Forsikring af værktøj og udstyr i bilen

LeasePlan kan nu tilbyde at forsikre værktøj og udstyr i bilen

Forsikringen er et tillæg til den almindelige kaskoforsikring hos Euro Insurances DAC, og der gælder følgende:

  • Vi dækker skade på værktøj, som skyldes en tilfældig, pludselig ydre påvirkning, der resulterer i tyveri
  • Forsikringssum op til 30.000 kr.
  • Pris 900 kr. pr. bil pr. år svarende til 75 kr. pr. måned.
  • Selvrisiko på 1.000 kr.

Det er en forudsætning, at der er tydeligt tegn på opbrud, og at skaden anmeldes til politiet. Desuden er der krav om dokumentation i form af fakturakopi, kvittering eller lignende. Præmien for værktøjsdækning vil blive opkrævet sammen med forsikringspræmien.  

Bemærk, at tillægsforsikringen skal tegnes på samtlige varebiler i flåden. 

Vilkår ses i forsikringsbetingelserne. Vil du høre mere, kan du kontakte os på 3673 8300 eller forsikringdk@leaseplan.com