Prohlášení o globální ochraně soukromí

Datum poslední aktualizace: 13-09-2022 LeasePlan se zavazuje chránit soukromí a důvěrnost osobních údajů, které získává a zpracovává. Dodržování pravidel pro ochranu soukromí a osobních údajů se tak stalo nedílnou součástí služeb LeasePlanu, korporátního řízení, odpovědnosti a řízení rizika. Z těchto důvodů získáváme a zpracováváme pouze takové osobní údaje, které jsou nezbytné pro poskytování příslušných služeb LeasePlanu (dále jen „Služby“).

Příslib LeasePlanu k ochraně soukromí

Bez ohledu na to, kdy a jak zpracováváme vaše osobní údaje:

Pomůžeme vám porozumět, jak jsou údaje získávány a využívány

Děláme vše pro to, aby naše služby nenarušovaly důvěrnost osobních údajů

Umožňujeme vám snadný přístup ke svým údajům, jejich opravu nebo smazání

Vaše osobní údaje zabezpečujeme, jak nejlépe umíme, přičemž takové údaje sdílíme se třetími stranami pouze, pokud je to nezbytné a za příslušných podmínek

Neustále se snažíme zlepšovat naše služby a tím i ochranu vašeho soukromí a osobních údajů a jsme vždy otevřeni vašim návrhům nebo připomínkám

Prosíme, přečtěte si toto Prohlášení o ochraně soukromí pečlivě, abyste zjistili, jak získáváme a používáme vaše osobní údaje.

1. Rozsah Prohlášení o ochraně soukromí

Toto Prohlášení o globální ochraně soukromí (dále jen „Prohlášení”) popisuje naše postupy a zásady při získávání a zpracování osobních údajů, které se týkají následujících skupin:

I. Návštěvníci a uživatelé webových stránek (dále jen „Návštěvníci webových stránek”); II. Obchodní partneři - klienti (dále jen „Klienti”); III. Zaměstnanci a řidiči klientů (dále jen „Řidiči”). IV. Klienti využívající privátní leasing (včetně podnikatelů – fyzických osob) (dále jen „Klienti na privátní leasing”) V. Soukromí kupující ojetých vozidel (dále jen „Kupující”) VI. Profesionální kupující ojetých vozidel (dále jen „Bazary”).

(dále také jednotlivě nebo společně jen „vy”)

Vaše osobní údaje získáváme a zpracováváme v souvislosti s poskytováním našich různých služeb k vozidlům, leasingu vozových parků, správě vozových parků a služeb mobility řidičů, které jsou dále popsány v Sekci 1 (dále jen „Služby“).

Prosím, vezměte na vědomí, že toto Prohlášení se netýká následujících poboček a/nebo služeb:

Na tyto pobočky nebo služby se uplatňují odlišná prohlášení o ochraně soukromí.

Dále, prosím, vezměte na vědomí, že jakékoliv zpracování osobních údajů prostřednictvím našich telematických služeb se děje v souladu s příslušným Prohlášením o ochraně osobních údajů při poskytování telematických služeb.

Zodpovědnost obchodních partnerů - klientů Vzhledem k tomu, že Klienti (zaměstnavatelé) mají přístup k osobním údajům, vystupují Klienti (zaměstnavatelé) jako správci dat zodpovědní za jejich zpracování a použití. Toto Prohlášení se neuplatňuje na zpracování a použití osobních údajů Klienty (zaměstnavateli).

2. Kdo jsme

Leaseplan Česká republika s.r.o. je společností, která je zodpovědná za zpracování vašich osobních údajů (správce dat):

Adresa: LeasePlan Česká republika, s. r. o., Bucharova 1423/6 , Praha 5, 158 00

Někdy jsou společnosti LeasePlan Corporation N.V. a LeasePlan Global B.V. společnými správci dat:

Adresa: Gustav Mahlerlaan 360, 1082 ME Amsterdam, Nizozemsko

LeasePlan Česká republika s.r.o., LeasePlan Corporation N.V. a LeasePlan Global B.V. dále vystupují společně pouze jako “LeasePlan” nebo “my”.

3. Jak shromažďujeme vaše osobní údaje

LeasePlan a naši poskytovatelé služeb shromažďují osobní údaje různými způsoby, a to zejména:

Prostřednictvím Služeb Většina údajů, která zpracováváme, je ve vztahu k službám správy vozidel, které poskytujeme vám jako řidiči a vašemu zaměstnavateli, pokud máte služební automobil. To začíná registrací vašeho pronajatého vozidla a pokračuje, když s vámi komunikujeme o našich službách, např. zajištění pravidelné údržby a opravy. Můžeme také zpracovávat vaše údaje, když se u vašeho vozu stane nehoda nebo pojistná událost, abychom zajistili, že vám obnovíme mobilitu a vyřídíme pojistnou událost, nebo když jsme příjemci pokuty v souvislosti s vaším pronajatým vozidlem. Vedle našich hlavních leasingových aktivit poskytujeme také řadu dalších souvisejících služeb, jako jsou služby e-mobility, služby palivových karet, služby půjčovny automobilů a silniční asistenční služby. Další služba, kterou poskytujeme, se týká remarketingu automobilů Carnext, tzn. prodeje ojetých vozidel LeasePlanu.

Off-line Osobní údaje od vás shromažďujeme také off-line, například když navštívíte naše prodejny Carnext, zadáváte objednávku přes telefon nebo když kontaktujete zákaznickou službu.

Prostřednictvím jiných zdrojů Vaše osobní údaje získáváme i z jiných zdrojů, např.:

Pokud propojíte svůj účet na sociálních médiích s vaším účtem Služeb, sdílíte s vámi některé osobní údaje z vašeho účtu na sociálních médiích, například vaše jméno, e-mailovou adresu, fotografii, seznam kontaktů na sociálních médiích a další informace, které mohou být přístupné nebo nám je zpřístupníte, když propojíte svůj účet na sociálních médiích s účtem Služeb.

Osobní údaje potřebujeme shromažďovat, abychom vám mohli poskytovat požadované Služby. Pokud neposkytnete požadované informace, nemusíme být schopni poskytovat Služby. Pokud nám nebo našim poskytovatelům služeb sdělíte v souvislosti se Službami jakékoli osobní údaje týkající se jiných osob, uvedete, že k tomu máte oprávnění a že nám umožňujete používat tyto informace v souladu s tímto Prohlášením.

4. Pro jaké účely data zpracováváme a používáme

4.1 DATA TÝKAJÍCÍ SE NÁVŠTĚVNÍKŮ WEBOVÝCH STRÁNEK.

4.2 DATA TÝKAJÍCÍ SE KLIENTŮ.

4.3 DATA TÝKAJÍCÍ SE ŘIDIČŮ (zaměstnanců našich Klientů).

4.4 DATA TÝKAJÍCÍ SE KLIENTŮ NA PRIVÁTNÍ LEASING.

4.5 DATA TÝKAJÍCÍ SE SOUKROMÝCH KUPUJÍCÍCH OJETÝCH VOZIDEL

4.6 DATA TÝKAJÍCÍ SE PROFESIONÁLNÍCH KUPUJÍCÍCH OJETÝCH VOZIDEL (Bazary)

  5. Sdílení údajů se třetími stranami

  Kromě toho, co je výše uvedeno u každého z účelů v souvislosti se sdílením osobních údajů, může LeasePlan také sdílet osobní údaje v následujících případech a situacích:

  Kromě toho zpracováváme a sdílíme vaše osobní údaje v následujících případech, kdy je to nutné nebo vhodné, obzvláště pokud k tomu máme zákonnou povinnost nebo oprávněný zájem:

  6. Mezinárodní přenos osobních údajů

  S ohledem na celosvětovou působnost a charakter naší společnosti a našich Služeb, mohou být vaše osobní údaje uloženy nebo zpracovávány v jiné zemi, než ve které máte bydliště. Některé země mimo Evropský hospodářský prostor uznává Evropská komise jako země poskytující přiměřenou úroveň ochrany údajů podle norem EHP (úplný seznam těchto zemí je k dispozici zde). Pokud jde o převody z EHP do zemí, které Evropská komise nepovažuje za dostatečně odpovídající normám EHP, jsme přijali vhodná opatření, například prostřednictvím vlastních závazných firemních pravidel společnosti LeasePlan nebo prostřednictvím smluvních ujednání uzavřených se třetími stranami. Kopii těchto opatření můžete získat prostřednictvím kontaktního formuláře.

  7. Zabezpečení a uchovávání dat

  Jak zabezpečujeme osobní údaje Snažíme se používat vhodné organizační, technické a administrativní opatření k ochraně a zabezpečení osobních údajů v rámci naší firmy. Bohužel, žádný datový přenos nebo systém pro uchovávání dat negarantuje 100% jistotu. Pokud máte důvod si myslet, že vaše osobní data u nás nejsou dostatečně chráněna (např. pokud si myslíte, že nastal jakýkoliv problém se zabezpečením vašeho účtu apod.), prosím, kontaktujte nás bezodkladně s daným problémem, a to tak, že se obrátíte na příslušnou odpovědnou osobu dle Seznamu kontaktních osob poskytnutého v tomto Prohlášení.

  Jak dlouho uchováváme osobní údaje Vaše osobní údaje budeme uchovávat po tak dlouhou dobu, jak je nezbytně nutné nebo jak je dovoleno s ohledem na účely vymezené v tomto Prohlášení a s ohledem na platnou legislativu.
  Kritéria pro určení délky období pro uchování osobních údajů zahrnují následující:

  8. Ochrana soukromí dětí

  Naše Služby nejsou určeny pro osoby mladší 18 let.

  9. Vaše práva a jak nás kontaktovat

  Vaše práva Chcete-li požádat o kontrolu, opravu, aktualizaci, potlačování, omezení nebo smazání vašich osobních údajů, které zpracováváme, pokud máte námitky ke zpracování osobních údajů nebo pokud chcete požádat o obdržení elektronické kopie vašich osobních údajů pro účely jejich přenosu do jine společnosti (v rozsahu, v němž je toto právo na přenositelnost dat poskytováno příslušnou legislativou), můžete nás kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře. Na Vaši žádost odpovíme v souladu s platnými právními předpisy. Ve své žádosti uveďte co nejpřesněji, jakých osobních údajů se vaše žádost týká. Pro vaši ochranu budeme dále zpracovávat pouze žádosti týkající se osobních údajů spojených s konkrétní e-mailovou adresou, jak jste uvedli v kontaktním formuláři, a před zpracováním vaší žádosti vás můžeme požádat o ověření vaší totožnosti. Budeme se snažit vyhovět vaší žádosti co možná nejrychleji, ale v každém případě v rámci jakéhokoliv zákonem požadovaného časového limitu. Vezměte prosím na vědomí, že budeme muset uchovávat určité informace pro účely vedení záznamů a/nebo pro účely dokončení transakcí, které byly zahájeny před požádáním o takovou změnu nebo vymazání. Mohou také existovat zbytkové informace, které zůstanou v našich databázích a dalších dokumentech, které nebudou odstraněny.

  Máte dotazy? Pokud máte jakékoliv dotazy nebo námitky k tomuto Prohlášení, prosím kontaktujte LeasePlan použitím kontaktního formuláře. Protože e-mailová komunikace není vždy bezpečná, prosím neuvádějte žádné citlivé informace, pokud nás budete kontaktovat e-mailem.

  Dodatečné informace týkající se Evropského hospodářského prostoru EHP Kromě toho můžete:

  10. Změny v Prohlášení o ochraně soukromí

  LeasePlan má právo toto prohlášení kdykoli změnit nebo upravit. Podívejte se na legendu "Poslední aktualizace" v horní části tohoto dokumentu, kde zjistíte, kdy bylo toto Prohlášení naposled revidováno. Jakékoli změny tohoto Prohlášení se stanou účinnými, jakmile aktualizované Prohlášení bude zveřejněno. Využívání našich Služeb z vaší strany po těchto změnách znamená, že přijímáte aktualizované Prohlášení.