Pojištění vozidel

Sjednávání pojištění je pro většinu řidičů jen nepříjemná povinnost. Sjednáme pojištění za vás. Pro naše řidiče zajišťujeme kompletní pojistný servis, vybereme vhodnou pojišťovnu a vyřídíme všechny formality.

 

Proč pojistit auto u LeasePlanu?

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5.
  • 6.

Jak nahlásit pojistnou událost?

Pokud dojde k jakékoli pojistné události, nahlaste nám ji co možná nejdříve. Naše oddělení pro likvidaci pojistných událostí zajistí prohlídku vozidla likvidátorem. Společně pak zajistíme uplatnění škody a výplatu pojistného plnění. Pojistnou událost můžete nahlásit:

Jaké pojištění LeasePlan zprostředkovává?

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

Pojištění odpovědnosti je ze zákona povinné pro všechny vozy. Můžete si vybrat ze 2 limitů plnění:

Vozidlo pojistíme a zajistíme vám vydání nové mezinárodní pojišťovací karty („zelená karta“) pravidelně na každý kalendářní rok.

Havarijní pojištění

Rozsah pojištění je definovaný ve všeobecných pojistných podmínkách. Zahrnuje následující pojistná nebezpečí: havárie, odcizení, vandalismus a živelná událost.

Pokud má vůz nějaké zabezpečovací zařízení (například: pískování skel, mechanické zabezpečení, aktivní nebo pasivní zabezpečení vozidla), máte na havarijní pojištění slevu.

Pojištění výhledových skel

Pojištění se vztahuje na všechny okénka krom střešního. Rozsah pojištění je shodný s rozsahem havarijního pojištění. Pokud využijete k opravě oken některý z partnerských servisů, je pojištění bez spoluúčasti. Pojištění sjednáváme bez omezení počtu plnění během pojistného období.

Pokud si okna necháte upravit v servisu mimo naši síť, přeúčtujeme vaší společnosti spoluúčast 10 %.

Jak probíhá oprava skla scelením, nebo profesionální výměna skla a jeho kalibrace uvidíte ve videu:

Pojištění zavazadel

Pojištění zahrnuje poškození nebo zničení zavazadla přepravovaného ve vozidle. Pojištění kryje tato nebezpečí: živelná událost, havárie, odcizení, vandalismus a ztráta. Pojištění zavazadel je možné sjednat s různými limity pojistného plnění. Pojištěný se na pojistném plnění podílí fixní spoluúčastí.

Úrazové pojištění

Pojištění se vztahuje na osoby přepravované v motorovém vozidle určeném ve smlouvě pro všechna místa k sezení. Z pojištění jsou kryta pojistná nebezpečí, a to trvalá invalidita a smrt v důsledku úrazu.

Pojištění právní ochrany

Pojištění prosazuje právní zájmy v rámci občanskoprávních nároků, trestního práva, pojistného práva, závazkového práva a vlastnického práva souvisejícího s vozidlem. Pojištění právní ochrany lze sjednat pro řidiče či pro řidiče a jeho rodinu.

Pojištění pneumatik

Pojistka kryje poškození pneumatik, které jsou pevně osazené na vozidle do maximální hmotnosti 3,5t. Zahrnuje tato pojistná nebezpečí: najetí na ostrý předmět na vozovce, špatný stav vozovky, vandalismus, krádež a živelná událost.

Součástí pojištění jsou , v rámci kterých má klient nárok na opravu poškozené pneumatiky na místě, případně výměnu za rezervu, nebo odtah do nejbližšího smluvního servisu LeasePlan, a to až do výše příslušných limitů.

Máte další dotazy? Jsme zde pro vás!

Volejte +420 222 829 210
Jsme zde pro vás od pondělí do pátku od 8:00 do 17:00.
Napište nám váš dotaz k pojištění
Ozveme se vám co nejdříve.