L91B

Indregistrering af biler den 2. i måneden

1. maj 2020

I forbindelse med indførelsen af den nye lovgivning (L91) vedrørende beskatning af firmabil, hvor beskatningsgrundlaget på personbiler skal genberegnes og eventuelt tilpasses til markedsværdi senest 4 måneder efter indregistrering (eller efter 1. registreringsdato), har vi indført, at biler så vidt muligt indregistreres den 2. i en måned eller snarest herefter.

Den lovmæssige genberegning foretages nemlig dagen før bilens indregistrering den fjerde måned efter. 

Ved registrering tidligst den 2. i en måned sikres føreren den længst mulige periode med den oprindelige beskatning, før genberegning eventuelt gør, at beskatningen stiger fremover.  Dette er til fordel for føreren, men det gør selvfølgelig også, at bilen ikke kan leveres den 1. i måneden, men tidligst fra den 2. 

Nyttig info

Beskatningsgrundlaget kan ikke falde ved genberegning, kun stige eller fortsætte uændret.

Jvf skattelovgivningen skal bruger af firmabil beskattes af dyreste bil til rådighed i en måned. Dvs. den måned, hvor genberegning foretages og beskatningsgrundlaget måtte stige, er bruger skattepligtig af den højere værdi hele måneden – uanset hvilken dato i måneden genberegning finder sted.

De forskellige perioders beskatning ses i FleetReporting eller My Fleet som periode 1, 2 og 3.

Læs mere om lovgivningen her