Forsikring af værktøj og udstyr i bil

LeasePlan kan nu tilbyde at forsikre værktøj og udstyr i bilen

Forsikringen er et tillæg til den almindelige bilforsikring, og der gælder flg.:

  • Vi dækker skade på værktøj, som skyldes en tilfældig, pludselig ydre påvirkning, der resulterer i tyveri
  • Forsikringssum op til DKK 30.000.
  • Pris DKK 900 pr bil pr år svarende til DKK 75 pr måned.
  • Selvrisiko på DKK 1.000

Det er en forudsætning, at der er tydeligt tegn på opbrud, og at skaden anmeldes til politiet. Desuden er der krav om dokumentation i form af fakturakopi, kvittering eller lignende. Præmien for værktøjsdækning vil blive opkrævet sammen med forsikringspræmien.

Vilkår ses i forsikringsbetingelserne. Vil du høre mere, kan du kontakte os på 3673 8300 eller forsikringdk@leaseplan.com.