Zajímavé roky před námi aneb Ve čtení je budoucnost

Světový automobilový trh směřuje k modelu se třemi těžišti: severní Amerika, Evropa (zejména Evropská unie) a Čína.

únor 28, 2018

Jan Werich v jedné ze svých slavných forbín pronesl větu v tom smyslu, že rád čte, neboť podle něj „má čtení budoucnost“. V kontextu doby, ve které tento výrok pronášel, to bylo zčásti ironické, zčásti optimistické, každopádně však inspirativní. Dovolte mi tuto myšlenku alespoň na chvíli vztáhnout i na svět automobilů.

Světový i český automobilový průmysl čekají velmi zajímavé roky. Jak tuto větu budete číst, zda se zájmem a příjemným očekáváním, nebo s hrůzou v očích, záleží na úhlu pohledu každého z vás.

Tři geografická těžiště

Zkusme začít z té optimistické perspektivy. Podle analýz analytického týmu PwC Autofacts vzroste výroba osobních a LUV vozidel mezi roky 2016-2023 z 92 na 112 milionů, tj. cca o 23 %. Důležitá je skutečnost, že 96 % tohoto růstu se odehraje na rozvíjejících se trzích, primárně v Číně. Každá předpověď má svoji úroveň přesnosti a teprve v budoucnu poznáme, kde jsme byli příliš optimističtí, a kde naopak příliš zdrženliví. Základní logika ale zůstane jistě zachována: Rozhodovat se bude primárně v Asii.

Abych byl konkrétnější, tak z celkového nárůstu 20,2 mil. vozidel se 13,1 mil., tj. dvě třetiny, realizují na rozvíjejících se asijských trzích. Oproti tomu, pro srovnání, Evropská unie přispěje pouze 9 % a severní Amerika 8 %. Zároveň ale platí, že severní a jižní Amerika a Evropa společně s Ruskem budou v roce 2023 představovat cca 48 mil. vozů, tj. bezmála 43 % celkové světové výroby.

Tyto předpovědi nám ukazují, že z hlediska geografie, produktů i zvyklostí směřuje světový automobilový trh k modelu se třemi těžišti: severní Amerika, Evropa (zejména Evropská unie) a Čína. Každá tato oblast má přitom svoji specifickou dynamiku, okouzlení jinými typy modelů i odlišný přístup k regulaci automobilového světa. Jen pro zajímavost: Když se podíváte na nejprodávanější modely v USA, uvidíte velký počet japonských automobilů – a na třech prvních místech typické americké pick-upy, pro které byste nejen v českých městech jen obtížně hledali místo.

Nástup elektromobilů

Výše uvedený výhled možná přidělává vrásky na čelech těch, kteří odpovídají za prodeje na pomaleji rostoucích trzích, ale z hlediska automobilek jako celku by to měl být výhled spíš optimistický.

Situace se samozřejmě začíná komplikovat, tj. potenciálně přesouvat do pesimismu některých subjektů, když do analýzy zahrneme i pohled technologický, konkrétně otázku pohonu. Při diskusích o přechodu k více či méně elektricky poháněným vozidlům se pohybujeme mezi velkými očekáváními, která ztělesňují například příznivci automobilky Tesla, až po skepticismus a podporu klasických spalovacích motorů, který lze slyšet mezi zástupci klasického automobilového průmyslu nebo například reprezentanty biopalivového odvětví.

Podle Autofacts by se měl v roce 2023 podíl alternativních pohonů na celkové výrobě pohybovat kolem 13 % s tím, že cca 10 % budou představovat různé typy hybridů a jen zbytek bude tvořen elektromobily. To vypadá jako relativně malý postup, ale…

Tento podíl ve skutečnosti znamená jednotky milionů vozidel, pro které budou muset automobilky nejen vyvinout technologie (které již v určité míře existují), ale hlavně výrobní kapacity (které zatím příliš nemají). A pokud do nich jednou investují, budou je pak chtít maximálně využít, aby se jim vynaložené prostředky vrátily. Vedle Tesly, jako jediné skutečně nové automobilky, se bude jednat o všechny velké světové skupiny, jako jsou Toyota, VW, Daimler, Renault-Nissan-Mitsubishi, Hyundai a další. Tedy o obrovské globální firmy, které se nám nemusí jevit jako vzor rychlosti a flexibility, ale rozhodně bychom je neměli podezírat z nedostatku síly a schopnosti realizovat svá rozhodnutí, když už nějaké učiní.

Dalším urychlujícím činitelem je regulace ze strany Evropské unie, která zvyšuje svůj tlak na emise skleníkových plynů. Díky tomu jsou automobilky již mnoho let pod tlakem, který je nutí ke změnám jejich výrobkového portfolia. I když jde o regulaci primárně ze strany EU, její dopad je s o hledem na globální výrobu všech automobilek také celosvětový. Zatímco regulace související s globálním oteplováním se někomu nemusí zdát jako nutná, případně se řadí mezi klimatické skeptiky, znečištění vzduchu v asijských metropolích je velmi dobře viditelné, viz například poslední smogové situace v Indii. I tyto faktory hrají a budou hrát roli při změnách v regulaci automobilismu a zejména typů pohonů.

Potenciální hrozby

Doufám, že onu úvodní větu o změnách v automobilovém světě nebude potřebné číst i pesimisticky. Kdy by k takové situaci došlo? Z mého pohledu tehdy, když by se český automobilový průmysl, resp. ta jeho část, jejíž produkce je potenciálně ovlivněna přechodem k elektropohonům, nedokázal těmto změnám přizpůsobit. Tím rozhodně nechci říci, že by jeho vyhlídky byly špatné. Spíše to, že si možná neuvědomuje některé potenciální hrozby. Z čísel o podílu zejména elektromobilů na celkové výrobě, které jsem uvedl na začátku článku, je zřejmé, že celkově nepůjde o zásadně rychlou změnu. Bude trvat poměrně dlouhou dobu, než se celkové počty nových pohonů stanou skutečně zajímavé.

Ďábel je ovšem ukryt v detailu: Pokud se celkové číslo příliš nemění, číslo pro jednoho konkrétního dodavatele, například z České republiky, se může měnit velmi, velmi rychle. Jistou paralelu k tomuto vývoji lze vidět v předpovědích ohledně nejžádanějších profesí v bližší či vzdálenější budoucnosti: Dominují mezi nimi matematicky orientované obory, které v současnosti na špici zájmu ještě nestojí. Neznamená to, že by si snad například strojaři neudrželi práci, ale poptávka ze strany průmyslu se přesune jinam.

Vraťme se nyní na začátek, k onomu citátu Jana Wericha a čtení výroku o světovém automobilovém průmyslu. Předně souhlasím s tím, že čtení má budoucnost – na tom, jak dobře budeme číst různé analýzy a jak dobře je budeme interpretovat, záleží nejen budoucnost čtení, ale i budoucnost našeho hospodářství, naší země. A dodávám, že proto, aby ono čtení nebylo pesimistické, aby naše budoucnost nebyla černá, bude nutné se dívat do budoucnosti realisticky a s odvahou.

**Vojtěch Opleštil

automobilová expertní skupina PwC**

Sdílet