Ny lov om vanvidsbilisme trådt i kraft

13. april 2021

Ny lov om vanvidsbilisme trådte i kraft d. 31. marts 2021. Loven har til hensigt at hindre vanvidskørsel, herunder gaderace, spirituskørsel og lignende, og med den ønsker regeringen at give politiet øgede beføjelser til at foretage indgreb på baggrund af sigtelse efter færdselsloven, herunder konfiskering af den pågældende bil.

Herunder kan du læse nærmere om detaljerne i loven, og hvad den betyder for dig som kunde og leasingtager. Derudover får du 3 gode råd til, hvordan du griber det an. 

Fakta om loven

Den nye lov er en skærpelse af reglen om konfiskation af køretøjer i forbindelse med såkaldt vanvidskørsel. Der skal ske konfiskation, hvis ejer sigtes for overtrædelse efter nedenstående bestemmelser. Der vil ligeledes kunne ske konfiskation, såfremt bilen føres af tredjemand, hvor ejer burde vide, at overdragelse indebar en risiko for vanvidskørsel, eller ikke på passende vis har sikret sine rettigheder i forbindelse med eksempelvis en leasingaftale.

Det betyder, at følgende bestemmelser introduceres til gældende lovgivning.

Konfiskation skal ske ved følgende overtrædelser af straffeloven:

  • Ved uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder jf. straffelovens §241
  • Ved påført skade på nogens legeme eller helbred under skærpende omstændigheder jf. straffelovens §249
  • Ved at sætte andres liv eller førlighed i fare jf. straffelovens §252

Konfiskation skal ske ved følgende overtrædelser af færdselsloven:

  • Ved særlig hensynsløs kørsel
  • Ved en fartovertrædelse på mere end 100 % af det tilladte, i tilfælde hvor hastigheden overstiger 100 km/t.
  • Ved kørsel med over 200 km/t uanset hastighedsgrænsen
  • Ved kørsel i bil med en promille på over 2,0

Sådan påvirkes du som kunde

Det er naturligvis stadig muligt som firmabilsbruger at udlåne bilen som hidtil, men det er blevet ekstra vigtigt at tænke sig om en ekstra gang, hvem man låner bilen ud til, da vanvidskørsel nu får større økonomiske konsekvenser udover de åbenlyst meget alvorlige, hvor andres liv udsættes for fare. 

Hvis en af jeres firmabilsbrugere sigtes efter den nye lovgivning, gælder bestemmelserne i den rammeaftale, der er indgået mellem jer som kunde og LeasePlan, om at bilen ikke må bruges til ekstremt brug, herunder rally- og racerkørsel. Det betyder derfor, at LeasePlan i tilfælde af brugerens sigtelse efter ovenstående bestemmelser, vil betragte den underliggende leasingaftale som misligholdt, hvorefter leasingaftalen på den pågældende bil vil blive opsagt og opgjort efter gældende bestemmelser i rammeaftalen. Derudover er LeasePlan i tilfælde af misligholdelse berettiget til at kræve erstatning for sit tab efter Dansk rets almindelige principper. Det betyder, at såfremt en bil måtte blive konfiskeret af politiet, for herefter at blive solgt på auktion, så vil LeasePlans tab hermed blive opgjort og blive krævet hos leasingtager.

LeasePlan anbefaler

Vi anbefaler, at I som kunde tager fat i jeres Key Account Manager hos LeasePlan for at få rådgivning om eventuelle ændringer til jeres bilpolitik, så I på passende vis kan sikre jer overfor eventuelle medarbejdere, som måtte blive sigtet efter de nye bestemmelser i færdselsloven. Eventuelle juridiske ændringer i ansættelsesaftaler og interne politikker, skal dog altid vurderes af jeres egne advokater.

3 gode råd

  • Tag stilling til om I har behov for en tilføjelse i jeres bilpolitik vedrørende vanvidskørsel. Måske har I allerede en klausul om fx promillekørsel, som kan udvides. Vi rådgiver jer gerne om konkrete forslag.
  • Tag også stilling til om udgifter forbundet med en bil, der bliver opsagt i forbindelse med vanvidskørsel skal viderefaktureres til bilens fører (også selvom denne ikke var fører i den pågældende situation) og tilføj dette til bilpolitikken.
  • Informér jeres førere om tilføjelserne i bilpolitikken samt en opfordring til at være ekstra påpasselige med, hvem de låner bilen ud til (og hvordan de selv kører).

Trafiksikkerhed er et vigtigt fokusområde hos LeasePlan. Vi tager derfor afstand fra al form for kørsel, der kan betegnes som vanvidskørsel.

Selvom størstedelen af alle bilister har gode vaner på vejene, håber vi med lovændringen at vejene bliver et mere trygt sted at færdes for både almindelige bilister og fodgængere.