Initiativer der skal holde Europa i bevægelse

Læsetid: 2 min.Mobilitet
Mobilitetet er i øjeblikket hårdt påvirket af en lang række nationale og internationale foranstaltninger, der skal tæmme coronavirus (Covid-19)-pandemien. Denne blog beskriver forskellige nye initiativer, der sigter mod at holde Europa i gang og undersøger, hvordan de påvirker virksomheder med flåde.
Del denne nyhed

EU-tiltag, der understøtter ‘business as usual’

På EU-plan tager Europa-Kommissionen affære for at mindske den socioøkonomiske påvirkning af Covid-19 på mobilitet generelt og særligt på transportsektoren. I sidste uge blev transportministrene fra de forskellige medlemslande sammen med Kommisionen og en række interessenter enige om at samarbejde for at sikre fortsat mulighed for transport. Medlemslandene overvåger og deler detaljer om effektiviteten af deres nationale initiativer. De er også i færd med at udpege nationale kontaktpunkter til at forbedre koordineringen. Der er indgået fællesaftaler om vigtigheden af at bevare godstransport, herunder på tværs af grænser for at sikre, at basale varer og medicinske forsyninger fortsat når ud til borgere i hele Europa.

EU-retningslinjer sikrer strømmen af varer

Europa-Kommissionen har udtrykt sin vilje til at være fleksibel. Den er parat til at overveje at lempe relevante krav for at sikre en problemfri strøm af varer i hele Europa i denne hidtil usete situation, og har opfordret medlemslandene til at gøre det samme. Dette tilsigter at reducere presset på transportsektoren under krisen og sikre, at sektoren kan fokusere på den vigtige opgave lige nu med at levere varer til befolkningen. Kommissionen har understreget, at medlemslandene kun bør indføre restriktioner for godstransport, transportansatte og rejsende af folkesundhedsmæssige årsager. EU og medlemslandenes indgreb indeholder også beskyttelse af transportansatte, fri cirkulation af varer og mennesker, der har behov for at krydse grænser med gyldig grund, 'særlige kørebaner' (prioriteret til godstransport) og fleksibilitet i regler for køre- og hviletid.

Eksempler på initiativer, der skal støtte transportsektoren

Til støtte for EU-borgere og EU’s økonomi

Udover at sikre den fortsatte bevægelighed af basale varer anerkender medlemslandene også vigtigheden af at minimere begrænsningen af mobilitet for virksomheder og borgere. De er derfor enige om, at reaktionerne på Covid-19 ikke bør forværre den økonomiske og sociale nød ved at lukke vigtige transportforbindelser. Mobilitet er nøglen til at holde økonomien i gang. Derfor implementerer EU en række initiativer til at yde den nødvendige støtte til EU-borgere og EU's økonomi.

Den nuværende situation kræver fornyet solidaritet og stærkere samarbejde mellem nationerne. Den 18. marts tog EU et væsentligt første skridt hen imod en koordineret tilgang, der fokuserede på at mindske spredning af virussen, men samtidig sikre fortsættelsen af vigtige arbejdsrelaterede aktiviteter - ikke kun inden for sundhedsområdet, men også for transport- og mobility service. Som virksomhedsejer, flådeadministrator eller chauffør er det vigtigt at være opmærksom på de seneste nationale og internationale foranstaltninger (hvad angår både begrænsninger og undtagelser), der kan påvirke din mobilitet til kommercielle formål. Som en del af LeasePlans omfattende Covid-19 Response Plan overvåger vi løbende al udvikling, der påvirker markedet for mobilitet. Vores mål er at informere dig om relevante ændringer og holde dig så mobil som muligt i denne tid. LeasePlans team af eksperter er specialiseret i den udfordrende dynamik, der hersker på mobilitetsmarkedet både i dag og i fremtiden. Vi kan tilbyde skræddersyet rådgivning og løsninger til dine specifikke mobilitetsbehov. Tag endelig fat i din kontaktperson hos LeasePlan for mere information eller hjælp.

Udgivet 30. marts 2020
Var disse oplysninger nyttige?

30. marts 2020
Del denne nyhed

Relaterede artikler

Leasing
Er privatleasing noget for dig?04. juni 2020 - Læsetid: 2 min.
Leasing
7 udbredte fordomme om leasing23. august 2019 - Læsetid: 3 min.
Leasing
5 grunde til at overveje leasing, hvis du driver en mindre virksomhed14. august 2019 - Læsetid: 2 min.