Car Cost Index - V některých zemích už jsou elektromobily nejlevnější variantou

LeasePlan zveřejnil letošní vydání analýzy Car Cost Index, v níž pravidelně porovnává náklady na pořízení a provoz automobilů v jednotlivých evropských zemích. Letos bylo do průzkumu zahrnuto 21 států. Nejnovější analýza ukázala, že pokud jde o celkové náklady, jsou elektrické vozy už v několika evropských zemích konkurenceschopné s automobily s tradičními pohony.

srpen 17, 2018

Car Cost Index společnosti LeasePlan je komplexní analýzou nákladů na vlastnictví malého až středně velkého automobilu, tedy vozu ze segmentu B nebo C. Zahrnuje všechny položky, se kterými musí motoristé počítat, a to včetně pohonných hmot, odpisů, daní, pojištění či údržby.

Podle průzkumu jsou dnes náklady na vlastnění elektromobilu nižší v porovnání s tradičními automobily ve dvou zemích: v Norsku a Nizozemsku. V Belgii a Velké Británii se pak rozdíl v celkových nákladech velmi rychle snižuje ve prospěch elektromobilů. Česká republika patří mezi země, kde je vlastnění elektromobilu v porovnání s tradičními variantami stále ještě výrazně dražší.

Řidiči elektromobilů ušetří velké množství paliva. V průměru utrácejí měsíčně 39 eur za elektřinu oproti 110 eurům za benzin a 78 eurům za naftu.

Tex Gunning, generální ředitel společnosti LeasePlan, k výsledkům uvedl: „Dobrou zprávou je, že elektrické vozy jsou nyní nákladově konkurenceschopnou volbou pro řidiče v několika evropských zemích. Ale neplatí to všude. Náš Car Cost Index odhaluje, že politici musí podniknout kroky v klíčových otázkách, jako je zdanění vozidel a systém zpoplatnění, aby elektrická vozidla byla životaschopnou alternativou v celé Evropě. Musíme začít hned. Elektrické vozy jsou jedním z nejlepších způsobů, jak bojovat proti změnám klimatu. Každý by měl mít možnost dovolit si »jít do zelené«.“

Co vyplynulo z analýzy

  • Průměrné náklady na vlastnictví automobilu se v Evropě výrazně liší, a to od 448 eur měsíčně v Polsku k 761 eurům v Itálii. Evropský průměr činí 616 eur měsíčně
  • Vztaženo k HDP, v Německu, Polsku a Švýcarsku mají nejvyšší náklady na vlastnictví, zatímco v Itálii, Finsku a Belgii nejnižší
  • Náklady na elektromobily jsou v Evropě značně rozdílné. Nejnižší jsou v Maďarsku, kde v průměru měsíčně činí 597 eur. V Itálii je naopak průměrná měsíční výše nákladů 986 eur, a je tak nejdražším místem pro řízení elektrovozidla
  • Norsko je jediná země, kde celkové průměrné náklady na vlastnictví elektromobilu (670 eur) jsou nižší než náklady na benzinový automobil (731 eur) a na diesel (722 eur)
  • V Nizozemsku jsou elektromobily levnější než vozy na naftu. Měsíční provozní náklady činí 829 eur u elektromobilu a 861 eur u dieselu. Náklady na benzinové auto se dostávají na úroveň 785 eur měsíčně
  • Norsko je nejdražší země pro řidiče s tradičně poháněnými vozidly. Průměrné náklady na vlastnictví benzinového vozu tu jsou 731 eur měsíčně, zatímco na vlastnictví naftového auta 722 eur. V obou případech to je o 200 eur více než evropský průměr Tento rozdíl je způsoben především vyššími silničními daněmi a DPH pro benzinové a naftové automobily v Norsku, stejně jako vyššími životními náklady
  • Majitelé elektrických vozidel v Evropě platí více daní. V průměru majitel elektromobilu zaplatí 131 eur měsíčně na silniční dani a DPH, a to kvůli vyšším pořizovacím cenám. To je výrazně více než u benzinových vozidel (104 eur) i u naftových vozidel (108 eur)
  • Řidiči elektromobilů ušetří velké množství paliva. V průměru utrácejí měsíčně 39 eur za elektřinu oproti 110 eurům za benzin a 78 eurům za naftu
  • Nejlevnějším místem pro řízení benzinového vozu je Rumunsko. Celkové měsíční náklady na jeho vlastnictví tam dosahují v průměru jen 353 eur. Daně jsou v Rumunsku obzvláště nízké: řidiči benzinových aut zaplatí na DPH měsíčně jenom 50 eur, silniční daň je tu na 48 % evropského průměru
Sdílet