7. juli 2021

Hvert år kigger LeasePlan på flåder inden for 9 brancher på tværs af 24 europæiske lande for at se, hvor godt de rangerer sig, når det kommer til CO2-udledning samt fordelingen af hybrider, elbiler og dieselbiler biler i flåden. Vi har i artiklen fremhævet nogle de vigtigste indsigter fra årets rapport. Hvis du er interesseret i at læse den fulde rapport, The 2021 Industry Sustainability Ranking, kan denne også downloades nedenfor. 

Download rapporten

Hovedpunkter fra The 2021 Industry Sustainability Ranking

Teknologibranchen indtager dette års førsteplads med en forbedring på 4 point sammenlignet med sidste år. Denne branche viser et stærkt fald i dieselbiler, en stor andel af elbiler og den højeste andel af hybrider sammenlignet med de øvrige brancher.

Den stigende tendens inden for elbiler fortsætter, mens hybrider gør comeback. Den fornyede interesse for hybridbiler på tværs af alle brancher er et resultat af de CO2-grænser, som Den Europæiske Union fastsatte for bilproducenter i 2020.

Der har været et fald i CO2-udledningen i næsten alle brancher, hvilket skyldes stigningen i andelen af elbiler og hybrider. Energi & Kemi samt Finansielle & Professionelle serviceerhverv har p.t. den laveste CO2-udledning i deres flåder på grund af deres høje andel af elbiler.

De tre brancher, der er mest villige til at ændre deres flådesammensætning og arbejde hen imod en grønnere flåde med lav CO2-udledning, er Teknologibranchen, Energi & Kemi samt Finansielle & Professionelle serviceerhverv. Disse brancher scorer konsekvent højt på alle rangeringskriterier for flåden.

Ændringer sammenlignet med sidste års rapport

Den Europæiske Union satte en CO2-grænse på 95 gram for alle solgte biler i 2020, hvilket ledte til en betydelig CO2-reduktion på tværs af alle brancher. Reduktionen skyldtes unægtelig stigningen af elbiler og hybrider i flåderne. Men på trods af at biler produceret på hybridteknologier er en væsentlig forbedring sammenlignet med fossildrevne biler, er de rapporterede CO2-mængder i disse biler dog ofte urealistiske lave (især for plugin-hybridbiler).

Mere end halvdelen af brancherne forbedrede deres score, hvor konstruktions- og bilindustrien havde den største forbedring. Tre industrier (de Finansielle & Professionelle serviceerhverv, Forbrugsvarer og Medicinalbranchen) oplevede et lille fald i deres flådes score målt på bæredygtighed. Den Industrielle branche fik samme placering som sidste år, og i år var Transportindustrien ikke med på grund af manglende data.

Dette års rangliste:

 1. Teknologi
 2. Energi & Kemi
 3. Financielle & Professionelle serviceerhverv
 4. Industri
 5. Konstruktion
 6. Biler
 7. Forbrugsvarer
 8. Medicinal
 9. Sundhed

Har du lyst til at læse mere, så kan du downloade bæredygtighedsrapporten fordelt på brancher. Her går vi i dybden med tendenser og ændringer inden for de 9 industrier.

Vi ser på fire lige vægtede parametre, som hver udgør en score:

 1. Laveste andel af dieselbiler
 2. Højeste andel elbiler
 3. Højeste andel af plug-in-hybrider og hybrider
 4. Laveste gennemsnitlige CO2-udledning

Hver industri får tildelt en score fra 1-10 ud fra hvert parameter. I dette tilfælde er den laveste score den bedste. Den bedst mulige score, en branche kan få, er en 4, og selvom ingen af brancherne er der endnu, kommer de tættere på hvert år.

Vil du vide mere?

Har du lyst til at læse mere, så kan du downloade bæredygtighedsrapporten fordelt på brancher. Her går vi i dybden med tendenser og ændringer inden for de 9 industrier nedenfor: