Lempelse for miljøvenlige biler i 2020

L90

31. januar 2020

Den positive nyhed fra gårsdagens lovændringer vedrører en reduktion i den årlige skattepligtige værdi, såfremt en ansat får stillet en miljøvenlig bil til rådighed i perioden 1. april – 31. december 2020. 

Reduktionen i den årlige skattepligtige værdi gælder for biler under betegnelsen elbiler og plug-in-hybrid.

Reduktionen gives som et direkte nedslag på 40.000 kr. i den årlige skattepligtige værdi, hvilket betyder en månedlig besparelse på 3.333 kr. Har man derfor fået stillet en elbil eller plug-in-hybrid til rådighed som fri bil i den nævnte periode, som har en månedlig beskatning på 7.333 kr, vil den månedlige beskatning som følge af nedslaget kun være på 4.000 kr. i den pågældende periode.

Nedslaget gives til alle, som af deres arbejdsgiver har fået stillet en elbil eller plug-in-hybrid, til rådighed i perioden 1. april – 31. december 2020. Bemærk dog, at man kun får nedslag for de måneder, man har haft bilen til rådighed, så har man haft bilen i fx 7 måneder, så opnår man et samlet nedslag på (40.000/12)x7 = 23.333 kr. 

Der er ikke krav om, at man som ansat skal have en ladestander installeret, før man har ret til reduktionen.

Beskatning af en eventuel ladestander følger eksisterende regler, og indgår derfor fortsat i beskatningsgrundlaget.