Pojištění vozidel

Sjednávání pojištění je pro většinu řidičů jen nepříjemná povinnost. Sjednáme pojištění z vás. Pro naše řidiče zajišťujeme kompletní pojistný servis, vybereme vhodnou pojišťovnu a vyřídíme všechny formality.

 

Proč pojistit auto u LeasePlanu?

  1. Eliminujete zdržení v rámci přihlašování vozidel.
  2. Šetříte čas: sjednáme pojištění za vás.
  3. Šetříte peníze: pojistné se vždy vypočítává pro konkrétní auto.
  4. Nehrozí, že byste vozidlo přihlásili k pojištění dvakrát či ho nenahlásili vůbec.
  5. Nebudete zatížení horami faktur: pojistné je zahrnuto ve výši splátek za leasing.
  6. Máte jasno v termínech: doba splatnosti pojištění je nastavená stejně jako splatnost leasingu.

Jak nahlásit pojistnou událost?

Pokud dojde k jakékoli pojistné události, nahlaste nám ji co možná nejdříve. Naše oddělení pro likvidaci pojistných událostí zajistí prohlídku vozidla likvidátorem. Společně pak zajistíme uplatnění škody a výplatu pojistného plnění. Pojistnou událost můžete nahlásit:

Jaké pojištění LeasePlan zprostředkovává?

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

Povinné ručení je ze zákona povinné pro všechny vozy. Můžete si vybrat ze 2 limitů plnění:

  • 100 milionů Kč při škodě na věci nebo na škodě mající povahu ušlého zisku bez ohledu na počet poškozených.
  • 100 milionů Kč při škodě na zdraví nebo usmrcení (na každého zraněného/usmrceného).

Vozidlo pojistíme a zajistíme vám vydání nové mezinárodní pojišťovací karty („zelená karta“) pravidelně na každý kalendářní rok.

Havarijní pojištění

Rozsah pojištění je definovaný ve všeobecných pojistných podmínkách. Zahrnuje následující pojistná nebezpečí: havárie, odcizení, vandalismus a živelná událost.

Pokud má vůz nějaké zabezpečovací zařízení (například (pískování skel, mechanické zabezpečení, aktivní nebo pasivní zabezpečení vozidla), máte na havarijní pojištění slevu.

Pojištění výhledových skel

Pojištění se vztahuje na všechny okénka krom střešního. Rozsah pojištění je shodný s rozsahem havarijního pojištění. Pokud využijete k opravě oken některý z partnerských servisů, je pojištění bez spoluúčasti. Pojištění sjednáváme bez omezení počtu plnění během pojistného období.

Pokud si okna necháte upravit v servisu mimo naši síť, přeúčtujeme vaší společnosti spoluúčast 10 %.

Pojištění zavazadel

Pojistné zahrnuje poškození nebo zničení zavazadla přepravovaného ve vozidle. Pojištění kryje tato nebezpečí: živelná událost, havárie, odcizení, vandalismus a ztráta. Pojištění zavazadel je možné sjednat s různými limity pojistného plnění. Pojištěný se na pojistném plnění podílí fixní spoluúčastí.

Úrazové pojištění

Pojištění se vztahuje na osoby přepravované v motorovém vozidle určeném ve smlouvě pro všechna místa k sezení. Z pojištění jsou kryta pojistná nebezpečí, a to trvalá invalidita a smrt v důsledku úrazu.

Pojištění právní ochrany

Pojištění prosazuje právní zájmy v rámci občanskoprávních nároků, trestního práva, pojistného práva, závazkového práva a vlastnického práva souvisejícího s vozidlem. Pojištění právní ochrany lze sjednat pro řidiče či pro řidiče a jeho rodinu.

Pojištění pneumatik

Pojistka kryje poškození pneumatik, které jsou pevně osazené na vozidle do maximální hmotnosti 3,5t. Zahrnuje tato pojistná nebezpečí: najetí na ostrý předmět na vozovce, špatný stav vozovky, vandalismus, krádež a živelná událost.

Součástí pojištění jsou , v rámci kterých má klient nárok na opravu poškozené pneumatiky na místě, případně výměnu za rezervu, nebo odtah do nejbližšího smluvního servisu LeasePlan, a to až do výše příslušných limitů.

Máte další dotazy? Jsme zde pro vás!

Volejte +420 222 829 210

Jsme zde pro vás od pondělí do pátku od 8:00 do 17:00.

Volejte nyní

Napište nám váš dotaz k pojištění

Ozveme se vám co nejdříve.