kunder stiller store og berettigede krav om, at vi i samarbejde med dem udvikler systemer og værktøjer, der er fremtidssikre, så det har vi naturligvis stort fokus på.

Michael OlsenCEO LeasePlan Danmark

Kundecase: ISS

At drive bæredygtighed via vores forretning, holder vores kunders forretning i bevægelse

En af LeasePlans største kunder er danske ISS, som er en af verdens største facility management-virksomheder. Grundlagt for et århundrede siden og LeasePlan-kunde i mere end 20 år. 

I dag arbejder ISS og LeasePlan endnu tættere sammen. Vi administrerer nu 70 % af ISS’ store flåde på 20.000 køretøjer over hele verden, hvoraf størsteparten er varebiler/gulpladebiler. Flåden er afgørende for ISS’ evne til at levere deres enorme udbud af services såsom rengøring, catering, vedligeholdelse, vikarer, sikkerhed og integreret facility management. 

Se video om vores partnerskab med ISS

Et vigtigt partnerskab

”Partnerskabet med LeasePlan er meget vigtigt for os, fordi mange af vores egne services leveres via vores flåde”, fortæller Troels Bjerg, Chief Operating Officer hos ISS. ”LeasePlan har bevist, at de kan supportere os med de rette køretøjer, når vi skal nå vores kunder.”

Gine Nauta, som overordnet håndterer partnerskabet fra LeasePlans side, siger: ”Vi supporterer ISS’ flådeaktiviteter på daglig basis, men vi bevæger os også mod at administrere deres lokale flåder mere proaktivt. Mange ISS-biler er i brug 24/7, så de kræver en yderst strategisk partner – ikke kun hvad angår omkostninger, men også med hensyn til at holde flåden kørende altid. I tillæg hjælper vi dem med at reducere deres flådes påvirkning på miljøet markant.”

Foto: Copyright ISS World Services A/S

LeasePlan på vej mod grønnere mobilitet

EV100 og ambitiøse mål forpligter, og i forbindelse med årsregnskabet har vi kigget på, hvordan udviklingen har været fra 2018 til 2019 i Danmark for vores flåde samt branchen generelt med henholdsvis elbiler og brændstofforbrug.

Tendenser i markedet

Vi befinder os på et stærkt konkurrencepræget marked med mange aktører, hvor pris bliver en større og større faktor. 

Vi tilstræber at yde vores kunder en fantastisk service, både hvad angår de daglige operationelle behov, hvor det skal være nemt og fleksibelt at være kunde. Men også på det strategiske plan, hvor vi arbejder tæt sammen med vores kunder om at optimere deres flåde, tage de rigtige valg og hjælpe dem på vej mod en mere bæredygtig flåde. En solid og fast forankret tilgang, som er helt i tråd med de store tendenser i markedet. 

 

Fra ejerskab til abonnement

Efterhånden som biler bliver stadig mere komplekse at eje og vedligeholde (fx forsikring, skat, service, lovændringer, softwareopgraderinger) bevæger små og store virksomheder, private forbrugere og mobilitetsudbydere sig i stigende grad væk fra direkte ejerskab af bilerne hen mod uproblematiske abonnementsmodeller - eller Car-as-a-Service. Dette skift fra 'ejer til bruger’ foregår også i mange andre industrier såsom underholdning, software og kontorer.

Hos os begyndte dette skift inden for corporate-segmentet med nu 50 års vækst, men det ses også i stigning blandt små og mellemstore virksomheder samt i det private segment og med nye typer produkter og services. 

Digitalisering

Digitalisering sker på tværs af hele branchen. Lige fra førerløse biler til køb og leasing af biler online til udvikling af nye sikkerheds- og bekvemmelighedsfunktioner i bilerne. Stig på toget eller bliv glemt på stationen.

Bæredygtighed

Bæredygtighed er af stigende vigtighed for virksomheder, og her spiller flåden også ind. Tendensen ser vi opdelt i tre:

1. Stigende interesse for elbiler (EV adaption)

Interessen vokser i takt med de to følgende punkter, som er af afgørende vigtighed. Hertil kommer rækkeevnen, som stadig er for kort til de flestes behov. Regeringen spiller dog en vigtig rolle her, da det stadig er væsentligt dyrere at køre elbil.

 

 

2. Større udvalg på vej

Udvalget af elbiler har hidtil været begrænset, men de enkelte brands knokler på og forsøger at imødekomme efterspørgslen med nye modeller, både hybrid, plug-in-hybrid og ren el.

Kilde: LeasePlan global annual report 2019

3. Udvidelse af ladeinfrastruktur

Ladenettet er stadig for begrænset til, at alle kan have glæde af en elbil, men udvidelse af nettet ses med varierende hastighed i forskellige lande, og med ladestander hjemme og abonnementsordninger går det fremad.

Michael Olsen, CEO LeasePlan Danmark: ”Mange store virksomheder og offentlige instanser ønsker at være med på ”el-bølgen”. Det er EV100 et godt eksempel på, hvor virksomheder som LeasePlan, IKEA, Danfoss, Grundfos, Heathrow, Ørsted og mange andre går sammen om at nedbringe CO2-udledningen.

Men det gør det ikke alene: De store producenter skal også kunne levere modeller, der imødekommer de øgede krav, men det ”tredje ben”, infrastrukturen, skal også kunne følge med.

Antallet af ladestandere skal simpelthen øges markant, og som sædvanligt er det en snak om hønen eller ægget. Derfor skal der lyde en opfordring til de ansvarlige politikere om at sætte gang i denne proces. NU.

Michael OlsenCEO LeasePlan Danmark

Coronakrisen har ændret det nye år

 

Væsentlig røre i verdensøkonomien

Coronakrisen skaber væsentlig røre i verdensøkonomien, herunder også dansk økonomi. En sund kundeportefølje, leasingkontrakter med lang løbetid, tilbagevendende indtægter samt en solid balance vil hjælpe os og vores kunder igennem denne periode.

Som en konsekvens af den økonomiske usikkerhed samt forstyrrelse af forsyningskæden hos bl.a. bilproducenterne har vi ændret fokus fra køb af nye biler til kontraktforlængelser samt udskydelse af ikke-presserende investeringer. På den måde sikrer vi, at vores kunder fortsat har adgang til biler i det omfang, der er nødvendigt for at drive deres forretning.

Som følge af at det på nuværende tidspunkt er umuligt at vurdere omfanget af de samlede følgevirkninger af coronakrisen, har vi ikke konkretiseret et finansielt mål for LeasePlan Danmark for 2020 endnu.

Yderligere kommentarer

Michael Olsen, CEO, LeasePlan Danmark mol.dk@leaseplan.dk eller 40 11 83 50